خانه مشاوره ایرانیان

مشاوره کنکور انسانی ۹۷

مشاوره کنکور انسانی ۹۷

  • مشاوره کنکور انسانی ۹۷، برنامه ریزی، مصاحبه با نفرات برتر کنکور انسانی ۹۶ ، منابع کنکور انسانی ۹۷، بودجه بندی کنکور انسانی۹۷
  • آزمون آزمایشی کنکور انسانی ۹۷، آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور انسانی ۹۷، نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی ۹۷
  • زمان، شرایط و نحوه ثبت نام کنکور انسانی ۹۷، رتبه های برتر کنکور انسانی ۹۶، بودجه بندی دروس عمومی
  • بودجه بندی دروس اختصاصی، تکنیک های تست زنی، بهترین منابع کمک آموزشی

تا موفقیت راهی نمانده

هیچ کدام از رتبه های برتر کنکور انسانی ۹۶ از بدو تولد نمی دانستتند که روزی به این موفقیت خواهند رسید و حتی برخی هم تا همین چند ماه پیش بر این باور نبودند که روزی به عنوان نفرات برتر کنکور انسانی انتخاب خواهند شد، اما بر این باور بودند که با تلاش فراوان می توانند به موفقیت برسند. البته توجه داشته باشید که برای موفقیت در کنکور انسانی ۹۷ باید از تجربیات نفرات برتر کنکور انسانی ۹۶ استفاده نمائید. عواملی هم چون استفاده از کتاب کمک آموزشی مناسب و همچنین اطلاع از بودجه بندی کنکور سراسری انسانی ۹۷، شرکت در آزمون های آزمایشی استاندارد و تسلط کامل بر مباحث به شما کمک خواهد کرد تا نتیجه ی مناسبی در کنکور انسانی ۹۷ کسب نمائید. با کمی تأمل به این نتیجه خواهید رسید که بررسی همه ی این عوامل در گروی یک برنامه ریزی صحیح و دقیق می باشد. تا آنجا که حتی بهترین وقت مناسب جهت مطالعه و تست زدن دروس عمومی و اختصاصی به شما کمک خواهد کرد که کیفیت مطالعه ی خود را افزایش داده و بهترین رتبه را کسب نمائید.

بهترین رشته گروه انسانی و در بهترین دانشگاه قبول شوید.

پس تا رسیدن به موفقیت راهی نمانده و خواست و اراده شما به همراه مشاوران می تواند این راه را برا شما سهل و آسان نماید.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور انسانی ۹۶:

رتبه های برتر کنکور انسانی ۹۶، در مصاحبه های خود از استفاده از کتاب های کمک آموزشی و تستی مناسب می گویند و همواره بر تکنیک های کنکوری و تکنیک های تست زنی تأکید دارند و یکی از رموز موفقیت خود را شرکت در آزمون های آزمایشی استاندارد معرفی می نمایند. همچنین این نفرات بر این باورند که کیفیت مطالعه ی خود را با یک برنامه ریزی درست و صحیح افزایش داده و تلاش گسترده ای در بالا بردن ساعات مطالعه ی خود نموده اند. پس توجه داشته باشد که یک برنامه ریزی صحیح در گروی انتخاب بهترین کتاب کمک آموزشی و منبع تستی درسی، انتخاب بهترین آزمون آزمایشی گروه انسانی و توجه به بودجه بندی کنکور انسانی ۹۷ و استفاده از تجربیات نفرات برتر کنکور انسانی ۹۶ می باشد.

منابع کنکور انسانی ۹۷:

یکی از عوامل موفقیت در کنکور انسانی ۹۷، انتخاب کتاب های کمک آموزشی مناسب و برتر گروه انسانی می باشد. البته قبل از انتخاب کتاب تستی خوب، باید اطلاع دقیقی از منابع کنکور انسانی ۹۷ داشته باشید تا در جریان حذفیات این گروه قرار بگیرید و سپس نسبت به تهیه ی کتاب های کمک آموزشی کنکور انسانی ۹۷ اقدام نمائید. توجه داشته باشید که انتخاب یک کتاب کمک آموزشی و تستی کنکور انسانی ۹۷ و مطالعه و مرور آن بهتر از مطالعه ی چندین کتاب کمک آموزشی می باشد و در ذهن شما تثبیت شده و نتیجه ی بهتری را در کنکور سراسری ۹۷ کسب خواهید کرد. در جدول زیر، برخی از کتاب های کمک آموزشی و تستی دروس اختصاصی کنکور انسانی ۹۷ آمده است و شما برای انتخاب بهترین کتاب کمک آموزشی در هر درس می توانید با مشاورین مرکز تماس بگیرید تا مشاوران کنکور شما را راهنمایی نموده و شما را تا رسیدن به موفقیت همراهی نمایند.

ردیفنام درسکتاب های کمک آموزشی
۱ریاضیانتشارات گاج – کتاب آبی قلم چی
۲اقتصادمبتکران – آبی قلم چی – انتشارات شبقره
۳روان شناسیانتشارات اندیشه فائق – گاج
۴علوم اجتماعیانتشارات گاج
۵تاریخ و جغرافیاکتاب آبی قلم چی – انتشارات رزمندگان
۶فلسفه و منطقکتاب آبی قلم چی – انتشارات شبقره – کتاب مبتکران
۷زبان و ادبیات فارسیانتشارات گاج – انتشارات تخته سیاه

جهت اطلاع از منابع کمک آموزشی دروس عمومی گروه انسانی، اینجا را کلیک نمائید.

بودجه بندی کنکور انسانی ۹۷:

بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری انسانی ۹۷، دنبال بودجه بندی کنکور انسانی ۹۷ می باشند، علت این امر مباحث زیاد و گسترده در گروه انسانی می باشد، از آنجا که مباحث زیر سؤال در کنکور مشخص شده است، شما می توانید تمرکز زیادی بر روی این مباحث داشته باشید و وقت زیادی را صرف مطالعه ی این مباحث کنید تا بتوانید به تعداد سرالات بیشتری در کنکور انسانی ۹۷ پاسخ دهید تا درصد دروس عمومی و اختصاصی گروه انسانی شما افزایش یابد و در نتیجه رتبه ی بهتری را کسب نمائید. در ذیل، بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی ۹۷ آمده است و بر اساس آن می توانید یک برنامه ریزی صحیح داشته باشید و بهترین رتبه را کسب نمائید.

بودجه بندی ریاضی در کنکور سراسری انسانی سال های ۹۴ تا ۹۶

نام درسکنکور / نام مبحث۹۴۹۵۹۶
ریاضی سال اولاعداد و نمادها۰۰۰
مجموعه ها۱۱۱
توان رسانی و ریشه گیری۱۲۲
چند جمله ای ها و اتحادها۱۱۰
معادلات درجه اول و معادله خط۰۱۰
نسبت های مثلثاتی۰۰۰
عبارت های گویا۲۱۲
معادلات درجه دوم و حل آن ها
نامعادلات درجه اول
آمار و مدل سازیاندازه گیری و مدل سازی
جامعه و نمونه
متغیرهای تصادفی
دسته بندی داده ها و جداول فراوانی۱۱۱
نمودارها و تحلیل داده ها۱۱۱
شاخص های مرکزی۰۰۰
شاخص های پرا کندگی۱۱۱
ریاضی سال سومتابع۱۱۲
معادله و تابع درجه دوم۳۲۲
ریاضی پایه سال چهارمترکیبات۱۱۱
استدلال ریاضی۰۰۱
دنبال های اعداد۲۲۲
لگاریتم۱۲۱
مدل سازی ریاضی۲۱۱
احتمال مقدماتی۲۲۲

بودجه بندی اقتصاد در کنکور سراسری انسانی سال های ۹۴ تا ۹۶

نام درسکنکور / نام مبحث۹۴۹۵۹۶
مقدماتاقتصاد چیست؟۰۱۲
آشنایی با شاخص های اقتصادی۳۳۴
تولید و بازارتولید۱۱۱
بازار۰۰۱
مدیریت کلان اقتصادیدولت و اقتصاد۱۱+۱*۰
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۱*۰
بودجه دولت۲۲۱+۲*
توسعه اقتصادیمفاهیم و معیارهای توسعه۱۱۱
توزیع درآمد و فقر۱۱۱
دولت و توسعه۱۰۰
بازارهای مالیپول۱۱۲+۱*
بانک۱۱*۱*
بورس۱۱*۱
تجارت بین الملل۱۱۱
اقتصاد جهانآشنایی با برخی نهاد ها و مؤسسات مؤثر در اقتصاد جهان۰۱۱*

نکته: علامت * به این معناست که از مبحث مورد نظر سؤال ترکیبی طرح شده است برای مثال ۱+۲* یعنی به صورت یک سؤال به صورت مستقل  و دو سؤال ترکیبی از این مبحث طرح شده است.

بودجه بندی ادبیات اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال های سال های ۹۴ تا ۹۶

نام درسنام مبحث / کنکور۹۴۹۵۹۶نام درسنام مبحث / کنکور۹۴۹۵۹۶
تاریخ ادبیات ایران و جهانخط و زبان در ایران پیش از اسلامادبیات فارسی سال چهارمقافیه۲۲۲
عصر پیش از رودکیعروض : اختیارات شعری۳۳۱
عصر فردوسیطبقه بندی اوزان۲۲۳
عصر عنصری۱اوزان دوری۱
عصر ناصر خسرو۱تقطیع هجایی
عصر بیهقی۲سبک خراسانی
عصر انوری۱سبک عراقی۱۱۱
عصر ابوالمعالیسبک هندی۱۱۲
عصر مولویسبک شناسی ترکیبی۱۱
عصر سعدی۱دوره بازگشت۱۱۱
تاریخ یادبیات جهان۲۲ادبیات معاصر۲۲
ترکیبی۱۱۱عرفان و تصوف۲
تاریخ ادبیات ایران و جهانعصر حافظ۲نقد ادبی۱۱۱
عصر خواجه رشید الدین۱تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی۱۱۱
عصر صائبآرایه های ادبیمقدمات
عصر قائم۰۱۰قالب های شعر فارسی۰۰۰
عصر هافتم۱۰۰بیان۲۰۰
عصر صبا۰۱۰بدیع۰۰۰
عصر بیداری۱۰۰ترکیبی بیان و بدیع۳۵۵
عصر نیما۰۰۰****
تاریخ ادبیات جهان۲۲۲****
ترکیبی۱۱۱****

بودجه بندی عربی اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال های ۹۴ تا ۹۶

نام درسکنکور / مبحث۹۴۹۵۹۶نام درسکنکور / مبحث۹۴۹۵۹۶
ترجمه و تعریبترجمه۴۴۴عربی (۳)مثال
تعریب۲۲۲اجوف
مفهومناقص
شکل و تجزیهحرکت گذاری۲۲۲مفعول مطلق و مفعول له
تجزیه و ترکیب۲۲۲توابع
عربی (۲)تذکار۱۱حال
معرفه و نکرهتمیز۱۱
انواع اعرابمنادی
اعراب فعل مضارعمستثنی
مبنی المعلوم و مبنی المجهولاسالیب جمله۲۲۱
عددبلاغت۲۲۲
افعال ناقصهعربی (پیش)اقسام کلمه۱۱۲
حروف مشبه بالفعلجامد و مشتق
صفت و مضاف الیهمعرفه و نکره۱۱
تصغیر و نسبت۱۱۱معرب و مبی۰
اعراب فعل مارع۰۱
نواسخ۱
مفاعیل۱
حال و تمیز۱
استثنا و منادی۱۱
مضاف و مهموز۰

 جهت اطلاع از بودجه بندی دروس عمومی کنکور انسانی ۹۷، اینجا را کلیک نمائید.

آزمون های آزمایشی کنکور انسانی ۹۷:

سؤالی که ذهن داوطلبان کنکور انسانی ۹۷ را مشغول کرده است این است که آیا شرکت در آزمون های آزمایشی گروه انسانی مفید می باشد یا خیر؟ در کدام آزمون آزمایشی باید شرکت نمود؟ بهترین آزمون آزمایشی کنکور انسانی ۹۷ کدام است؟ در پاسخ به این سؤالات می توان گفت که شرکت در آزمون های آزمایشی به شما کمک خواهد کرد که با جو کنکور آشنا شده و با سؤ الات مشابه کنکور سراسری انسانی ۹۷ نیز آشنا شده و تمرکز زیادی بر روی مباحث پر سؤال داشته باشید، اما در انتخاب یک آزمون آزمایشی مناسب باید توجه کرد که آزمون آزمایشی گروه انسانی قلم چی هر یک هفته در میان برگزار شده و در برخی موارد سؤالات سخت تر از کنکور در این آزمون آورده می شود، اما نکته ی مثبت آزمون های آزماشی قلم چی، جامعه ی آماری بالای آن می باشد و اما سؤالات آزمون های آزمایشی سنجش و گزینه ی ۲ استاندارد و مناسب و در حد کنکور می باشد ولی تعداد آزمون آن ها در سال تحصیلی کم تر از آزمون های آزمایشی قلم چی می باشد. با این حال با توجه به نحوه ی مطالعه و شخصیت شما باید یکی از این آزمون ها را انتخاب نمائید.

حواستان باشد که مهم تر از شرکت در آزمون های آزمایشی گروه انسانی، تجزیه و تحلیل پس از دادن آزمون می باشد، بسیاری از رتبه های برتر کنکور انسانی ۹۶ بر این باور هستند که این تحلیل به داوطلبان کمک خوهد کرد که بر مباحث مهم مسلط شوند و در نتیجه رتبه ی برتری را در کنکور انسانی ۹۷ کسب نمایند. در ضمن پیشنهاد می گردد جهت نحوه ی صحیح تحلیل آزمون های آزمایشی گروه انسانی از مشاوران کنکور انسانی خانه مشاوره راهنمایی بگیرید.

جهت دریافت آزمون های آزمایشی انسانی قلم چی، اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت آزمون های آزمایشی انسانی سنجش، اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت آزمون های آزمایشی انسانی گزینه ۲، اینجا را کلیک نمائید.

آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور انسانی ۹۷:

توجه داشته باشید که به اندازه هدفتان تلاش کنید، اگر شما هدف درست و کاملی داشته باشید، قطعاً به آن هدف خواهید رسید، یکی از نکاتی که می تواند انگیزه ی شما را بالا ببرد، این است که متوجه شوید با توجه به درصد دروس شما، داوطلبان در سال های گذشته چه رتبه ای کسب نموده و در کدام رشته و در کدام دانشگاه قبول شده اند. شما پس از هر آزمون آزمایشی گروه انسانی می بایست خود را ارزیابی کنید و با اطلاع از آخرین رتبه ی قبولی و درصد دروس کنکور انسانی ۹۷ تلاشتان را بیشتر نمائید و به هدف خود برسید. ابته همه ی این موراد در گروی یک برنامه ریزی صحیح و دقیق می باشد که شما را جزء نفرات برتر کنکور انسانی ۹۷ خواهد کرد.

جهت استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور انسانی ۹۷، اینجا را کلیک نمائید.

نرم افزارتخمین رتبه کنکور انسانی ۹۷:

آیا شده به این فکر کنید که با توجه به درصدهایی که در آزمون های آزمایشی کسب می کنید چه رتبه ای را به دست آورده و احتمال قبولی شما چقدر است؟

شما می توانید با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی ۹۷ پس از هر آزمون آزمایشی خود را ارزیابی نموده و برای رسیدن به هدفتان تلاشتان را بیشتر کرده و ساعات مطالعه ی خود را نیز افزایش داده تا نتیجه ی بهتری را کسب نمائید و بهترین رتبه را درکنکور انسانی ۹۷ کسب نمائید.

جهت استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی ۹۷، اینجا را کلیک نمائید.

زمان، شرایط و نحوه ثبت نام کنکور انسانی ۹۷:

اطلاع از زمان ثبت نام کنکور انسانی ۹۷ به شما کمک خواهد کرد تا کنور ۹۷ را از دست ندهید، طبق اطلاعیه ی رسمی سازمان سنجش و آموزشی کشور، کنکور انسانی ۹۷ در تیرماه ۹۷ برگزار خواهد شد و زمان ثبت نام آن در بهمن ماه ۹۶ خواهد بود. توجه داشته باشید که در هنگام ثبت نام کنکور انسانی ۹۷، حتماً باید کد سوابق تحصیلی را داشته باشید. از این رو جهت اطلاع دقیق از تاریخ ثبت نام کنکور انسانی ۹۷ و آخرین اخبار مرتبط با کنکور ۹۷ می توانید در کانال تلگرام خانه مشاوره عضو شوید تا از جدیدترین اخبار کنکور انسانی ۹۷ مطلع شوید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:
  • مشاوره کنکور انسانی ۹۶، برنامه ریزی کنکور انسانی ۹۷، مصاحبه با نفرات برتر کنکور انسانی ۹۶، منابع کنکور انسانی ۹۷
  • بودجه بندی کنکور انسانی ۹۷، آزمون های آزمایشی کنکور انسانی ۹۷، نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی ۹۷
  • مشاوره تلفنی برنامه ریزی کنکور انسانی ۹۷، مشاوره تلفنی شرایط و نحوه ثبت نام کنکور انسانی ۹۷
  • و هر سؤالی که پیرامون کنکور انسانی ۹۷ و موضوعات مرتبط با آن که ممکن است برایتان پیش آید.

شاید شما دوست داشته باشید: