خانه مشاوره ایرانیان

معرفی ارشد مهندسی صنایع و گرایش های رشته و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

  • معرفی ارشد مهندسی صنایع و گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، بررسی تخصصی رشته مهندسی صنایع
  • معرفی گرایش های ارشد مهندسی صنایع ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد مهندسی صنایع ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد مهندسی صنایع
  • ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی صنایع ، انتخاب رشته ارشد مهندسی صنایع ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

معرفی رشته ارشد رشته مهندسی صنایع:

رشته مهندسی صنایع از جمله رشته های مهندسی مادر محسوب می شود و از جمله مهم ترین رشته های مهندسی محسوب می شود. فارغ التحصیلان این رشته تلاش می کنند تا با یک نگرش سازمان یافته یک واحد تولیدی را در زمینه های مختلف اقتصادی، کیفی و کمر و زمانبندی کنترل نمایند و در واقع رشته مهندسی صنایع یک حلقه ای محسوب می شود که رابطه میان سایر رشته های مهندسی را به یکدیگر پیوند می دهد. دانشجویان این رشته باید از توانایی لازم مدیریت برخوردار باشند و نیز در دروس ریاضی و فیزیک باید تسلط کافی را داشته باشند و بخصوص درس ریاضی؛ چون از آمار و احتمال تا حد زیادی در این رشته استفاده می شود.

و در مورد بازار کار شایان ذکر است که در گرایش های مختلف؛ وضعیت متفاوتی حکم فرماست ولی در گرایش هایی که مربوط به صنعت و برنامه ریزی های سازمان ها و مراکز تولیدی می باشد اوضاع بهتر است. این رشته در گرایش های زیر در دانشگاه های مختلف در مقطع ارشد ارائه می شود. هر چند که در سال های اخیر، رشته مهندسی صنایع با مهندسی سیستم و بهره وری تلفیق شده و در یک آزمون برگزار می شود. از جمله گرایش هایی که می توان نام برد از قرار زیر است.

گرایش های کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع:

گرایش آینده پژوهی:

هدف این رشته تربیت متخصصانی است که دارای قدرت تخیلی، پیش بینی و تصمیم گیری صحیح و به موقع در عرصه های خرد و کلان است.

گرایش بهینه سازی سیستم ها:

مهم ترین و پیچیده ترین امتحان ورودی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع مربوط به این گرایش است.

گرایش سیستم های سلامت:

مهندسی سیستم ها کمک می کند تا سیستم های موجود سلامت شناسایی با بررسی و آنالیز شوند  سپس با ارائه راه حل هایی سیستم کاراتر عمل کند و بهره وری سیستم افزایش یابد.

گرایش سیستم های مالی:

عبارت است از طراحی، توسعه و نو آوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاقانه برای حل مشکلات

گرایش لجستیک و زنجیره تأمین:

شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات از مرحله خام تا مرحله محصول نهایی است.

مدل سازی سیستم های کلان:

به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ریزی و طراحی سیستم های مختلف مورد نیاز جامعه می پردازد.

مدیریت پروژه:

فقط در دانشگاه تهران پذیرش دارد با این عنوان و سایر دانشگاه ها با عنوان مدیریت پروژه پذیرش دارند.

مدیریت نو آوری و فناوری:

شامل مجموعه فعالیت هایی است که منجر به تجاری سازی محصولات با بهره مندی از جدیدترین فناوری ها و نوآوری ها در سطح بنگاه می شود.

 

 


دروس و واحدهای اجباری و اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی صنایع:

گرایش آینده پژوهی

دروس اجباریدروس اختیاری
مبانی و روش های مدلسازیمدیریت تغییر
روش های پیش بینیسیاستگذاری علم و فناوری
مطالعات علم و فناوریتصمیم سازی و تصمیم گیری
مدیریت داده کاویمدیریت دانش
مبانی و روش های مدلسازی و سیستم های دینامیکیاقتصاد علم و فناوری
مدیریت فناوری های نو ظهور
آینده پژوهی و توسعه پایدار
مدیریت علم خلاقیت و فناوری
استفاده از نظریه سیستم ها

 

گرایش سیستم ها

دروس اجباریدروس اختیاری
اقتصاد مهندسی پیشرفتهشبیه سازی کامپیوتر
طراحی سیستم های صنعتیفرآیندهای احتمالی
سیستم های صفبرنامه ریزی پیشرفته
روش های آماریبرنامه ریزی پویا
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
تحلیل سیستم ها
تصمیم گیری چند معیاره

 

گرایش سیستم های سلامت

دروس اجباریدروس اختیاری
تحقیق در عملیات در سلامتمدل های احتمالی در سلامت
بهبود فرآیند و کیفیت در سلامتسیستم های اطلاعات سلامت
فناوری اطلاعات در سلامتتصمیم گیری در سیستم سلامت و اکانت  شبکه های اجتماعی
استانداردها، معیارهای ارزیابی و اعتبارسنجیشبکه و مکان گسسته در سلامت
کارورزی مهندسی سیستم های سلامت (۱)مدل سازی پتو بارها
کارورزی مهندسی سیستم های سلامت (۲)مباحث پیشرفته در مهندسی سلامت
دروس جبرانی
آشنایی با سیستم های سلامتآمار زیستی و شاخص های بهداشتی

 

گرایش سیستم های مالی

دروس اجباریدروس اختیاری
مهندسی مالیبرنامه ریزی استراتژیک
مدل های انتخابی سبد سرمایه گذاریبازارهای مالی با درآمد ثابت
فرآیند های تصادفیبازارهای مالی اسلامی
مدیریت و تحلیل ریسک مالیاقتصاد سنجی
مدیریت سرمایه گذاری
سری های زمانی مالی
سیستم های خبره در تصمیم گیری
بهینه سازی تصادفی
دروس جبرانی
آمار مهندسی
تحقیق در عملیات (۱)
اقتصاد مهندسی

 

لجستیک و زنجیره تأمین:

دروس اجباریدروس اختیاری
طراحی سیستم های صنعتیسیستم های توزیع
اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمینشبیه سازی سیستم های لجستیک
تجزیه و تحلیل و  طراحی سیستم های لجستیکیمدیریت و برنامه ریزی تقاضا
فناوری اطلاعاتبسته بندی
مدیریت تدارکات
تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل
مدل های زمان بندی و بهینه سازی
طراحی انبارداری و جابجایی مواد
دروس جبرانی
اصول شبیه سازیبرنامه ریزی تولید
تحقیق در عملیات ۲طرح ریزی واحد های صنعتی

 

گرایش مدل سازی سیستم های کلان

دروس اجباریدروس اختیاری
برنامه ریزی ریاضیبرنامه ریزی تولید پیشرفته
اقتصاد سنجیشبیه سازی کامپیوتر
اقتصاد کلان پیشرفتهفرآیندهای احتمالی
مدیریت زمانمدیریت زمان
اقتصاد خرد پیشرفتهبرنامه ریزی پویا
شبیه سازی کامپیوترسیستم های صف
سیستم های پویاتئوری تصمیم
بهینه سازی مدل ای خطی
دروس جبرانی
تحقیق در عملیاتاقتصاد عمومی
آمار مهندسی

 

مدیریت پروژه:

دروس اجباریدروس اختیاری
مدیریت سرمایه گذاری و تأمین مالی طرح هاتصمیم گیری و روش های کمی در مدیریت پروژه
روش شناسی و استانداردهای مدیریت پروژهمدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
اصول مذاکرات و مدیریت قرارداد
مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان
اصول و نظریه های سازمان و مدیریت
مدیریت هزینه و مهندسی مالی پروژه
مدیریت مناقشات و دعاوی قراردادهای نفتی
ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژه های بالادستی
مدیریت تأمین تدارکات و پروژه های نفت و گاز
مدیریت انتقال و توسعه فناوری های نفت و گاز
جبرانی
مبانی مهندسی نفت و گازبرنامه ریزی و کنترل پروژه
بررسی و شناخت صنعت نفت گاز ایران و جهانتحقیق در عملیات

 

مدیریت نو آوری و فناوری

دروس اجباریدروس اختیاری
مبانی مدیریت فناوریارزیابی، پیش بینی و انتقال فناوری
مدیریت نوآوری و خلاقیتطراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
توسعه محصولات و فرآیندهای جدیدفنون و فناوری نوین تولید
استراتژی تولید و خدماتمدیریت دانش
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران
دروس جبرانی
اصول حسابداری و هزینه یابیکنترل پروژه
روش های تولید (۲)

 

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • معرفی رشته ارشد مهندسی صنایع ، معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، گرایش های ارشد مهندسی صنایع
  • معرفی منابع کنکور ارشد مهندسی صنایع ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی صنایع
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی صنایع ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
  • انتخاب رشته ارشد مهندسی صنایع ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، معرفی منابع استاندارد ارشد مهندسی صنایع
  • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ممکن است برایتان پیش آید.
شاید شما دوست داشته باشید: