خانه مشاوره ایرانیان

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مدیریت تکنولوژی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مدیریت تکنولوژی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

در هنگام انتخاب رشته ارشد نگاهی به ظرفیت پذیرش دانشگاه ها یکی از مهم ترین نکات می باشد که اگر نگاهی دقیق به آن نشود ممکن است با اختلاف های ناچیز در ظرفیت پذیرش دانشگاه مورد نظر شانس قبولی از دست برود. در بخش نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های گذشته مطلع و نسبت به انتخاب رشته خود دید بهتری را کسب نمایند. همان طور که در جدول هم مشخص است دانشگاه های ارائه کننده رشته مدیریت تکنولوژی در سال های گذشته تعداد اندکی بوده به همین میزان ظرفیت پذیرش هم پایین بوده است.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی در دانشگاه سراسری:

با توجه به میزان ظرفیت پذیرش پایین ارشد در دانشگاه ها باید انتخاب خود را با دقت و ظرافت بیشتری انجام دهیم. زیرا عدم بررسی ترازهای سال های قبل و ظرفیت پذیرش دانشگاه ممکن است به انتخاب اشتباه ختم شود. در جدول زیر  دانشگاه های ارائه کننده سال گذشته که تعدادشان بسیار اندک بوده را می توانید مشاهده کنید.

جدول ظرفیت پذیرش سراسری

دانشگاه/ گرایشمدیریت تکنولوژیکدضریب۵
دانشگاه ارومیه۰
دانشگاه اصفهان۰
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران)۰
دانشگاه ایلام۰
دانشگاه تبریز۰
دانشگاه تهران۷۱
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ویژه خواهران) – قم۰
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر۰
دانشگاه خوارزمی۰
دانشگاه زنجان۰
دانشگاه سمنان۰
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان۰
دانشگاه شهید باهنر – کرمان۰
دانشگاه شهید بهشتی – تهران۰
دانشگاه شهید چمران – اهواز۰
دانشگاه شیراز۰
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران۲۰
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری۰
دانشگاه کردستان – سنندج۰
دانشگاه گیلان – رشت۰
دانشگاه لرستان – خرم آباد۰
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل۰
دانشگاه ملایر۰
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس۰
دانشگاه یزد۰
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی۰
دانشگاه تربیت مدرس۰
دانشگاه شاهد – تهران۰
دانشگاه فردوسی مشهد۰
دانشگاه مازندران – بابلسر۰
دانشگاه قم۰
دانشگاه علم و صنعت۱۶

 


ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد:

ظرفیت پذیرش در دانشگاه های آزاد به نسبت دانشگاه های دیگر در رشته مدیریت تکنولوژی ارشد بهتر بوده است. در جدول زیر دانشگاه های ارائه کننده مدیریت تکنولوژی را به تفکیک لیست نموده ایم.

دانشگاههای زیر در ۹ سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

واحد دانشگاهیسال ۸۷سال ۸۸سال ۸۹سال ۹۰سال ۹۱سال ۹۲سال ۹۳سال ۹۴سال ۹۵ 
علوم تحقیقات تهرانتکنولوژیتکنولوژیتکنولوژیتکنولوژینوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتینوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،  سیاستهای تحقیق و توسعهنوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،   سیاستهای تحقیق و توسعهنوآوری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی،   سیاستهای تحقیق و توسعهنوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)، استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل۱)، سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل۱)
تهران جنوبتکنولوژیسیاستهای تحقیق و توسعهسیاستهای تحقیق و توسعه(تکمیل ظرفیت۲)سیاستهای تحقیق و توسعه (اولیه و تکمیل۲)سیاستهای تحقیق و توسعهسیاستهای تحقیق و توسعهسیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل۱)، نوآوری تکنولوژی(تکمیل۱)
تهران مرکزیسیاستهای تحقیق و توسعه (تکمیل۱)سیاستهای تحقیق و توسعهسیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل۱)، استراتژیهای توسعه صنعتی(تکمیل۱)
علوم تخقیقات سیرجانتکنولوژی (تکمیل ظرفیت)تکنولوژی (تکمیل ظرفیت۱و۲)تکنولوژی (اولیه و تکمیل۲)تکنولوژی
واحد سیرجانتکنولوژی (اولیه و تکمیل۱)، استراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل۱)تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)، استراتژیهای توسعه صنعتی(تکمیل۱)
فیروزکوهاستراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل۲)استراتژیهای توسعه صنعتی (اولیه و تکمیل۱)، نوآوری تکنولوژی (تکمیل۱)استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل۱)، نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)
امارات متحده عربیتکنولوژی (تکمیل ظرفیت۱و۲)تکنولوژی (اولیه و تکمیل۲)تکنولوژی (اولیه و تکمیل۲)تکنولوژی (اولیه و تکمیل۱)تکنولوژی (اولیه و تکمیل۱)
تهران غربتکنولوژیتکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی
واحد الکترونیکینوآوری تکنولوژی (تکمیل۲)، انتقال تکنولوژی (تکمیل۲)نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۲و۳)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل۲و۳)، استراتژیهای توسعه صنعتی (تکمیل۱و۲و۳)نوآوری تکنولوژی (اولیه و تکمیل۱)، انتقال تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)، استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل۱)استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل۱)، سیاستهای تحقیق و توسعه(اولیه و تکمیل۱)
مبارکهنوآوری تکنولوژی (تکمیل۱)نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)
خلخالنوآوری تکنولوژی (تکمیل۱)نوآوری تکنولوژی(اولیه و تکمیل۱)
لاهیجاناستراتزیهای توسعه صنعتی (تکمیل۱)استراتژیهای توسعه صنعتی(اولیه و تکمیل۱)
اصفهان (خوراسگان)تکنولوژی (تکمیل۱)

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی غیر انتفاعی:

در سال گذشته هیچ ظرفیت پذیرشی در رشته مدیریت تکنولوژی مقطع ارشد نداشته ایم.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت تکنولوژی پیام نور:

علاقه مندان به این دانشگاه ها اکثر داوطلبان شاغل بوده و یا با محدودیت زمانی رو به رو هستند که این دانشگاه با توجه به شرایط خاص خود بسیاری از داوطلبان ر ابه خود جذب کرده است. در جدول زیر فهرستی از دانشگاه های پیام نور ارائه کننده مدیریت تکنولوژی در مقطع ارشد را مشاهده می کنید.

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت به تفکیک گرایشها در سال ۹۴

دانشگاه/ گرایشمدیریت تکنولوژیکدضریب۵
دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۰
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان۰
دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۰
دانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آباد کتول۰
دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۰
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۰
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۰
دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر۰
دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز۰
دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان۰
دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت۰
دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان۰
دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت۰
دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز۰
دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مدیریت تکنولوژی با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مدیریت تکنولوژی و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مدیریت تکنولوژی با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

  کنکور آزاد

شاید شما دوست داشته باشید: