خانه مشاوره ایرانیان

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۹۶

 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۹۶ ، انتخاب رشته کنکور حقوق بین الملل ، انتخاب رشته دانشگاه حقوق بین الملل

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور حقوق بین الملل ، انتخاب رشته کنکور سراسری حقوق بین الملل ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد حقوق بین الملل توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق بین الملل

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته حقوق بین الملل
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته حقوق بین الملل
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق بین الملل و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

دانشجوی ارشد پس از آگاهی از تراز و رتبه با انتخاب رشته، محل تحصیل و دانشگاه خود را انتخاب می کند. دانشگاه های هر شهر، با توجه به گنجایش آن رشته در دانشگاه ظرفیتی را برای ثبت نام دانشجویان ارشد اعلام می کند که دانشجو می تواند با توجه به رده ی علمی  دانشگاه و ظرفیتی را برای ثبت نام دانشجویان ارشد اعلام می کند که دانشجو می تواند با توجه به رده ی علمی دانشگاه و ظرفیت پذیرش آن، همچنین در نظر گرفتن رتبه و تراز خود بهترین انتخاب را با نگاهی واقع بینانه برای آینده تحصیلی خود داشته باشد. دانشجویان ارشد حقوق می توانند برای انتخابی بهتر با توجه به علایق و رتبه شان از نرم افزار دقیق و جامع خانه ی مشاوره استفاده کنند تا بتوانند بهترین انتخاب برای آینده ی علمی خود رقم بزنند.

ظرفیت پذیرش ارشد حقوق بین الملل دانشگاه سراسری:

دانشجویان ارشد حقوق هر سال با ظرفیت های متفاوتی از دانشگاه های سراسری برای انتخاب رشته مواجه می شوند که این امر با توجه به رتبه ی آزمون آنها و علایق شخصی شان می تواند بهترین انتخاب رشته ی ارشد را برای داوطلب در پی داشته باشد اما با توجه به انتخاب محدود دانشجو و سختی برآورد کردن ظرفیت همه ی دانشگاه ها در رشته ی مورد علاقه بهترین گزینه استفاده از نرم افزار خانه ی مشاوره است، با توجه به علاقه ی دانشجو با نگاهی واقع بینانه بهترین انتخاب رشته ی ارشد را برای دانشجو رقم بزند.

 

دورهدانشگاهظرفیت پذیرشملاحظات
روزانهتربیت مدرس۵
روزانهتهران۵
روزانهشهید بهشتی۱۲
روزانهشیراز۶
روزانهعلامه طباطبایی۱۲
روزانهعلامه طباطبایی۲آموزش محور
روزانهقم۴فقط زن
روزانهتهران۵

 

دورهدانشگاهظرفیت پذیرشملاحظات
شبانهعلامه طباطبایی۱۲
شبانهعلامه طباطبایی۱آموزش محور
شبانهقم۴فقط زن
شبانهمرکز تحصیلات تکمیلی تهران۲۰
شبانهمفید-قم۱۵
شبانهمفید-قم۵متمرکز
شبانهشهید اشرفی اصفهانی-اصفهان۱۵نیمه متمرکز

 

 


ظرفیت پذیرش ارشد حقوق بین المللی دانشگاه آزاد:

دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با آگاهی از ظرفیت های پذیرش دانشگاه های کل کشور می توانند انتخاب رشته ای مطمئن تر داشته باشند اما آگاهی از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها با توجه به رتبه و تراز پذیرفته شدگان دوره های اصل امری آسان در انتخاب رشته ی دانشجو نخواهد بود به همین دلیل استفاده از نرم افزار خانه ی مشاوره می تواند در همین راستا کمک قابل توجهی به دانشجویان کارشناسی ارشد داشته باشد.

جدول شماره ۴ اضافه شود.

تهران مرکزتهران شمالبوشهرچالوسدامغانمراغه
۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸

 

ظرفیت پذیرش ارشد حقوق بین المللی دانشگاه غیر انتفاعی:

دانشجویان ارشد رشته ی حقوق بین المللی که علاقه مند به ادامه تحصیل در دانشگاه و مؤسسات غیر انتفاعی هستند می توانند با کمک گرفتن از نرم ا فزار انتخاب رشته از رتبه و تراز پذیرفته شدگان در دانشگاه های غیر انتفاعی و همچنین گرایش آنها در مطلع می شوند و این امر می تواند بهترین انتخاب رشته ی ارشد را با نگاهی واقع بینانه برای دانشجو در پی داشته باشد.

جدول شماره ۵ اضافه شود.

دانشگاه/ رشتهکد ضریب۲ (بین الملل)
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان۲۰
دانشگاه غیرانتفاعی مفید – قم۲۰

 

ظرفیت پذیرش ارشد حقوق بین المللی دانشگاه پیام نور:

دانشجوی ارشد می تواند با انتخاب رشته حقوق بین المللی دانشگاه پیام نور:

دانشجوی ارشد می تواند با انتخاب رشته ای سنجیده آینده ی علمی خود را تضمین کند. دانشجویانی که علاقه مند به ادامه ی تحصیل در دانشگاه پیام نور هستند می توانند با آگاهی از ظرفیت پذیرش این دانشگاه ها در کشور با توجه به شرایط خود انتخابی بهتر داشته باشند کارشناسان خانه ی مشاوره جهت کمک به دانشجویان کارشناسی ارشد نرم افزار انتخاب رشته را برای دانشجویان  فراهم کرده اند که قطعاً می تواند دید بهتری برای انتخاب رشته دانشجو بدهد.

دانشگاهرشتهظرفیت پذیرش
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوبحقوق بین الملل۲۳
دانشکده روابط بین الملل – وزارت امور خارجهحقوق بین الملل۱۰
دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویهحقوق بین الملل۱۵
دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنانحقوق بین الملل۲۳
دانشگاه غیرانتفاعی مفید – قمحقوق بین الملل۲۰

 

 

انتخاب رشته حقوق بین الملل امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های حقوق بین الملل هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور حقوق بین الملل با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور حقوق بین الملل تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته حقوق بین الملل و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته حقوق بین الملل و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته حقوق بین الملل با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق بین الملل

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته حقوق بین الملل

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری حقوق بین الملل و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته حقوق بین الملل

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق بین الملل ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته حقوق بین الملل کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته حقوق بین الملل ممکن است برایتان پیش آید
شاید شما دوست داشته باشید: