خانه مشاوره ایرانیان

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد معماری

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد معماری ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد معماری
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته معماری
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته معماری و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند
در زمان انتخاب رشته یکی از مسایل مهم که با آن رو به رو هستیم ظرفیت پذیرش دانشگاه می باشد. زیرا پذیرش داوطلبان هر چند که رتبه ی بالایی داشته باشند بر پذیرش دانشگاه ها، معدل آن ها و درصد پاسخ داده شده ی درس با ضریب بالا بستگی دارد. همچنین داوطلبان می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های گذشته اطلاع پیدا کنند و انتخاب خود را با آگاهی بیشتری انجام دهند. در قسمت های بعدی جداول ظرفیت پذیرش را به تفکیک دانشگاه های مختلف در مقطع ارشد بررسی نموده ایم.

ظرفیت پذیرش ارشد معماری در دانشگاه سراسری:

ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراسری رشته معماری در مقطع ارشد با توجه به تقاضای بالای دانش آموختگان پایین بوده و در مرحله ی انتخاب رشته رقابت حساس تر و دشوار تر بوده است. در جدول زیر لیستی از ظرفیت پذیرش دانشگاه های دولتی را در گرایش های ارشد معماری مشاهده می نماییم.

دانشگاه/ گرایشمهندسی معماریمهندسی معماری منظرمهندسی معماری اسلامیمطالعات معماری ایرانبازسازی پس از سانحهمعماری داخلی
دانشگاه بوعلی سینا – همدان۵۰۰۰۰۰
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین۱۲۱۲۰۰۰۰
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران۱۸۰۰۰۰۰
دانشگاه تربیت مدرس۱۲۱۲۰۰۰۰
دانشگاه تهران۵۴۱۴۰۱۲۰۲۷
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار۱۷۰۰۰۰۰
دانشگاه رازی – کرمانشاه۸۰۰۰۰۰
دانشگاه زنجان۲۰۰۰۰۰۰
دانشگاه شاهرود۱۲۰۰۰۰۰
دانشگاه شهید باهنر – کرمان۱۲۰۰۰۰۰
دانشگاه شهید بهشتی – تهران۲۴۲۴۰۱۰۱۰۰
دانشگاه شیراز۲۰۰۰۰۰۰
دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول۲۵۰۰۰۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران۷۰۰۰۰۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد۸۰۰۰۰۰
دانشگاه کاشان۲۵۰۰۰۰۰
دانشگاه کردستان – سنندج۱۳۰۰۰۰۰
دانشگاه گلستان – گرگان۱۱۰۰۰۰۰
دانشگاه گیلان – رشت۳۰۰۰۰۰۰
دانشگاه مازندران – بابلسر۸۰۰۰۰۰
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل۱۶۰۰۰۰۰
دانشگاه هنر – تهران۱۷۰۰۰۰۱۷
دانشگاه هنر اسلامی تبریز۱۱۰۱۱۰۰۰
دانشگاه هنر اصفهان۱۵۰۰۱۵۰۰
دانشگاه یزد۶۲۰۰۰۰۰

 

ظرفیت پذیرش ارشد معماری در دانشگاه آزاد:

ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد نسبتاً بالاتر بوده اما هنوز رقابت بر سر ظرفیت پذیرش دانشگاه های آزاد مطرح بالا بوده و در بین رقبا حائز اهمیت می باشد.

در جدول زیر ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد را در واحد های مختلف مشاهده می نمایید.

 

شهرظرفیت پذیرش آذر ۹۰ظرفیت پذیرش شهریور ۹۰ظرفیت پذیرش سال ۸۹ظرفیت پذیرش سال ۸۸
شوشتر۲۰۰۲۰۱۱۵۶۹۸
خوراسگان۲۰۰۱۹۸۷۰۷۰
تفت۲۰۰۲۰۰۱۴۶۱۲۳
کرمان۲۰۰۲۱۳۸۰۱۱۹
کرمانشاه۱۶۰۱۵۸۱۳۲۱۲۰
سپیدان۱۴۰۱۶۱۱۵۷۱۵۹
زاهدان۱۴۰۱۷۲۴۹۴۹
شیراز۲۰۰۱۵۴۱۰۰۸۰
بندرعباس۱۰۰۱۱۹۷۵۱۱۴
بوشهر۱۸۰۱۲۰۶۸۹۵
تبریز۲۰۰۱۲۰۱۶۳۱۲۰
ورامین۲۰۰۲۰۱۱۰۰۱۱۹
رودهن۲۰۰۲۰۰۹۰۱۱۹
قزوین۲۰۰۲۰۰۱۱۵۱۲۰
دزفول۱۸۰۱۸۳۱۱۰۱۰۰
همدان۲۰۰۱۱۹۷۴۱۲۰
بجنورد۲۰۰۲۰۰۷۸۱۱۵
مشهد۲۰۰۱۹۳۷۵۱۱۰
ابهر۲۰۰۱۰۵۱۱۳۱۲۵
شهرکرد۱۲۰۱۲۰۶۱۱۰۳
بم۱۲۰۱۲۰۵۳۵۳
تهران جنوب۸۰۸۰۸۰۸۰
بناب۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۱
ایلام۲۰۰۲۰۲۸۲۶۵
ملایر۲۰۰۱۸۷۷۳۱۴۰
شاهرود۲۰۰۱۵۰۱۱۶۸۲
هریس۲۰۰۱۸۰۹۵۱۶۴
شهر بابک۱۲۰۱۳۲۱۰۰۱۰۱
استهبان۱۶۰۱۴۰۶۳۱۰۲
بیرجند۱۰۰۱۱۱۷۴۸۸
گنبد کاووس۸۰۱۰۵۹۷۸۰
سواد کوه۲۰۰۱۸۰۶۲۶۷
چالوس۲۰۰۲۰۰۱۳۲۱۲۳
اهر۲۰۰۱۵۰۱۵۷۱۰۱
ایلام۱۰۰۱۰۰۱۱۱۸۸
ارومیه۲۰۰۱۵۰۸۸۱۰۱
مهاباد۱۰۰۸۰۱۰۱۱۲۹
سلماس۱۲۰۱۰۰۱۳۲۱۱۴
بوکان۱۰۰۱۰۰۱۱۹۵۷
اردبیل۱۲۰۱۶۰۱۰۰۱۲۰
اسلامشهر۲۰۰۲۰۰۲۰۰
نجف آباد۲۰۰۲۰۰۱۲۰۱۱۹
اردستان۲۰۰۶۰۶۲۱۰۰
نور۱۲۰۱۲۰۱۴۹۱۲۰
زنجان۲۰۰۱۸۰۶۸۱۲۰
نیشابور۱۲۰۱۲۳۱۳۲۱۲۰
تویسرکان۲۰۰۸۰۱۵۶۶۲
خمین۲۰۰۱۲۰۱۱۱۱۴۹
رودسر۱۰۰۱۰۰۱۶۳۸۸
اسلام آباد غرب۸۰۵۳۱۱۴۶۲
دهاقان۱۰۰۱۰۰۹۵۸۰
میانه۱۲۰۱۲۰۱۱۵۶۵
ایلخچی۸۴۷۹۱۲۵۱۴۰
مهدی شهر۱۶۰۱۲۰۱۲۰۱۰۲
میاندوآب۸۰۸۴۱۲۷۱۰۱
هیدج۱۲۰۸۲۱۱۹۱۲۱
هشتگرد۲۰۰۲۰۰۲۰۰
شبستر۲۰۰۱۲۰۱۰۰۸۸
دماوند۲۰۰۰۲۰۰۱۲۰۸۰
فیروزکوه۲۰۰۲۰۰۱۲۰۱۵۶
قیام دشت۲۰۰۲۰۰۱۵۷۷۰
نطنز۲۰۰۱۰۰۱۰۰۱۴۶
دامغان۱۸۰۱۸۰۶۸۱۳۲
تفرش۲۰۰۱۸۰۱۴۶۱۵۷
ساری۲۰۰۱۲۰۱۲۰۱۰۰
مشکین شهر۱۲۰۱۷۰۱۲۳۱۱۵
پرند۲۰۰
کاشان۲۰۰۲۰۰۱۳۰۱۱۰
بهشهر۱۲۰۱۸۰۱۱۹۷۰
بیضاء فارس۱۰۰۱۶۰۹۰۷۵
هرند۲۰۰۱۹۰۷۵۱۶۳
ممقان۱۰۰۱۱۵۱۶۳۸۰
شهر ری
زرند۱۰۰۱۱۰۱۰۰۴۹
سیرجان۱۰۰۱۲۵۱۱۵۶۳
فومن۲۰۰۱۱۰۱۲۰۷۳
شهر قدس۲۰۰۲۰۰۲۰۰
هشترود۸۰۷۰۱۲۳۶۹
بندر انزلی۱۶۰۱۴۶۱۲۰۱۵۶

 

 


ظرفیت پذیرش ارشد معماری دانشگاه غیر انتفاعی:

دانشگاه غیر انتفاعی از جمله دانشگاه های هزینه دار دولتی در مقطع ارشد می باشد. رقابت در این دانشگاه نسبت به دانشگاه های دیگر با توجه به ظرفیت آسان تر بوده و داوطلبان شانس قبولی بیشتری را دارا می باشند. در جدول زیر لیستی از دانشگاه های غیر انتفاعی را به همراه ظرفیت آن ها مشاهده می نماییم.

دانشگاه/ گرایشمهندسی معماریمهندسی معماری منظرمهندسی معماری اسلامیمطالعات معماری ایرانبازسازی پس از سانحهمعماری داخلی
دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد۲۰۰۰۰۰۰
دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران۲۰۰۲۰۰۰۲۰
دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل۲۰۰۰۰۰۰
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور۲۰۰۰۰۰۰
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران۲۰۰۰۰۰۰
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز۲۰۰۰۰۰۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی آفاق – ارومیه۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی امین – فولاد شهر اصفهان۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی ایرانمهر – قروه۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی پردیسان – فریدونکنار۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی پیام – گلپایگان۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی تابناک – لامرد۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی جاوید – جیرفت۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی حافظ – شیراز۲۰۲۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی خاوران – مشهد۲۰۰۰۰۰۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو – اصفهان۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی دیلمان – لاهیجان۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی رسام (ویژه خواهران)  کرج۲۰۰۲۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی روزبه – زنجان۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی ساریان – ساری۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی شمس – گنبد کاووس۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی طبری – بابل۲۰۲۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی – گرمسار۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین۲۰۰۰۲۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی – کاشان۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی کمال الملک – نوشهر۲۰۲۰۰۰۰۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی مارلیک – نوشهر۲۰۰۰۰۰۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور۲۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران۲۰۰۰۰۰۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) – تبریز۲۰۰۰۰۰۰
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد۰۰۲۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی – قم۰۰۰۲۰۰۰

 

ظرفیت پذیرش ارشد معماری دانشگاهی پیام نور:

علاقه مندان به این دانشگاه دانش آموختگان مشاغل و یا دارای محدودیت زمانی بوده که امکان حضور در کلاس را ندارند. علاوه بر آن دوره های فراگیر بدون کنکور پیام نور هم در مقطع ارشد معماری دانشجو می پذیرد که برای آگاهی از آن به بخش ثبت نام ارشد بدون کنکور مراجعه نمایید.

در جدول زیر لیستی از دانشگاه های پیام نور آورده شده است، در مقطع ارشد دانشگاه های ارائه دهنده معماری تعدادشان محدود می باشد.

دانشگاه/ گرایشمهندسی معماریمهندسی معماری منظرمهندسی معماری اسلامیمطالعات معماری ایرانبازسازی پس از سانحهمعماری داخلی
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱۵۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شرق۲۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس۲۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۱۵۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱۵۰۰۰۰۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته معماری

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته معماری با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد معماری میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • معماری و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته معماری با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته معماری

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  کنکور آزاد

شاید شما دوست داشته باشید: