پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 1 شب حتی روزهای تعطیل
بدلیل شلوغی تماس، چندین بار شماره گیری کنید
خطوط سالم می باشند.
پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 1 شب حتی روزهای تعطیل
بدلیل شلوغی تماس، چندین بار شماره گیری کنید
خطوط سالم می باشند.

برای اعلام خرابی تماس و ارتباط با مشاور از طریق تلفن همراه با شماره
021-42258
تماس حاصل فرمایید

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 1 شب
حتی ایام تعطیل
با یک تماس آگاهانه عمل کنید
خانه مشاوره ایرانیان
خانه مشاوره

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ، انتخاب رشته ارشد آزاد
 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد ژئوفیزیک
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته ژئوفیزیک
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته ژئوفیزیک و دانشگاه مورد نظرشما توسط
  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند


برای مشاوره اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژئوفیزیک از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون گرفتن کد با شماره ۹۰۹ ۹۰۷ ۱۹ ۷۵ تماس حاصل نمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
به دلیل شلوغی خطوط در صورت شنیدن بوق اشغال مجددا تلاش نمایید

میزان پذیرش و حد نصاب لازم می تواند نقش بسیار زیادی را برای انتخاب رشته داوطلبان و پذیرفته شدن آن ها داشته باشد. کارشناساسی ارشد ژئو فیزیک در گرایش های لرزه شناسی، زلزله شناسی، گرانی سنجی، ژئومغناطیس، پترولوژی در دانشگاه های مختلف آزاد به پذیرش داوطلب می پردازد. در هنگام انتخاب رشته دانشگاهی که دارای ظرفیت پایین هستند پذیرفته شدن در آن ها کلی سخت بوده چرا که با وجود متقاضیان بالا، ظرفیت این دانشگاه ها ۱ یا ۲ نفر می باشد. پس توصیه می کنیم که اگر رتبه ی شما بالا نباشد به سراغ این دانشگاه ها نروید. چرا که شانس قبولی به نسبت در این دانشگاه ها پایین می آید.

ظرفیت پذیرش ارشد ژئوفیزیک سراسری:

ظرفیت پذیرش میزان ورودی های دانشگاه در یک سال تحصیلی می باشد. مجموعه ی ژئوفیزیک در گرایش های لرزه شناسی، زلزله شناسی، ژئومغناطیس، گرانی سنجی، ژئوالکتریک در دانشگاه های نوبت روزانه و شبانه پذیرش دانشجو دارد.
در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها را به طور مستقل مشاهده نمایید.

ردیف نام دانشگاه گرایش ظرفیت
۱ دانشگاه ارومیه ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۵
۲ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۵
۳ دانشگاه تهران ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۸
۴ دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل) ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۶
۵ دانشگاه صنعتی شاهرود ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۷
۶ دانشگاه ارومیه ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۵
۷ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۵
۸ دانشگاه تهران ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۱۵
۹ دانشگاه خلیج فارس – بوشهر ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۴
۱۰ دانشگاه فردوسی مشهد ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۴
۱۱ دانشگاه هرمزگان – بندرعباس ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۱۲

نوع پذیرش کد دانشگاه نام دانشگاه رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه ۱۶۸۹۳ دانشگاه ارومیه ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۵
روزانه ۱۶۸۹۴ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۵
روزانه ۱۶۸۹۵ دانشگاه تهران ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۸
روزانه ۱۶۸۹۶ دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج) ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۶
روزانه ۱۶۸۹۷ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۷
روزانه ۱۶۸۹۸ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۵
روزانه ۱۶۸۹۹ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۵
روزانه ۱۶۹۰۰ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۱۵
روزانه ۱۶۹۰۱ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۰۲ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۰۳ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۰۴ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۱۲
روزانه ۱۶۹۰۵ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۹
روزانه ۱۶۹۰۶ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۰۷ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۳
روزانه ۱۶۹۰۸ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۰۹ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۳
روزانه ۱۶۹۱۰ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۷
روزانه ۱۶۹۱۱ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۱۲ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۲
روزانه ۱۶۹۱۳ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۳
روزانه ۱۶۹۱۴ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۱۵ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۷
روزانه ۱۶۹۱۶ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۳
روزانه ۱۶۹۱۷ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۳
روزانه ۱۶۹۱۸ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۱۹ ژئو فیزیک / لرزه شناسی ۳

مجموعه ژئوفیزیک کد ضریب ۱

نوع پذیرش کد دانشگاه نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه ۱۶۸۹۳ دانشگاه ارومیه لرزه شناسی ۵
روزانه ۱۶۸۹۴ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان زلزله شناسی ۵
روزانه ۱۶۸۹۵ دانشگاه تهران زلزله شناسی ۸
روزانه ۱۶۸۹۶ دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج) لرزه شناسی ۶
روزانه ۱۶۸۹۷ دانشگاه صنعتی شاهرود لرزه شناسی ۷
روزانه ۱۶۸۹۸ دانشگاه ارومیه زلزله شناسی ۵
روزانه ۱۶۸۹۹ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان لرزه شناسی ۵
روزانه ۱۶۹۰۰ دانشگاه تهارن زلزله شناسی ۱۵
روزانه ۱۶۹۰۱ دانشگاه خلیج فارس – بوشهر زلزله شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۰۲ دانشگاه فردوسی مشهد زلزله شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۰۳ دانشگاه هرمزگان – بندر عباس زلزله شناسی ۴
روزانه ۱۶۹۰۴ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زلزله شناسی ۱۲
روزانه ۱۶۹۰۵ مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان زلزله شناسی ۹
روزانه ۱۶۹۰۶ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ژئو مغناطیس ۴
روزانه ۱۶۹۰۷ دانشگاه تهران ژئو مغناطیس ۳
روزانه ۱۶۹۰۸ دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار ژئو مغناطیس ۴
روزانه ۱۶۹۰۹ دانشگاه رازی – کرمانشاه ژئو مغناطیس ۳
روزانه ۱۶۹۱۰ دانشگاه صنعتی شاهرود ژئو مغناطیس ۷
روزانه ۱۶۹۱۱ دانشگاه هرمزگان – بندرعباس ژئو مغناطیس ۴
روزانه ۱۶۹۱۲ مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان ژئو مغناطیس ۲
روزانه ۱۶۹۱۳ دانشگاه تهران گرانی سنجی ۳
روزانه ۱۶۹۱۴ دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار گرانی سنجی ۴
روزانه ۱۶۹۱۵ دانشگاه صنعتی شاهرود گرانی سنجی ۷
روزانه ۱۶۹۱۶ مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان گرانی سنجی ۳
روزانه ۱۶۹۱۷ دانشگاه اراک ژئوالکتریک ۳
روزانه ۱۶۹۱۸ دانگشاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ژئو الکتریک ۴
روزانه ۱۶۹۱۹ دانشگاه تهران ژئو الکتریک ۳
۱۶۹۲۰ دانشگاه رازی – کرمانشاه ژئوالکتیک ۳
روزانه ۱۶۹۲۱ دانشگاه صنعتی شاهرود ژئو الکتریک ۷
روزانه ۱۶۹۲۲ مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان ژئوالکتیک ۲
روزانه ۱۶۹۲۳ دانشگاه تهران لرزه شناسی ۷
نوبت دوم ۱۶۹۲۴ دانشگاه صنعتی شاهرود لرزه شناسی ۲
نوبت دوم ۱۶۹۲۵ دانشگاه تهران لرزه شناسی ۱۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید


برای مشاوره اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژئوفیزیک از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون گرفتن کد با شماره ۹۰۹ ۹۰۷ ۱۹ ۷۵ تماس حاصل نمایید.
پاسخگویی از ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
به دلیل شلوغی خطوط در صورت شنیدن بوق اشغال مجددا تلاش نمایید

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته ژئوفیزیک با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد ژئوفیزیک میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • ژئوفیزیک و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته ژئوفیزیک با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از
  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
  ،انتخاب رشته ارشد ،
  انتخاب رشته ارشد آزاد
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،
  انتخاب رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
  کنکور آزادشاید شما دوست داشته باشید: