خانه مشاوره ایرانیان

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ۹۶

 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی۹۶ ، انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت بازرگانی
 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت بازرگانی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت بازرگانی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی:

مهم ترین نگاه در این قسمت توجه به آگاهی از اینکه تعداد نفرات پذیرفته شده در رشته ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در سال های گذشته در دانشگاه های مختلف به چه صورت بوده است و آیا دانشگاه مورد نظر ما ظرفیت پذیرش بالای دارد یا خیر. با نگاهی دقیق به این موضوع و تجزیه و تحلیل کردن آمار می توان به درستی راهبردی برای انتخاب دانشگاه مورد نظر یافت هم چنین می توانیم از نرم افزار انتخاب رشته با توجه به سال و تراز و نمره استفاده کنیم که برای اطلاعات بیشتر در این مورد به قسمت نرم افزار انتخاب رشته مراجعه نمایید.

دانشگاه/ گرایشمدیریت بازرگانی-کدضریب۱مدیریت دولتی-کدضریب۲مدیریت صنعتی-کدضریب۳مدیریت فناوری اطلاعات-کدضریب۴مدیریت تکنولوژی-کدضریب۵مدیریت مالی-کدضریب۶کارآفرینی-کدضریب۷مدیریت منابع انسانی-کدضریب۸مدیریت بازرگانی دریایی-کد ضریب۱۱
دانشگاه ارومیه۶۸۰۰۰۰۸۰۰۰
دانشگاه اصفهان۲۶۰۱۲۰۰۰۵۰۰
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران)۲۰۰۰۴۵۰۱۵۰۰۰
دانشگاه ایلام۴۵۴۶۰۰۰۰۱۰۰۰
دانشگاه تبریز۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه تهران۲۱۱۱۸۰۱۷۲۷۴۷۱۹۸۳۰۵۱۲۲۰
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ویژه خواهران) – قم۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر۲۶۰۸۰۰۰۰۰۰
دانشگاه خوارزمی۲۰۰۲۰۴۰۰۱۰۴۰۲۰۰
دانشگاه زنجان۳۳۰۰۰۰۰۰۱۲۰
دانشگاه سمنان۱۵۰۴۰۰۰۱۵۰۰
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان۱۵۱۹۰۴۴۰۰۷۰۰۰
دانشگاه شهید باهنر – کرمان۸۸۰۰۰۰۸۰۰
دانشگاه شهید بهشتی – تهران۲۸۲۸۲۸۷۵۰۲۰۶۸۰۰
دانشگاه شهید چمران – اهواز۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه شیراز۷۰۱۵۰۰۰۰۹۰
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران۸۰۷۰۵۰۲۰۲۰۳۰۲۰۰۰
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه کردستان – سنندج۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه گیلان – رشت۳۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰
دانشگاه لرستان – خرم آباد۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه ملایر۹۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس۱۴۷۷۰۰۰۰۰۰
دانشگاه یزد۸۵۰۴۸۰۰۲۴۰۰۰
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی۱۴۱۴۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه تربیت مدرس۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه شاهد – تهران۲۷۹۸۰۰۰۶۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد۱۶۰۱۸۴۵۰۰۰۰۰
دانشگاه مازندران – بابلسر۲۵۰۱۸۰۰۰۱۰۷۰
دانشگاه قم۲۰۰۳۲۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۶۹۱۱۵۰۱۳۲۰۰۲۳۰۰
دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۲۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آباد کتول۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱۵۰۰۱۵۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه غیرانتفاعی چابهار۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان۴۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۰
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی اسوه – تبریز۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین۲۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۰

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری

دانشگاه سراسری با توجه به اینکه نظر کلیه ی دانشجویان با توجه به شرایطی که دارا هستند به روی این دانشگاه ها می باشد. قبولی در این دانشگاه ها نسبت به دانشگاه های دیگر دشوار تر می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه پیشتاز در این رشته با ظرفیت ۲۱۱ نفر بیش ترین پذیرش را در بین دانشگاه های موجود را دارا می باشد که در زیر لیستی از دانشگاه های موجود را به تفکیک آورده ایم.

دانشگاه/ گرایشمدیریت بازرگانی کدضریب۱
دانشگاه ارومیه۶۸
دانشگاه اصفهان۲۶
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران)۲۰
دانشگاه ایلام۴۵
دانشگاه تبریز۴۰
دانشگاه تهران۲۱۱
دانشگاه حضرت معصومه(ع) (ویژه خواهران) – قم۲۱
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر۲۶
دانشگاه خوارزمی۲۰
دانشگاه زنجان۳۳
دانشگاه سمنان۱۵
دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان۱۵
دانشگاه شهید باهنر – کرمان۸
دانشگاه شهید بهشتی – تهران۲۸
دانشگاه شهید چمران – اهواز۲۴
دانشگاه شیراز۷
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران۸۰
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری۲۰
دانشگاه کردستان – سنندج۲۶
دانشگاه گیلان – رشت۳۶
دانشگاه لرستان – خرم آباد۱۲
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل۱۱
دانشگاه ملایر۹
دانشگاه هرمزگان – بندر عباس۱۴
دانشگاه یزد۸۵

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد:

دانشگاه آزاد یکی از دانشگاه های معتبر مقاطع تحصیلی عالی می باشد که قبولی در این دانشگاه به مراتب نسبت به دانشگاه سراسری آسان تر بوده و دانشجویان علاوه بر آن می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته به انتخاب رشته ی مورد نظر خود با توجه به رتبه و تراز اقدام نمایند.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی غیر انتفاعی:

دانشگاه غیر انتفاعی که یکی از زیر مجموعه های دانشگاه سراسری می باشد به نسبت پذیرش مناسب راحت تری نسبت به دانشگاه سراسری دارا می باشد که در جدول لیستی از دانشگاه ها را ملاحظه می نمایید.

دانشگاه/ گرایشمدیریت بازرگانی کد ضریب ۱
دانشگاه غیرانتفاعی چابهار۲۰
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان۴۰
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه۶۰
مؤسسه غیرانتفاعی اسوه – تبریز۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) – اصفهان۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی امین – فولاد شهر اصفهان۶۰
مؤسسه غیرانتفاعی اندیشمند – لاهیجان۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش – چالوس۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی پیام – گلپایگان۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین۶۰
مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی – مشهد۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی خرد – بوشهر۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش – بابل۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی سبز – آمل۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی شرق گلستان – گنبدکاووس۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی طبرستان – چالوس۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی کار – قزوین۶۰
مؤسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی کومش – سمنان۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی مهر آستان – آستانه اشرفیه۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی نوین – اردبیل۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی نیما – محمودآباد۶۰
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی ارس – تبریز۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند۶۰
مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی فردوس – مشهد۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی پرندک – پرند۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل۴۰
مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس – تبریز۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی آمل۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) – یزد۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی برایند – شاهرود۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی بینالود – مشهد۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم۳۰
مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی – زنجان۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی علامه امینی – بهنمیر بابلسر۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی فضیلت – سمنان۲۰
مؤسسه غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان۲۰

 

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت بازرگانی پیام نور

دانشگاه پیام نور یکی دیگر از زیر شاخه های مجموعه ی دانشگاه  سراسری می باشد که پذیرش در این دانشگاه ها به مراتب راحت تر است. این دانشگاه ها برای آن دسته از دانشجویانی که وقت لازم را برای حضور در کلاس ندارند آموزش به صورت غیر حضوری را در نظر گرفته که از این باب مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است.

در جدول زیر لیستی از دانشگاه ها و میزان پذیرش آن ها را قرار داده ایم.

دانشگاه/ گرایشمدیریت بازرگانی-کدضریب۱
دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج۴۶
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب۶۹
دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری۴۶
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان۲۳
دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار۲۳
دانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آباد کتول۲۳
دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر۲۳
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم۱۵
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه۱۵
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش۱۵
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد۲۳
دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر۲۳

 

انتخاب رشته مدیریت بازرگانی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت بازرگانی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت بازرگانی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت بازرگانی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت بازرگانی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت بازرگانی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت بازرگانی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ممکن است برایتان پیش آید
شاید شما دوست داشته باشید: