خانه مشاوره ایرانیان

تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مهندسی مکانیک
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

رتبه و تراز مهم ترین عامل در تعیین انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد داوطلب می باشد. رتبه ای که برای ترتیب اولویت داوطلبان در آزمون کنکور بوده و با توجه به نمره ی اکتسابی آن ها تعیین می شود.

و اما تراز چیست؟

فرض کنید که در آزمون سراسری تراز داوطلبی برابر با ۵۰۰۰ با میانگین درصد دروس ۳۷% و همان دانشجو با میانگین درصد ۳۷% ترازی برابر ۴۷۰۰ را کسب نموده که مشاهده می کنیم با میانگین درصد دروس یکسان یک داوطلب، اختلاف تراز ۳۰۰ مشاهده می شود. علت این موضوع سختی و راحتی آزمون ها می باشد که باعث اختلاف این موضوع شده است و عامل دیگر، میزان ارزش هر تست کنکور بوده که این موضوع نشان می دهد ارزش سؤال های کنکور یکسان نبوده است.

۲ راه ساده و پیشنهادی برای افزایش تراز:

۱- اگر رشته هایی را انتخاب نمایید که در آن افراد کمتری ثبت نام نموده اند، تراز آن رشته در سال آزمون شما پایین تر خواهد آمد.

۲- در آزمون ارشد سعی کنید هوشمندانه بخوانید و صرفاً مطالعات صفحات زیاد و یا صرف ساعات زیاد نتیجه بخش نیست.

عامل دیگری که در آزمون ارشد به روی رتبه ی داوطلب تأثیر گذار است، معدل کسب شده ی شما می باشد. به این صورت که معدل بالای ۱۷ دارای تأثیر ۲۰% و معدل بین ۱۴ و ۱۷ تأثیر چندانی نداشته  و داوطلبانی که معدل آن ها زیر ۱۴ می باشد، تأثیر منفی بر روی انتخاب رشته ی ارشد آن ها داراست. داوطلبان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد با وارد کردن رتبه و تراز احتمالی لیستی از گرایش های ارشد عمران را که می توانند در آن ها پذیرفته شوند به نمایش در آورد.

نحوه ی محاسبه ی تراز:

بر اساس تراز داوطلبان، رتبه ی آنها در ارشد بدست می آید. بر این اساس بیشترین مقدار ترازی که یک فرد می تواند کسب کند. ۱۰٫۰۰۰ بوده که ۸۰% آن مربوط به میانگین درصد دروس و ۲۰% آن مربوط به معدل داوطلب می باشد.

انتخاب نمونه، تراز بالا

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مکانیک:

در کنکور سراسری رتبه ی داوطلبان نقش بسزایی را در انتخاب رشته ارشد دارد. بگونه ای که تغییر کوچکی در رتبه ی داوطلب، رتبه ی داوطلبان را دستخوش تغییرات می کند. در کنکور سراسری همان طور که در بین کارنامه ی داوطلبان مشاهده می شود، دروس حرارت و سیالات جامدات از ارزش بالایی برای کسب رتبه ی بالا برخوردار است. در جدول زیر می توانید لیست رتبه و تراز کسب شده ی داوطلبان سال های گذشته را در گرایش های مختلف ملاحظه نمایید.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۵ (گرایش تبدیل انرژی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیباکس ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
۲۰۸۰۱۶۳٫۳۳۵۰۷۸٫۳۳۴۱٫۶۷۲۵
۳۸۷۵۹۱۷۷٫۷۸۲۱٫۶۷۵۵۳۵۳۵
۳۹۷۵۸۳۰۰۷۰۵۶٫۶۷۵۵
۴۶۷۴۳۸۲۵٫۵۶۵۰۴۱٫۶۷۴۶٫۶۷۳۸٫۳۳
۵۷۷۲۶۲۰۳۳٫۳۳۵۶٫۶۷۴۸٫۳۳۳۳٫۳۳
۶۹۷۰۸۲۰۳۰۶۰۴۶۲۸٫۳۳
۹۶۶۷۷۱۱۲٫۲۲۴۴٫۳۳۴۵۵۵۱۸٫۳۳
۱۰۷۶۶۷۵۰۲۸٫۳۳۶۳٫۳۳۳۳٫۳۳۳۶٫۶۷
۱۲۹۶۵۲۸۱۲٫۲۲۱۳٫۳۳۶۳٫۳۳۳۸٫۳۳۲۶٫۶۷
۱۷۹۶۲۰۲۰۳۸٫۳۳۴۶٫۶۷۴۵۱۵
۲۵۶۵۸۲۵۰۳۰۴۱٫۶۷۳۳٫۳۳۲۳٫۳۳
۲۹۶۵۶۸۱۴۴٫۴۴۸٫۳۳۳۸٫۳۳۳۳٫۳۳۲۳٫۳۳
۳۶۰۵۴۹۲۰۲۵۵۳٫۳۳۱۶٫۶۷۲۱٫۳۳
۴۰۵۵۳۸۳۰۳۸٫۳۳۲۸٫۳۳۳۵۲۳٫۳۳
۵۱۰۵۰۹۵۰۵۴۶٫۶۷۳۳٫۳۳۱۸٫۳۳
۶۲۱۴۹۱۶۲۸٫۸۹۲۳٫۳۳۲۳٫۳۳۲۶٫۶۷۲۱٫۶۷
۷۰۰۴۷۷۶۵۱٫۱۱۰۳۶٫۶۷۱۸٫۳۳۱۵
۷۴۱۴۶۹۳۰۱۳٫۳۳۴۶٫۶۷۲۰۳٫۳۳
۸۶۸۴۴۸۲۵٫۳۳۲۳٫۳۳۵۲۸٫۳۳۳۸٫۳۳
۱۰۳۹۴۲۵۸۵۶٫۶۷۲۵۱۵۱۰۱۳٫۳۳
۱۱۰۱۴۱۷۴۰۱۱٫۶۷۳۱٫۶۷۱۵۱۸٫۳۳
۱۱۹۳۴۰۶۷۴۱٫۱۱۵۱۳٫۳۳۳۳٫۳۳۱۰
۱۲۴۳۴۰۰۹۴۵٫۵۶۱۵۱۳٫۳۳۲۱٫۶۷۱٫۶۷
۱۵۹۷۳۶۹۶۸٫۸۹-۱٫۶۶۳۰۲۲٫۳۳۵
۱۷۰۹۳۶۰۹۱۲٫۲۲۱۰۳٫۳۳۲۸٫۳۳۲۵
۱۹۸۹۳۴۳۰۳۰۰۱۶٫۶۷۱۳٫۳۳۱۵
۲۱۵۸۳۳۲۷۲٫۲۲۸۲۱٫۶۷-۱۲٫۲۲۲۶٫۶۷
۲۴۴۲۳۱۷۲۱۷٫۷۸-۱۳٫۳۲۲۰۱۳٫۳۳۱۳٫۳۳
۳۵۶۰۲۷۵۴۳۱٫۱۱۵۶٫۶۷۲۰-۱٫۶۶
۴۰۷۰۲۶۲۳۰۳٫۳۳۶٫۶۷۱۶٫۶۷۱۱٫۶۷
۴۵۱۸۲۵۱۵۵٫۵۶۰۳٫۳۳۲۰۵

 

 


نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۵ (گرایش طراحی کاربردی(

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیباکس ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشات
۳۵۷۵۳۶۳٫۳۳۵۰۷۸٫۳۳۴۱٫۶۷۲۵
۳۶۷۵۱۰۲۵٫۵۶۵۰۴۱٫۶۷۴۶٫۶۷۳۸٫۳۳
۴۲۷۴۱۲۰۰۷۰۵۶٫۶۷۵۵
۵۳۷۱۷۹۵۳٫۳۳۳۰۳۰۴۳٫۳۳۴۸٫۳۳
۵۴۷۱۵۸۰۳۳٫۳۳۵۶٫۶۷۴۸٫۳۳۳۳٫۳۳
۷۳۶۹۵۳۰۰۶۸٫۳۳۶۱٫۶۷۳۸٫۳۳
۷۷۶۹۰۹۱۲٫۲۲۴۴٫۳۳۴۵۵۵۱۸٫۳۳
۹۱۶۷۸۳۰۳٫۳۳۴۸٫۳۳۶۱٫۶۷۴۵
۹۷۶۷۲۲۰۳۰۳۱٫۶۷۴۸٫۳۳۵۵
۱۳۵۶۴۱۱۰۴۰۳۸٫۳۵۱٫۸۲۵
۲۳۵۵۸۷۰-۱٫۰۱۲۵۵۳٫۳۳۲۶۳۳٫۳۳
۲۶۸۵۷۱۹۰۳۰۴۱٫۶۷۳۳٫۳۳۲۳٫۳۳
۳۳۳۵۴۷۶۰۳۸٫۳۳۲۸٫۳۳۳۵۲۳٫۳۳
۵۶۴۴۹۶۴۲۸٫۸۹۲۳٫۳۳۲۳٫۳۳۲۶٫۶۷۲۱٫۶۷
۶۵۶۴۷۹۵۵٫۳۳۲۳٫۳۳۵۲۸٫۳۳۳۸٫۳۳
۷۶۸۴۶۰۲۰۸٫۳۳۸٫۳۳۵۵۵
۹۵۴۴۳۴۳۰۱۳٫۳۳۴۶٫۶۷۲۰۳٫۳۳
۱۱۴۴۴۱۲۳۴۵٫۵۶۱۵۱۳٫۳۳۲۱٫۶۷۱٫۶۷
۱۳۱۴۳۹۵۵۰۱۱٫۶۷۳۱٫۶۷۱۵۱۸٫۳۳
۱۴۴۴۳۸۴۳۲۲٫۲۲۱۰۱۰۲۳٫۳۳۱۳٫۳۳
۱۶۸۲۳۶۶۹۱۳٫۳۳۵۴۰-۳٫۳۲۲۶٫۶۷
۱۸۵۷۳۵۳۶۳۴٫۴۴۰۳۱٫۶۷۳٫۳۳۱۵
۲۱۶۷۳۳۶۳۶۰۱٫۶۷۰۲۰۱٫۶۷
۲۳۷۶۳۲۵۳۰۵۱۰۲۸٫۳۳۰
۲۷۳۷۳۰۷۹۷٫۷۸۱۵۰۲۵۰

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۵ (گرایش ساخت و تولید(

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیباکس ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولید
۱۲۸۶۲۶۵۱۰۰۳٫۳۳۱٫۶۷۵۵۵
۱۷۱۶۰۲۵۴۲٫۲۲۱۰۳۸٫۳۳۴۱٫۶۷۳۵۰
۲۱۴۵۸۴۳۴۲٫۲۲۳۸٫۳۳۲۱٫۶۷۳۱٫۶۷۲۰۰
۲۵۲۵۷۲۸۰۳۵۳۸٫۳۳۴۱٫۶۷۱۵۰
۳۰۰۵۵۵۲۰۳۰۴۱٫۶۷۳۳٫۳۳۲۳٫۳۳۰
۴۴۸۵۱۷۲-۱٫۱۵۱٫۶۷۰-۱٫۶۶۴۶٫۶۷
۵۰۸۵۰۴۶۷۸٫۸۹۰۳٫۳۳۱۵-۱٫۶۶۱۸٫۳۳
۶۸۶۴۷۷۳۰۰۰۸٫۳۳۰۴۰
۷۱۵۴۷۳۰۲۳٫۳۳۲۰۱۳٫۳۳۱۶٫۶۷۱۰۱۳٫۳۳
۷۵۷۴۶۸۱۵۸٫۸۹۲۱٫۶۷-۱۰۳۰۱۶٫۶۷۰
۸۲۳۴۶۰۷۵۶٫۶۷۲۵۱۵۱۰۱۳٫۳۳۰
۸۶۲۴۵۴۹۷٫۷۸۱۵۰۲۵۰۱۶٫۶۷
۹۷۹۴۴۳۱۴۵٫۵۶۱۵۱۳٫۳۳۲۱٫۶۷۱٫۶۷۰
۱۳۵۱۴۱۰۰۶۵٫۵۶۱٫۶۷۶٫۶۷۵۱۳٫۳۳۶٫۶۷
۱۶۳۸۳۸۹۰۲۲٫۲۲۱۰۱۰۲۳٫۳۳۱۳٫۳۳۰
۲۰۰۳۳۶۸۳۱۵٫۵۶۲۰-۶٫۶۶۲۰-۶٫۶۶۶٫۶۷

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۵ (گرایش مکاترونیک)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیباکس ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولید
۴۶۷۴۰۳۳٫۳۳۵۰۷۸٫۳۳۴۱٫۶۷۲۵۰
۴۸۷۳۳۰۵۳٫۳۳۳۰۳۰۴۳٫۳۳۴۸٫۳۳۰
۹۷۶۷۰۴۰۲۰۴۵۵۰۵۰۰
۱۴۹۶۳۴۸۰۲۶٫۶۷۵۵۳۵۴۳٫۳۳۰
۲۷۱۵۶۴۵۰۳۰۴۱٫۶۷۳۳٫۳۳۲۳٫۳۳۰
۳۷۵۵۳۱۹۴۲٫۲۲۱۸٫۳۳۳۸٫۳۳۴۱٫۶۷۱۰۰
۴۷۵۵۰۵۵۵۰۸٫۳۳۱۶٫۶۷۴۳٫۳۳۱۶٫۶۷۸٫۳۳
۵۱۴۴۹۷۶۵٫۳۳۲۳٫۳۳۵۲۸٫۳۳۳۸٫۳۳۰
۷۵۰۴۵۳۶۵۱٫۱۱۰۳۶٫۶۷۱۸٫۳۳۱۵۰
۹۴۶۴۲۸۱۵۶٫۶۷۲۵۱۵۱۰۱۳٫۳۳۰
۱۱۹۰۳۹۸۸۴۷٫۷۸۱۵۱۶٫۶۷۳٫۳۳۱۸٫۳۳۰
۱۳۸۱۳۸۳۰۰۱۳٫۳۳۲۳٫۳۳۴۰۳٫۳۳۰
۱۴۹۲۳۷۴۲۲۲٫۲۲۱۰۱۰۲۳٫۳۳۱۳٫۳۳۰
۲۲۴۵۳۲۶۶۸٫۸۹-۱٫۶۶۳۰۲۲٫۳۳۵۰

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک سال ۹۵ (گرایش بیومکانیک )

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیباکس ریاضیاتحرارت و سیالاتجامداتدینامیک و ارتعاشاتساخت و تولیددروس تخصصی مهندسی پزشکی (بیومکانیک)دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی)
۲۸۷۵۱۴۵۳٫۳۳۳۰۳۰۴۳٫۳۳۴۸٫۳۳۰۰
۳۴۷۳۹۲۳٫۳۳۵۰۷۸٫۳۳۴۱٫۶۷۲۵۰۰
۷۷۶۸۰۹۱۲٫۲۲۴۴٫۳۳۴۵۵۵۱۸٫۳۳۰۰
۱۰۳۶۵۴۴۵۴٫۴۴۲۰۴۳٫۳۳۲۶٫۶۷۲۸٫۳۳۰۰
۱۵۳۶۱۸۷۷۳٫۳۳۱۱٫۶۷۳۶٫۶۷۱۱٫۶۷۳۵۰۰۰
۲۳۰۵۸۲۰۴۴٫۴۴۸٫۳۳۳۸٫۳۳۳۳٫۳۳۲۳٫۳۳۰۰
۲۷۱۵۶۵۹-۱٫۰۱۲۵۵۳٫۳۳۲۶۳۳٫۳۳۰۰
۴۲۸۵۲۰۵۵۶٫۶۷۲۱٫۶۷۱۶٫۶۷۱۳٫۳۳۳۳٫۳۳۳٫۳۳۰
۵۹۸۴۸۸۴۵۱٫۱۱۰۳۶٫۶۷۱۸٫۳۳۱۵۰۰
۱۱۶۴۴۱۸۴۱۵٫۵۶۱۸٫۳۳۰۰۰۰۲۶٫۶۷۲۵

 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد مکانیک:

چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد ادغام شده است. آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک موجود نمی باشد. از جمله واحدهای معتبر دانشگاه آزاد که برای پذیرش در این دانشگاه ها نیازمند تراز بالای ۷۰۰۰ می باشد عبارتند از دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران جنوب، تهران مرکزی، تهران شمال و تهران غرب و شرق که میانگین تراز برای قبولی در این دانشگاه ها برابر با ۷۰۰۰ می باشد.

رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی برای قبولی ارشد مکانیک:

از دیگر دانشگاه های سراسری که می توان به آن اشاره کرد، دانشگاه غیر انتفاعی بوده که تراز پایین تری نسبت به دانشگاه های دیگر می باشد و میزان پذیرش دانشجو در این دانشگاه ها به میزان کم بوده لذا رقابت برای قبولی در این دانشگاه ها به نسبت سخت تر از رشته های دیگر می باشد. لازم به ذکر است که تحصیل در این دانشگاه ها مستلزم صرف هزینه می باشد.

رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد مکانیک:

دغدغه ی بسیاری از متقاضیان ورود به دانشگاه پیام نور و شاید مهم ترین سؤال در مورد پیام نور، اعتبار مدرک دانشگاه پیام نور است، دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم و دارای مدرک معتبر است. که یک ساختار استاندارد از لحاظ سیستمی را دارا می باشد که در سال های اخیر، دانشگاه پیام نور در مقطع ارشد رشته ی مکانیک اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش های طراحی کاربردی، ساخت و تولید و تبدیل انرژی می کند.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کلیک نمایید

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مهندسی مکانیک با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مهندسی مکانیک با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  کنکور آزاد

شاید شما دوست داشته باشید: