خانه مشاوره ایرانیان

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مهندسی مکانیک
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

انتخاب رشته ی امسال، هوشمندانه تر از انتخاب رشته سال های گذشته:

انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد، امری است مهم و سرنوشت ساز و این موضوع باید با اطلاعات کامل و دقیق از انتخاب رشته و نحوه ی انجام آن صورت پیرد. لذا مرکز مشاوره طی تجربیات خود در این زمینه، تصمیم به ارائه ی نرم افزار انتخاب رشته نموده است که داوطلبان بتوانند انتخاب خود را تا حد ممکن دقیق و هوشمندانه با ضریب خطای مینیمم انجام دهند. در این نرم افزار، کاربران با استفاده از رتبه و تراز احتمالی خود می توانند میزان احتمال قبولی خود را در دانشگاه های مورد نظر خود بدست آورند. همچنین می توانند با استفاده از آن لیست کامل از دانشگاه هایی را که در سال گذشته، داوطلبان در آن ها پذیرفته شده اند را مشاهده نمایند.

اساس کار نرم افزار: این نرم افزار با استفاده از دیتابیس موجود که نتیجه ی جمع آوری ماه ها تلاش تیم نرم افزاری مرکز مشاوره می باشد، به آنالیز اطلاعات مورد نیاز پرداخته و نتیجه را با استفاده از الگوریتم تعریف شده استنتاج می نماید. از ویژگی های شاخص این نرم افزار، سرعت و دقت عمل آن و همچنین رابط کاربری ساده و یا بعبارتی کار کردن راحت با آن می باشد.

با کمان نرم افزار به سیل انتخاب هایت نشانه بگیر

با رتبه کجا قبول میشم؟

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان، نگرانی از محل قبولی می باشد چرا که داوطلبان ارشد، اکثراً در مرحله ای از زندگی قرار گرفته اند که امکان ادامه ی تحصیل در خارج از محل سکونت خود را با توجه به وضعیت تأهل و یا شاغل بودن و دلایل دیگر دارا نیستند و توجه به این موضوع در مقطع ارشد خیلی بیشتر از مقطع کارشناسی به چشم می خورد. لذا داوطلبان در هنگام انتخاب رشته ی خود باید توجه کامل به کد محل تحصیل انتخابی خود نمایند و با توجه به بومی و غیر بومی بودن،  دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایند. در همین راستا نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد می تواند با استفاده از محل سکونت کاربر و رتبه و تراز احتمالی، امکان قبولی در دانشگاه های شهر محل سکونت و نزدیک ترین دانشگاه هایی که امکان تحصیل در دوره ی مورد نظر در آن ها وجود دارد را بررسی نماید. در جدول زیر می توانید نمونه کارنامه  های مختلف داوطلبان را در سال های گذشته مشاهده نمایید:

نام درسنمره به درصدکد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهیمهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانهنتیجه در دوره روزانهرتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانهنتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی۱۷٫۷۸۱۳۶۹۰۱۹۴۷۱۹۸۸۳۰۴۰مجاز۱۹۴۷۱۲۶۱۶مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی ۱و ۲ – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی۴۰۲۳۱۴۷۲۵۱۶۲۵۸۳۶۱۱۴مجاز۲۵۱۶۱۳۲۹۶مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت۳٫۳۳۳۳۱۶۸۲۳۹۰۲۴۵۵۵۸۰۵مجاز۲۳۹۰۱۲۸۷۵مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا۱٫۶۷۴۳۵۷۷۲۰۳۵۲۰۸۴۲۶۸۷مجاز۲۰۳۵۱۶۷۴۸مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل۱٫۶۷۵۳۴۸۰۲۰۱۱۲۰۶۳۲۶۳۵مجاز۲۰۱۱۱۶۵۴۱مجاز
ساخت و تولیدسفید۶۳۴۹۳۱۸۶۳۱۹۱۷۲۷۵۴مجاز۱۸۶۳۱۶۵۸۲مجاز
مبانی بیو مکانیک ۱و۲سفید۷۳۳۶۲۲۲۰۰۲۲۶۳۳۱۶۴مجاز۲۲۰۰۷۷۵۷مجاز
دروس پایه پزشکیسفید۸۳۱۷۱۲۳۹۵۲۴۵۸۳۵۱۵مجاز۲۳۹۵۱۲۷۲۰مجاز
نام  رشته ی امتحانی اول : مجموعه ی  رشته ی مکانیک 

معدل مؤثر: ۱۶٫۵۲

 

 

نام درسنمره به درصدکد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهیمهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانهنتیجه در دوره روزانهرتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانهنتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی۳٫۳۳۱۵۴۶۲۳۲۳۳۳۳۳۰۴۰مجاز۳۲۳۱۲۶۱۶مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی ۱و ۲ – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی۳۳٫۳۳۲۵۵۶۹۲۹۳۲۹۹۶۱۱۴مجاز۲۹۳۱۳۲۹۶مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت۶۰۳۵۹۱۸۲۲۷۲۳۳۵۸۰۵مجاز۲۲۷۱۲۸۷۵مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا۳۳٫۳۳۴۵۴۵۴۳۳۳۳۴۰۲۶۸۷مجاز۳۳۳۱۶۷۴۸مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل۵۵۵۷۵۹۲۴۶۲۵۲۲۶۳۵مجاز۲۴۶۱۶۵۴۱مجاز
ساخت و تولیدسفید۶۴۶۸۵۵۹۳۶۰۶۲۷۵۴مجاز۵۹۳۱۶۵۸۲مجاز
مبانی بیو مکانیک ۱و۲سفید۷۵۲۷۸۳۷۷۳۸۵۳۱۶۴مجاز۳۷۷۷۷۵۷مجاز
دروس پایه پزشکیسفید۸۵۲۵۰۳۸۹۳۹۹۳۵۱۵مجاز۳۸۹۱۲۷۲۰مجاز
معدل مؤثر: ۱۵٫۹۱

 

نام درسنمره به درصدکد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهیمهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانهنتیجه در دوره روزانهرتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانهنتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی۷٫۷۸۱۵۴۶۲۳۲۳۳۳۳۳۰۴۰مجاز۳۲۳۱۲۶۱۶مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی ۱و ۲ – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی۳۳٫۳۳۲۵۵۶۹۲۹۳۲۹۹۶۱۱۴مجاز۲۹۳۱۳۲۹۶مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت۴۶٫۶۷۳۵۹۱۸۲۲۷۲۳۳۵۸۰۵مجاز۲۲۷۱۲۸۷۵مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا۴۵۴۵۴۵۴۳۳۳۳۴۰۲۶۸۷مجاز۳۳۳۱۶۷۴۸مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل۴۵۵۵۷۵۹۲۴۶۲۵۲۲۶۳۵مجاز۲۴۶۱۶۵۴۱مجاز
ساخت و تولیدسفید۶۴۶۸۵۵۹۳۶۰۶۲۷۵۴مجاز۵۹۳۱۶۵۸۲مجاز
مبانی بیو مکانیک ۱و۲سفید۷۵۲۷۸۳۷۷۳۸۵۳۱۶۴مجاز۳۷۷۷۷۵۷مجاز
دروس پایه پزشکیسفید۸۵۲۵۰۳۸۹۳۹۹۳۵۱۵مجاز۳۸۹۱۲۷۲۰مجاز
معدل مؤثر: ۱۵٫۲۰

 

نام درسنمره به درصدکد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهیمهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانهنتیجه در دوره روزانهرتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانهنتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصیسفید۱۶۴۱۹۱۰۴۱۰۸۳۰۴۰مجاز۱۰۴۱۲۶۱۶مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی ۱و ۲ – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسیسفید۲۷۴۱۲۴۲۴۲۶۱۱۴مجاز۴۲۱۳۲۹۶مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت۷۰۳۷۵۸۳۳۹۳۹۵۸۰۵مجاز۳۹۱۲۸۷۵مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا۵۶٫۶۷۴۶۷۷۱۷۹۸۱۲۶۸۷مجاز۷۹۱۶۷۴۸مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل۵۵۵۶۹۹۲۶۲۶۲۲۶۳۵مجاز۶۲۱۶۵۴۱مجاز
ساخت و تولیدسفید۶۶۸۰۹۷۱۷۲۲۷۵۴مجاز۷۱۱۶۵۸۲مجاز
مبانی بیو مکانیک ۱و۲سفید۷۷۰۷۲۵۲۵۲۳۱۶۴مجاز۵۲۷۷۵۷مجاز
دروس پایه پزشکیسفید۸۷۴۷۸۳۶۳۶۳۵۱۵مجاز۳۶۱۲۷۲۰مجاز
معدل مؤثر: ۱۸٫۴۳

 

نام درسنمره به درصدکد ضریبنمره کلرتبه داوطلب در سهمیهرتبه داوطلب بدون سهیمهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانهنتیجه در دوره روزانهرتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانهآخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانهنتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصیسفید۱۳۸۳۷۱۶۷۵۱۷۱۳۳۰۴۰مجاز۱۶۷۵۱۲۶۱۶مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی ۱و ۲ – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی۱۰۲۴۲۱۰۱۰۳۵۱۰۶۳۶۱۱۴مجاز۱۰۳۵۱۳۲۹۶مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت۶۳٫۳۳۳۴۷۸۱۶۸۰۶۹۵۵۸۰۵مجاز۶۸۰۱۲۸۷۵مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا۲۰۴۴۰۰۹۱۳۴۳۱۳۷۸۲۶۸۷مجاز۱۳۴۳۱۶۷۴۸مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترلسفید۵۴۴۱۳۸۸۸۹۰۹۲۶۳۵مجاز۸۸۸۱۶۵۴۱مجاز
ساخت و تولیدسفید۶۳۱۲۴۲۶۴۵۲۷۱۷۲۷۵۴مجاز۲۶۴۵۱۶۵۸۲مجاز
مبانی بیو مکانیک ۱و۲سفید۷۳۷۹۷۱۵۲۴۱۵۶۳۳۱۶۴مجاز۱۵۲۴۷۷۵۷مجاز
دروس پایه پزشکیسفید۸۳۹۸۵۱۱۶۳۱۱۹۶۳۵۱۵مجاز۱۱۶۳۱۲۷۲۰مجاز
معدل مؤثر: ۱۴٫۷۰

 

با چه رتبه در چه رشته ای؟

پس از شهر محل تحصیل، رشته ی مورد علاقه، مهم ترین فاکتور برای انتخاب رشته ی داوطلبان می باشد. اینکه در رشته و گرایش مورد علاقه ی خود در مقطع ارشد به ادامه تحصیل بپردازند، یکی از ایده آل های داوطلبان می باشد اما باید به این نکته توجه نمود کهدر میدان نبرد نباید خیلی خوش بینانه به موضوع نگاه کرد. چرا که ممکن است نگاه خوش بینانه کمی ما را از واقعیت دور نماید. ما به داوطلبان توصیه می کنیم با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد و با توجه به رتبه  و تراز وارد شده، امکان قبولی در دانشگاه های مختلف را بررسی نمایند.

احتمال قبولی در انتخاب رشته ی ارشد مکانیک:

با استفاده از این نرم افزار می توان احتمال قبول شدن در رشته ی مکانیک را در گرایش های مختلف آن با توجه به دانشگاه های مورد نظر بررسی نمود. تمام تلاش در انتخاب رشته، انتخاب دقیق و هوشمندانه با استفاده از اطلاعاتی دقیق و کامل و جامع می باشد. لذا هر چه به موضوع واقع بینانه تر نگاه کنیم، می توانیم انتخابی به دور از احساسات داشته باشیم.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کلیک نمایید

 دقیق و هوشمندانه به سیبل انتخاب خود بزن

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مهندسی مکانیک با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مهندسی مکانیک با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  کنکور آزاد

شاید شما دوست داشته باشید: