خانه مشاوره ایرانیان

معرفی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)و گرایش های رشته و کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

 • معرفی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) و گرایش های رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، بررسی تخصصی رشته مدیریت کسب و کار (MBA)
 • معرفی گرایش های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
 • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
 • ضرایب دروس در کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

معرفی رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

در این گرایش در ارشد سعی شده است به شناخت رفتار مشتریان و بازار پرداخته شود هم چنین یکی دیگر از اهداف این گرایش مدیریت استراتژیک کسب و کار می باشد همچنین دانشجویان این گرایش می آموزند که برخی از سازمان ها و نهادها به رقابتی پایدار و عملکردی برتر دست می یابند.

در این دوره دانشجویان تصمیم گیری های استراتژیک در شرایط عدم اطمینان را می آموزند در این گرایش دانشجویان می توانند با یادگیری ابزار ها و روش های مناسب پروژه ها را با کمترین هزینه در کوتاه ترین زمان و بهترین کیفیت اجرا نمایند.

گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA):

این رشته درم قطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های زیر می باشد.

 • مدیریت استراتژی
 • سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت رفتار و سازمان منابع انسانی

مهارت های لازم کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA):

دانشجویان این رشته پس از فارغ التحصیل شدن توانایی لازم جهت ارزیابی مشتری، توانایی چگونگی ارتباط با مشتری را بدست می آورند هم چنین توانایی در مدیریت سازمان های مالی را بدست می آورند.

بازار کار رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار:

دانشجویانی که از این رشته تحصیلی فارغ التحصیل می شوند هم می توانند در امر تدریس در ارگان ها و سازمان های مختلف مشغول به کار شوند و هم می توانند در نهاد های مختلف راه کارهای مفید مدیریتی برای پیش برد اهداف آن سازمان بدهند. هم چنین از آنجا که اقتصاد و صنعت جامعه رو به پیشرفت می باشد برای هر سازمانی وجود یک متخصص و مدیر برای کنترل و تجزیه و تحلیل نیازهای یک سازمان ضروری می باشد. فارغ التحصیلان این رشته برای ورود به بازار کار اصولاً دغدغه ای ندارند.

 


دروس و واحدهای اجباری و اختیاری کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار:

دروس مشترک و اصلی رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
حسابداری برای مدیران ( پیش نیاز)سیستم بودجه بندی و کنترل
اقتصاد کلان (پیش نیاز)مدیریت منابع انسانی
ارتباطات (پیش نیاز)رهبری و رفتار سازمانی
روش های کمی در تصمیم گیری مدیران (پیش نیاز)سازماندهی
اقتصاد خرد (پیش نیاز)
حقوق تجارت (پیش نیاز)
برنامه ریزی استراتژیک

 

گرایش استراتژی

دروس اجباریدروس اختیاری
مدیریت استراتژیکمدیریت استراتژیک خدمات
سمینار در مدیریت استراتژیکسیستم های پشتیبانی تصمیم
مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیکسازمان های یادگیرنده
برنامه ریزی استراتژیک در عملتحلیل دینامیک های بنگاه اقتصادی
استراتژی توسعه تکنولوژی در سطح بنگاه
مباحث منتخب در مدیریت استراتژیک
تحلیل محیط ملی و جهان
تحلیل دینامیک های سیستم

 

گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت MBA

دروس اجباریدروس اختیاری
مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطاتمدیریت مالی بنگاه ها
سمینار در سیستم های اطلاعاتی مدیریتسمینار در مدیریت مالی
طراحی سیستم های اطلاعاتی و پایگاه داده هاارزش گذاری اوراق بهادار و بنگاه ها
سیستم های پشتیبانی تصمیممدیریت سرمایه گذاری

 

گرایش مدیریت بازاریابی MBA

دروس اجباریدروس اختیاری
اصول بازاریابیتجارت الکترونیک
استراتژی بازاریابیمدیریت تأمین و شبکه توزیع
سمینار در مدیریت بازاریابیمباحث منتخب در مدیریت بازاریابی
تحقیقات بازاریابیبازاریابی بین الملل و صادرات
سیستم های پشتیبانی تصمیم
مدیریت تبلیغات
مدیریت طراحی محصول

 

گرایش مدیریت تکنولوژی MBA

دروس اجباریدروس اختیاری
مقدمه ای بر مدیریت تکنولوژیمدیریت تحقیق و توسعه
مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژیکارآفرینی صنعتی
سمینار در مدیریت تکنولوژیمباحث منتخب در مدیریت تکنولوژی
مدیریت انتقال تکنولوژیاستراتژی های توسعه تکنولوژی در سطح بنگاه
سیاست گذاری تکنولوژیکی در سطح فرا بنگاهی
مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک

 

گرایش مدیریت رفتار سازمان و منابع انسانی

دروس اجباریدروس اختیاری
فرآیندهای سازمانیروانشناسی برای مدیریت
مدیریت تحول سازمانیرهبری سازمان و تحول
توسعه و مدیریت منابع انسانیسازمان های یادگیرنده
سمینار در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانیروش های تصمیم گیری در مدیریت
ارزش های اخلاقی و توسعه سازمانی
مباحث منتخب در توسعه سازمان و منابع انسانی
قدرت و فرهنگ در سازمان
انگیزش و بهره وری

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • معرفی رشته ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، معرفی رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، گرایش های ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
 • معرفی منابع کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
 • انتخاب رشته ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ، معرفی منابع استاندارد ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
 • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) ممکن است برایتان پیش آید.
شاید شما دوست داشته باشید: