خانه مشاوره ایرانیان

معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی

  • معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی
  • مراحل معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، معافیت تحصیلی طلاب خدمت نظام وظیفه
  • شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت نظام وظیفه، مراحل معافیت تحصیلی طلاب
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن

شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی:

طلاب مشمول به شخصی اطلاق می شود که در سن مشمولیت برابر با ضوابط و مقررات مرکز مدیریت علمیه در یکی از حوزه های علوم دینی پذیرش شده و یا اینکه قبل از سن مشمولیت، مشمول به تحصیل مشغول بوده و به سن مشمولیت رسیده اند. بنابراین باید برای معافیت تحصیلی اقدام نمایند. توجه داشته باشید که سنوات تحصیلی طلاب علوم دینی به شرح ذیل می باشد:

سطحپایهتوضیحات
سطح ۱از پایه ۱ تا پایه ۶به طور متوسط ۶ سال و حداکثر ۹ سال مجاز به تحصیل است.
سطح ۲از پایه ۷ تا پایه ۹به طور متوسط ۳ سال و حداکثر ۶ سال مجاز به تحصیل است.
سطح ۳پایه ۱۰ و ۲ سال حضور در کلاس خارج فقهبه طور متوسط ۳ سال و حداکثر ۵ سال مجاز به تحصیل است.
سطح ۴تحصیل در درون خارج فقهمادامی که مرکز مدیریت حوزه علمیه قطع رابطه ی تحصیلی آنان را اعلام نکند، همچنان از معافیت تحصیلی استفاده خواهد نمود.

 

توجه داشته باشید که می توانید از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا از شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، آگاهی کامل را داشته باشید و نسبت به دریافت معافیت تحصیلی اقدام نمائید.

مراحل معافیت تحصیلی طلاب خدمت وظیفه:

طلبه های مشمول، در صورتی که شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند جهت دریافت معافیت تحصیلی اقدام نمایند. توجه داشته باشید که برای دریافت معافیت تحصیلی طلاب خدمت وظیفه باید از مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی استان نامه ی درخواست معافیت تحصیلی به مراکز خدمت الکترونیک انتظامی ارائه شود. شما می توانید جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت تحصیلی طلاب خدمت وظیفه در کانال تلگرام نظام وظیفه خانه مشاوره عضو شوید تا بتوانید به راحتی معافیت تحصیلی خود را دریافت نمائید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، شرایط معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، مراحل معافیت تحصیلی طلاب خدمت نظام وظیفه، معافیت تحصیلی طلاب خدمت نظام وظیفه
  • مشاوره تلفنی معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی، مشاوره تلفنی شرایط معافیت تحصیلی طلاب و هر سؤالی که پیرامون معافیت تحصیلی طلاب خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن که ممکن است برایتان پیش آید.
شاید شما دوست داشته باشید: