خانه مشاوره ایرانیان

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد روانشناسی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته روانشناسی

 • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته روانشناسی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد روانشناسی

 • ظرفیت پذیر رشته روانشناسی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته روانشناسی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد روانشناسی ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
 • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد روانشناسی

کارشناسی ارشد مجموعه روان شناسی (کد ۱۱۳۳)

گرایش های مجموع روان شناسی در کارشناسی ارشد

 • روانشناسی عمومی
 • روان شناسی بالینی (شامل گرایشهای روان شناسی بالینی و خانواده)
 • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
 • روان شناسی صنعتی و سازمانی
 • روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
 • روان شناسی اسلامی ( دارای گرایش روان شناسی مثبت گرا)
 • روان شناسی تربیتی
 • روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

دروس امتحانی

 • متون روان شناسی (به زبان انگلیسی)
 • علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
 • آمار و روش تحقیق
 • روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی
 • روان شناسی رشد
 • روان شناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روان سنجی
 • آزمون های شناختی هوش و استعداد
 • روان شناسی فیزیولوژیک،‌ انگیزش و هیجان
 • روان شناسی صنعتی – سازمانی
 • روان شناسی اجتماعی
 • رفتار سازمانی
 • روان شناسی امور استخدامی
 • بالندگی سازمانی
 • روان شناس تربیتی
 • آموزش و پرورش کودکان استثنایی

داوطلب باید توجه به گرایش انتخاب و ضرایب آن رشته برای نتیجه بهتر، وقت بیشتری روی ضرایب درسی بالاتر بگذارد.

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

ضرایب رشته دروسگرایش امتحانیبه ترتیب کد ضریب دروس۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
روان شناسی عمومی

 

۱۲۱۱۲۲۰۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
روان شناسی بالینیخانواده۲۲۱۱۲۲۳۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
سنجش و اندازه گیری در روان سنجی۲۲۰۲۱۲۰۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
روان شناسی صنعتی و سازمانی۳۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۲۲۳۳۳۰۰
روان شناسی بالینی کودک و نوجوان۴۲۱۱۲۲۳۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
روان شناسی اسلامی۱۲۱۱۲۲۰۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰
روان شناسی تربیتی۶۲۰۲۳۲۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۳۰
روان شناسی آموزش کودکان استثنائی۵۲۰۲۳۲۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۳۰

 

 


درس هایی که دور آن دایره کشیده شده است از اهمیت زیادی در گرایش ها مختلف دارد و می توان با درصد بهتر انتخاب رشته بهتری نمود.

تعداد سؤال ها و کتاب های معرفی شده در هر درس:

 • متون روان شناسی به زبان انگلیسی

تعداد سؤال ها ۳۰ تست می باشد. ه در قالب ۵ الی ۶ متن تخصصی می باشد. زبان تخصصی موسسه مدرسان شریف، ‌تست های چهار گزینه تألیفی می باشد.

 • علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

تعداد سؤال ها ۲۰ تست می باشد. به کتاب متفاوت علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی تألیف دکتر احد، دکتر بهشتی و دکتر بیدوئی و یا روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی تألیف دکتر احمدی اشاره کرد.

 • آمار و روش تحقیق:

تعداد سؤال های این درس ۲۰ تست میباشد. به کتاب های دکتر علی دلاور و یا روش تحقیق در روانشناسی و علم تربیتی، احتمالات، آمار کاربردی در روان شناسی و علم تربیتی و تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی  یا کتاب  روش های  تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی تألیف دکتر اسماعیل بیابان گرد می باشد.

 • روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی:

تعداد سوال ها ۲۰ تست  می باشد کتاب خلاصه روان پزشکی تألیف کاپلان و سادوک و یا روانشناسی کودکان استثنایی تألیف لاهان و کافمن و یا روان شناسی مرضی تألیف ساراسون و روان شناسی مرضی تألیف سلیگمن و روز نهال

 • روان شناسی رشد تعداد سؤال های این درس ۲۰ تست می باشد. از منابع این درس می توان به روان شناسی ژنتیک ۱و۲ تألیف دکتر منصور، روانشناسی رشد جلد ۱و۲ تألیف لورا برک و نظریه رشد ولیام کرن می باشد.
 • روان شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

تعداد سؤال های این درس۲۰ تست می باشد. به کتاب هایی فیزیولوژیک کارلسون، کالات ، کتاب دکتر خداپناهی و کتاب انگیزش و هیجان مارشال ریو

 • روانشناسی عمومی

تعداد سوال های این درس ۲۰ تست می باشد. ز منابع مهم می توان به کتاب های روانشناسی هلیگارد و روان شناسی سانتراک اشاره نمود.

 • روانشناسی بالینی

تعداد سؤال ها ۲۰ تست می باشد. از منابع می توان به کتاب روانشناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت و کتاب روانشناسی بالینی دکتر شاملو و کتاب راهنمایی سنجش روانی تألیف گراث و مارنات معرفی نمود.

 • روان سنجی

تعداد   سوال ها ۲۰ تست می باشد. از منابع کتاب روان سنجی دکتر گنجی مبانی نظری و علمی پژوهش دکتر علی دلاور و روان آزمایی آناستازی ترجمه دکتر براهنی  و یا اصول  روان سنجی پاشا شریفی می باشد.

 

 • آزمون های شناختی هوش و استعداد

تعداد سؤال  ها ۲۰ تست می باشد. از منابع مهم می توان به کتاب های راهنمای سنجش روانی مارنات، روان سنجی دکتر گنجی، اصول روان سنجی و روان آزمایی دکتر شریفی و روان آزمایی  آناستازی ترجمه دکتر براهنی اشاره کرد.

 

معدل

معدل به میزان ۲۰% در رتبه شما اثرگذار است. اما خرد این معدل در یک ضریبی که با توجه به دانشگاه محل تحصیل کارشناسی بوده ضرب می شود و معمولاً این ضریب عددی بین ۱ تا ۱/۱ است.

 

دانشگاه قبولیکدمعدلرتبهنمره کلفیزیولوژیروان شناسی بالینیروانشناسی رشدروان شناسی مرضیآمار و روشعلم النفسزبان
تهرانروزانه۱۶٫۴۴۵۹۵۸۶۶۴٫۴۴۶۱٫۶۷۵۶٫۶۷۸۸٫۳۳۶۲٫۲۲۸۰٫۷۷۴٫۴۴
تهرانشبانه۱۸٫۲۱۱۰۹۳۱۱۸۴٫۴۴۵۱٫۶۷۵۳٫۳۳۶۵۴۶٫۶۷۷۷٫۱۹۸۲٫۲۲
اصفهانروزانه۱۹٫۴۲۱۹۸۷۹۳۴۸٫۸۹۶۳٫۳۳۶۱٫۶۷۶۵۲۸٫۸۹۶۴٫۹۱۶۲٫۲۲
شهید بهشتیشبانه۱۷٫۶۶۲۳۸۶۶۴۷۵٫۵۶۶۱٫۶۷۶۶٫۶۷۸۸٫۳۳۴۴٫۴۴۶۳٫۱۶۳۱٫۱۱
علامه طباطباییروزانه۱۷٫۹۴۳۲۸۵۶۷۷۷٫۷۸۵۶٫۶۷۶۶٫۶۷۷۰۴۰۶۶٫۶۷۳۸٫۸۹
علامه طباطباییروزانه۱۷٫۳۹۴۶۸۳٫۰۳۷۷٫۷۸۷۰۵۸-۳۳۴۸٫۳۳۶۸٫۸۹۵۶٫۱۴۲۳٫۳۳
خوارزمی تهرانروزانه۱۶٫۵۵۶۲۸۱٫۲۸۵۷٫۷۸۷۰۵۸٫۳۳۳۸٫۳۳۶۴٫۴۴۵۰٫۸۸۴۱٫۱۱
تبریزروزانه۱۸٫۸۵۸۳۷۹۷۲۷۹٫۵۶۵۶٫۶۷۶۶٫۶۷۴۶٫۶۷۷۱٫۱۱۵۶٫۱۴۱۱٫۱۱
شیرازروزانه۱۶٫۳۶۱۰۱۷۸۹۷۶۲٫۲۲۴۶٫۶۷۷۶٫۶۷۵۵۵۳٫۳۳۵۲٫۶۳۴۰
سمنانروزانه۱۶٫۵۴۱۸۵۷۳۸۴۵۳٫۳۳۵۵۴۵۵۱٫۶۷۴۶٫۶۷۵۲٫۶۳۴۱٫۱۱
الزهراشبانه۱۶٫۶۲۱۰۷۲۶۰۵۷٫۷۸۶۳٫۲۳۴۵۵۰۶۲٫۲۲۴۵٫۶۱۴۲٫۲۲

 

روانشناسی عمومی

دانشگاه قبولیکدمعدلرتبهنمره کلفیزیولوژیروان شناسی بالینیروانشناسی رشدروان شناسی مرضیآمار و روشعلم النفسزبان
علامه طباطباییروزانه۱۵٫۹۸۵۷۶۷۸۷۷٫۷۸۸۳٫۳۳۶۸٫۳۲۲۵۴۰۳۰۲۷٫۷۸
سمنانروزانه۱۷٫۴۵۱۰۲۷۵۶۴۴۴٫۴۴۷۵۵۲٫۶۳۵۰۶۲٫۲۲۴۵۲۶٫۲۷
اصفهانروزانه۱۴٫۲۴۱۲۱۷۲۹۲۴۸٫۸۹۸۳٫۳۳۴۱٫۱۱۶۵۶۸٫۸۹۲۵۳٫۳۳
تهرانشبانه۱۸٫۵۴۱۳۱۷۲۳۴۴۶۲٫۲۲۷۸٫۳۲۵۷٫۸۹۵۰۵۱٫۱۱۳۳٫۳۳۱۱٫۱۱
خوارزمی تهرانروزانه۱۷٫۹۱۵۵۷۲٫۳۲۲۸٫۸۹۸۵۵۰٫۸۹۶۵۳۱٫۱۱۳۵۲۶٫۶۷
اصفهانروزانه۱۶٫۱۴۲۳۶۶۹۴۱۴۸٫۸۹۶۱٫۶۷۳۵٫۰۹۵۶٫۶۷۴۶٫۶۷۵۵۲۶٫۶۷
فردوسی مشهدشبانه۱۸٫۱۲۴۷۶۸۸۳۵۵٫۵۶۵۶٫۶۷۵۳٫۳۹۵۱٫۶۷۲۸٫۸۹۴۳٫۳۳۲۰
علامه طباطباییشبانه۱۳٫۴۱۲۷۵۶۷۹۵۶۰۷۶٫۶۷۶۳٫۱۶۳۵۳۱٫۱۱۳۰۲۷٫۷۸
گیلان – رشتروزانه۱۱٫۸۶۲۴۲۲۶۶۳۴۶۶٫۶۷۳۵۶۱٫۴۰۵۰۳۷٫۷۸۵۶٫۶۷۳۰
بین المللی امام  خمینی قزوینشبانه۱۸٫۶۵۳۴۸۶۲٫۲۹۶۶٫۶۷۳۰۵۷٫۸۹۳۸٫۳۳۳۷٫۷۸۴۱٫۶۷۲۶٫۶۷
فردوسی مشهدشبانه۱۳٫۷۳۵۲۶۶۲۱۵۳٫۳۳۷۶٫۶۷۷۳٫۶۸۵۰۱۷٫۷۸۳۶٫۶۷۳۳٫۳۳
سمنانشبانه۱۶٫۸۵۵۶۱۶۲۴۴۵۵٫۵۶۳۱٫۶۷۵۰٫۸۸۳۸٫۳۳۴۸٫۸۹۴۱٫۶۷۲۲٫۲۲
تهرانشبانه۱۷٫۰۸۶۲۵۶۱۵۶۳۳٫۳۳۷۰۲۹٫۸۲۲۳٫۳۳۵۷٫۷۸۴۰۱۵٫۵۶

 

موقعیت شغلی این رشته

با توجه به این که ایران یک کشور در حال توسعه می باشد،‌ نیاز به این رشته زیادی میباشد و به طور کلی می توان گفت که فارغ التحصیلان گرایش عمومی و زیادی می باشد و به طور کلی می توان گفت که فارغ التحصیلان گرایش عمومی و بالینی می توان جذب بیمارستان های عمومی و خصوصی، مراکز بازپروری، مدارس و مراکز آموزشی می شوند و فارغ التحصیلان گرایش روان شناسی بالینی کودک و نوجوان نیز علاوه بر فعالیت در برخی از مراکز فوق می توانند در مهد کودک ها و مدارس پیش دبستانی مشغول به کار شوند. فارغ التحصیلان صنعتی و سازمانی معمولاً در کارخانه های بزرگ دولتی و خصوصی، ادارات دولتی و خصوصی جذب بازار کار می  شوند. فارغ التحصیلان روان شناسی کودکان استثنایی معمولاً در مراکز اصلاح تربیت و بازپروری کودکان مرکز نگهداری بیماران روانی و عقب افتاده ذهنی مشغول به فعالیت شوند. گرایش روان سنجی به عنوان کارشناس در ارگان های دولتی و غیر دولتی مانند اداره راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، مراکز  نظر سنجی و غیره مشغول به کار می­شوند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که در این رشته در بخش های مختلف میتوان شاغل شد:

 • بخش تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات
 • بخش حوزه مشاوره های فردی و مراکز روان شناسی و مدارس و بیمارستان ها
 • بخش کارگاه تخصصی و مهارتی
 • بخش سازمان های دولتی و غیر دولتی

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشته روانشناسی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته روانشناسی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد روانشناسی
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد روانشناسی ، معرفی رشته روانشناسی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد روانشناسی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد روانشناسی
شاید شما دوست داشته باشید: