خانه مشاوره ایرانیان

ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی

ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی

  • ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی، زمان انتخاب رشته علوم تجربی
  • قبولی در رشته های علوم تجربی، رشته های پزشکی و میزان قبولی آن ها
  • نرم افزار انتخاب رشته ی علوم تجربی، نرم افزار تکمیل ظرفیت علوم تجربی
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

رشته ی علوم تجربی از جمله رشته های پر طرفدار دانشگاه می باشد که داوطلبان زیادی هر ساله بر سر نشستن صندلی های دانشگاهی با هم به رقابت می پردازند. به همین دلیل داوطلبان پیش از انتخاب رشته ی خود می بایست با آگاهی کامل از همه ی مسائل و درنظر رگرفتن فاکتورهای گوناگون، انتخاب رشته ی خود را انجام دهند.

یکی از فاکتورهای بسیار مهم که در بیشتر موارد داوطلبان آن را نادیده می گیرند ظرفیت پذیرش دانشگاه ها می باشد. داوطلبان با اطلاع از این موضوع و آخرین نفرات قبولی در دانشگاه ها می توانند سوپاپ اطمینان قبولی خود در دانشگاه ها را فراهم سازند.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر از ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی و اطلاع از آخرین رتبه های قبولی می توانند با مشاورین کنکور مرکز تماس گرفته و از راهنمایی آنان بهره گیرند. همچنین در جدول زیر لیستی از ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی را به تفکیک آورده ایم:

رشته/ نوبت پذیرشروزانهنوبت دومظرفیت مازادمجازی دولتیپردیس خودگردانغیرانتفاعیپیام نورمجموع ظرفیت در گرایش
اتاق عمل۱۳۳۵۰۰۰۹۰۰۱۳۴۴
ادیان و مذاهب۰۰۰۰۰۲۴۰۲۴
اعضای مصنوعی۷۹۰۰۰۵۰۰۸۴
اقتصاد اسلامی۶۳۲۱۰۰۰۰۰۸۴
اقیانوس شناسی۷۵۱۰۰۰۰۰۰۸۵
بهداشت مواد غذایی۶۵۰۰۰۰۰۰۶۵
بهداشت و بازرسی گوشت۶۵۱۰۰۰۰۰۰۷۵
بینایی سنجی۸۳۰۳۰۱۵۰۰۱۰۱
پرستاری۳۲۴۷۰۱۰۰۱۶۵۰۰۳۴۲۲
پزشکی۳۴۲۵۱۲۴۳۳۵۰۸۰۵۳۰۰۰۴۹۸۹
تاریخ اسلام۰۰۰۰۰۲۴۰۲۴
حسابداری۷۵۸۲۴۳۰۰۰۱۹۷۴۷۴۷۰۱۰۴۴۵
حسابداری حسابرسی۱۵۰۰۰۰۳۶۰۰۳۷۵
حسابداری دولتی۱۵۰۰۰۰۷۲۰۸۷
حسابداری مالیاتی۱۵۰۰۰۰۲۵۲۰۲۶۷
داروسازی۶۴۷۰۱۹۰۲۹۹۰۰۹۶۵
دامپزشکی۴۴۴۲۲۱۰۰۰۰۰۶۶۵
دندانپزشکی۹۲۴۰۰۰۲۹۵۰۰۱۲۱۹
روانشناسی۸۴۷۲۴۷۰۰۰۱۳۲۰۲۹۴۰۵۳۵۴
زمین شناسی۹۴۰۱۶۲۰۰۰۰۶۰۰۱۷۰۲
زیست شناسی۴۰۲۰۰۰۰۶۰۰۱۲۰
زیست شناسی زیست دریا۱۸۵۲۵۰۰۰۶۰۰۲۷۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمی۵۶۲۴۰۰۰۲۴۰۰۳۲۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیک۱۵۹۳۶۰۰۰۴۲۰۰۶۱۵
زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم سلولی و مولکولی۴۳۰۸۰۰۰۰۴۲۰۰۹۳۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی۲۲۰۴۰۰۰۰۳۶۰۰۶۲۰
زیست شناسی علوم جانوری۶۱۳۸۷۰۰۰۶۰۰۷۶۰
زیست شناسی علوم گیاهی۸۶۸۱۷۷۰۰۰۱۸۰۸۵۰۲۰۷۵
زیست شناسی عمومی۴۵۵۱۱۰۰۰۰۶۰۱۴۵۰۲۰۷۵
زیست فنآوری۲۵۵۳۰۰۰۰۳۰۰۰۵۸۵
شنوایی شناسی۱۴۰۰۰۰۸۰۰۱۴۸
شیعه شناسی۰۰۰۰۰۱۰۸۰۱۰۸
شیمی۳۵۰۰۰۰۰۰۳۵
شیمی آفت کش ها۷۱۲۲۰۰۰۰۰۹۳
شیمی دارویی۹۱۳۲۰۰۰۱۲۶۰۲۴۹
شیمی فناوری اطلاعات۶۹۲۵۰۰۰۰۰۹۴
شیمی کاربردی۹۲۹۲۶۷۰۰۰۰۱۲۹۵۲۴۹۱
شیمی محض۱۴۴۱۲۶۵۰۰۰۶۰۱۲۰۰۲۹۶۶
شیمی محیط زیست۵۹۱۸۰۰۰۰۰۷۷
علم اطلاعات و دانش شناسی۳۸۰۷۵۰۰۰۰۰۴۵۵
علوم اقتصادی۱۱۸۹۳۲۸۰۰۰۷۲۹۸۰۲۵۶۹
علوم آزمایشگاهی۱۴۲۰۰۵۰۵۶۰۰۱۴۹۰
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰۱۳۰
علوم تربیتی اموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی۰۰۰۰۰۳۶۰۳۶
علوم تغذیه۳۸۵۰۰۰۳۰۶۰۰۴۷۵
علوم حدیث۶۰۰۰۰۰۰۰۶۰
علوم قرآن و حدیث۶۰۰۰۰۰۲۴۰۸۴
علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید۲۳۷۰۰۰۰۰۰۲۳۷
علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید۴۲۳۰۰۰۰۰۰۴۲۳
علوم قرآنی علوم قرآن مجید۳۲۱۰۰۰۰۲۴۰۳۴۵
علوم قرآنی فنون قرایت تلاوت و کتابت قرآن مجید۱۸۰۰۰۰۰۰۱۸
علوم قضایی۹۰۰۰۰۰۰۰۹۰
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی۴۱۰۰۰۱۴۰۰۵۵
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی۱۹۰۰۰۰۰۰۱۹
علوم و معارف قرآن۳۶۰۰۰۰۰۰۳۶
علوم و مهندسی خاک۷۲۲۶۷۰۰۰۰۰۷۸۹
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)۶۵۱۱۶۵۰۰۰۵۴۰۹۰۱۴۴۶
فقه و حقوق اسلامی۱۰۲۰۰۰۰۰۰۱۰۲
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق امامی۰۰۰۰۰۹۶۰۹۶
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی۰۰۰۰۰۴۸۰۴۸
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی۰۰۰۰۰۷۲۰۷۲
فلسفه و عرفان اسلامی۰۰۰۰۰۲۴۰۲۴
فیزیوتراپی۲۷۷۰۰۰۳۵۰۰۳۱۲
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی۳۰۵۰۰۰۰۰۰۸۰
کاردانی تکنولوژی چوب۴۰۰۰۰۰۰۰۴۰
کاردانی حسابداری۳۶۲۰۰۰۰۰۳۸
کاردانی دامپزشکی۱۱۰۶۰۰۰۰۰۰۱۷۰
کاردانی شیمی آزمایشگاهی۲۵۰۰۰۰۰۰۲۵
کاردانی علمی – کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر۵۶۶۱۰۹۰۰۰۲۴۰۰۹۱۵
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی۳۶۱۲۰۰۰۰۰۴۸
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری۳۶۱۲۰۰۰۰۰۴۸
کاردرمانی۲۲۰۰۰۰۱۶۰۰۲۳۶
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی۴۸۰۰۰۰۰۰۴۸
کارشناسی بهداشت عمومی۱۳۸۲۰۰۰۲۰۰۰۱۴۰۲
کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی۷۵۰۰۰۰۰۰۷۵
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی۷۹۰۰۰۰۵۰۰۷۹۵
کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای۱۷۰۰۰۰۰۰۱۷
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت۳۳۸۰۵۰۱۵۰۰۳۵۸
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت۲۵۰۰۰۰۰۰۲۵
کتابداری در شاخه پزشکی۱۱۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱
گفتار درمانی۲۲۱۰۰۰۸۰۰۲۲۹
مامایی۹۳۱۰۵۰۲۶۰۰۹۶۲
مدیریت امور بانکی۰۰۰۰۰۱۸۰۱۸
مدیریت بازاریابی۲۱۰۰۰۰۰۰۲۱
مدیریت بازرگانی۶۷۵۱۳۴۰۰۰۷۰۸۴۵۰۰۶۰۱۷
مدیریت بیمه۳۳۱۲۰۰۰۳۶۰۸۱
مدیریت بیمه اکو۱۲۱۲۰۰۰۰۰۲۴
مدیریت جهانگردی۲۴۵۱۰۶۰۷۲۰۳۶۷۸۰۱۲۳۹
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی۲۲۷۰۰۰۰۰۰۲۲۷
مدیریت دولتی۱۸۲۶۲۰۰۰۳۶۴۰۵۰۴۳۳۰
مدیریت صنعتی۴۶۵۱۰۷۰۰۰۴۵۶۲۶۷۰۳۶۹۸
مدیریت فرهنگی هنری۰۰۰۰۰۳۶۰۳۶
مدیریت کسب و کارهای کوچک۳۳۲۱۰۰۰۶۰۰۱۱۴
مدیریت گمرکی۴۰۱۷۰۰۰۰۰۵۷
مدیریت مالی۱۳۲۱۵۰۰۰۱۰۸۰۲۵۵
مدیریت هتلداری۲۷۰۰۰۰۰۰۲۷
مدیریت و بازرگانی دریایی۱۲۳۰۰۰۰۰۱۵
مدیریت و بازرگانی دریایی مناطق ویژه۳۶۳۰۰۰۰۰۳۹
معارف اسلامی۶۳۰۰۰۰۳۶۰۹۹
معارف قرآن مجید۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰
مهندسی بهداشت حرفه ای۹۳۴۰۰۰۴۱۰۰۹۷۵
مهندسی بهداشت محیط۱۲۴۲۰۰۰۲۳۰۰۱۲۶۵
مهندسی صنایع مبلمان۴۵۱۵۰۰۰۰۰۶۰
مهندسی فضای سبز۲۵۲۶۶۰۰۰۱۲۰۰۴۳۸
مهندسی کشاورزی – زیست فناوری (بیوتکنولوژی)۱۴۸۰۰۰۰۰۰۱۴۸
مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی۳۴۹۵۵۰۰۰۰۰۴۰۴
مهندسی کشاورزی اقتصادکشاورزی۰۰۰۰۰۰۵۵۳۵۵۳
مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی۲۰۳۲۰۰۰۰۰۰۲۲۳
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات۲۵۷۴۵۰۰۰۰۰۳۰۲
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات۳۸۴۱۸۰۰۰۰۰۴۰۲
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات زراعت۲۵۴۱۸۰۰۰۰۰۲۷۲
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی۷۸۹۵۷۰۰۰۰۰۸۴۶
مهندسی کشاورزی علوم دامی۸۳۲۷۱۰۰۰۱۲۰۳۷۰۱۳۹۳
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری۱۵۵۱۰۰۰۰۰۰۱۶۵
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری جنگلداری۱۴۴۱۰۰۰۰۰۱۴۵
مهندسی منابع طبیعی شیلات۳۱۳۴۱۰۰۰۶۰۲۱۰۶۲۴
مهندسی منابع طبیعی شیلات بوم شناسی ابزیان۶۷۵۰۰۰۰۰۷۲
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ بیولوژی وحفاظت چوب۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ خمیروکاغذ۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست۶۰۰۶۰۰۰۰۱۸۰۷۸۰۱۶۲۰
مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی۶۵۵۰۰۰۰۰۷۰
مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری۵۵۴۶۰۰۰۰۰۵۶۰
مهندسی منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ۳۰۰۰۰۰۰۰۳۰
هوشبری۱۱۴۴۰۰۰۵۰۰۱۱۴۹
مجموع ظرفیت در هر نوبت۴۱۷۶۵۴۱۹۱۳۸۲۷۲۱۸۴۴۱۰۰۸۶۳۰۷۸۸
 
مرکز مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:
  • ظرفیت پذیرش رشته های علوم تجربی، زمان تکمیل ظرفیت رشته های علوم تجربی
  • ثبت نام بدون کنکور رشته های علوم تجربی، جزئیات آماری رشته های علوم تجربی
  • مشاوره تحصیلی رشته های علوم تجربی، مشاوره شغلی رشته های علوم تجربی
  • سامانه هوشمند تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما
شاید شما دوست داشته باشید: