خانه مشاوره ایرانیان

تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

  • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته مهندسی شیمی

  • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته مهندسی شیمی کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد مهندسی شیمی

  • ظرفیت پذیر رشته مهندسی شیمی کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته مهندسی شیمی ارشد و مقادیر دانشگاه ها

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
  • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مهندسی شیمی
رتبه و تراز اصلی ترین مبحث در تعیین انتخاب رشته ارشد و دانشگاه مورد نظر می باشد. در ابتدا به مفهوم رتبه و تراز و نقش آن می پردازیم. رتبه که همان ترتیب اولویت داوطلبان بود که داوطلبانی رتبه ی پایین تری را دارا هستند شانس انتخاب رشته ی بهتری را نسبت به داوطلبان دیگر دارند و از عداد تک رقمی تا ۴ رقمی را دارا می باشد. تراز اختلاف علمی دانش آموختگان را بر اساس درصد دروس و ضرایب دروس مشخص می کند. در نظر بگیرد داوطلبی در آزمون ارشد دارای تراز ۵۰۰۰ بوده و داوطلب دیگر دارای تراز ۵۵۰۰ می باشد این بدان معناست که اختلاف علمی این داوطلب از لحاظ علمی دارای عدد ۵۰۰ بوده که با توجه به ضرایب دروس تعیین شده این اختلاف مشخص می گردد.

هم چنین دانش آموختگان دقت داشته باشند که معدل در آزمون کارشناسی ارشد دارای اهمیت ۲۰% می باشد و جهتِ ارتقای رتبه ی شما می باشد. این تأثیر معدل برای ۲ دسته از داوطلبان بررسی می گردد. دسته ی اول داوطلبانی که رتبه ی آن ها خوب نیست خیلی تأثیرگذار نبوده ولی برای رتبه های خوب و بالا تأثیر گذار بود و نقش مهمی را داراست. دسته ی دوم معدل بالای ۱۷ می باشدکه تأثیر بسیاری را دارا بوده، علت آن هم تعداد کم دانشجویان دارای این معدل می باشد. هم چنین معدل های بین ۱۶-۱۴ تأثیر چندانی نداشته زیرا اکثر داوطلبان دارای چنین معدلی می باشند و در آخر هم معدل های زیر ۱۴ تأثیر منفی بر روی رتبه می گذارد.

در نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد داوطلبان می توانند با وارد کردن رتبه و تراز احتمالی لیستی از گرایش های ارشد ارائه شده توسط دانشگاه ها را ببیند، هم چنین می تواند درصد قبولی خود را در دانشگاه ها با توجه به رتبه و تراز خود مشاهده نمایند.

نحوه ی محاصبه ی تراز : بر اساس تراز داوطلبان رتبه ی آن ها در ارشد بدست می آید. بر این اساس بیشترین مقدار ترازی که یک فرد می تواند کسب کند ۱۰ بوده که ۸۰% آن مربوط به میانگین درصد دروس و ۲۰% آن مربوط به معدل داوطلب می باشد.

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مهندسی شیمی :

رتبه و تراز در کنکور سراسری از اهمیت بالایی برخوردار بوده به گونه ای که داوطلبان دارای رتبه ی پایین تر از لحاظ عددی دارای شانس بهتری در انتخاب رشته ی خود بوده می توانند در گرایش های بهتر رشته ی خود تحصیل نمایند. تراز های برتر کنکور سراسری در رتبه های تک رقمی و دو رقمی با توجه به سال های گذشته از ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ را شامل می شوند. هم چنین درس ریاضیات مهندسی و زبان تخصصی در رتبه های بالا نشان داده که دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال ۹۵

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیانتقال حرارتترمودینامیکمکانیک سیالاتکنترل فرآیندانتقال جرم و عملیات واحدطرح راکتور های شیمیاییریاضیات مهندسی شیمی
۱۲۸۵۲۱۰۴۸٫۸۹۶۱٫۶۷۴۴٫۴۴۷۷٫۷۸۷۰۵۵٫۵۶۷۵٫۹۳
۱۷۸۳۶۷۲٫۰۳۵۷٫۷۸۷۵۴۸٫۸۹۷۱٫۱۱۴۶٫۶۷۶۸٫۸۹۵۵٫۵۶
۲۱۸۳۰۵۳۷۶۸۷۸۲۸۰۵۴۶۰۷۴
۳۲۸۰۴۰۵٫۵۵۵۵٫۵۶۵۸٫۲۳۱۳٫۳۳۷۷٫۷۸۴۶٫۶۸۸۴٫۴۴۷۵٫۹۳
۳۶۷۹۰۲۶۳۵۷۴۱۲۰۱۳۷۳۵۷۶۶
۳۹۷۸۳۱۱۲٫۶۴۵۱٫۱۱۴۸٫۳۳۲۶٫۶۷۷۷٫۷۸۴۱٫۶۷۸۴٫۴۴۶۶٫۶۷
۵۴۷۶۰۱۰۸۴٫۴۴۴۱٫۶۷۲۸٫۸۹۰۵۵۶۸٫۸۹۵۵٫۵۶
۷۶۷۲۶۹۰۶۰۲۳۳۳۶۶٫۶۷۵۵۷۳٫۳۳۶۱
۸۱۷۲۲۰۱٫۱۵۵۵٫۵۶۴۵۱۵٫۵۶۶۰۵۰۷۳٫۳۳۵۷٫۴۱
۸۵۷۱۴۹۰۵۱۳۰۲۲٫۲۲۲۰۶۳٫۳۳۶۸٫۸۹۶۸٫۵۲
۱۰۴۶۹۹۵۶٫۰۹۴۸٫۸۹۴۳٫۳۳۱۷٫۷۸۶۲٫۲۲۴۱٫۶۷۷۱٫۱۱۶۴٫۸۱
۱۳۷۶۷۲۶۰۴۶٫۶۴۳٫۰۲۶٫۶۷۶٫۶۷۴۶٫۶۸۲٫۲۷۴٫۰۷
۱۴۹۶۶۲۱۱۱٫۴۹۶۸٫۸۹۴۳٫۳۳۳۱٫۱۱۰۳۶٫۶۷۵۱٫۱۱۶۱٫۱۱
۱۸۹۶۳۴۴۹٫۲۶۴٫۴۴۳۳٫۳۳۱۳٫۳۳۸٫۸۹۲۸٫۳۳۵۵٫۵۶۶۶٫۶۷
۲۲۸۶۱۳۶۱۲٫۶۴۵۳٫۳۳۳۵۱۳٫۳۳۰۳۵۷۱٫۱۱۵۱٫۸۵
۳۰۹۵۷۶۵۰۴۸٫۸۹۶٫۶۷۱۳٫۳۳۶۸٫۸۹۴۳٫۳۳۴۲٫۲۲۵۷٫۴۱
۳۶۵۵۴۸۰۰۲۸٫۸۹۳۶٫۶۷۱۷٫۷۸۱۳٫۳۳۳۶٫۶۷۴۰۶۴٫۸۱
۴۶۶۵۱۷۶۰۳۷٫۷۸۴۳٫۳۳-۴٫۴۳۰۲۶٫۶۷۶۴٫۴۴۵۱٫۰۸
۵۶۶۴۸۶۷۲۳٫۳۵۱٫۱۱۲۳٫۲۳۱۷٫۷۸۰۴۱٫۶۷۲۲٫۲۲۳۱٫۴۸
۶۲۱۴۶۷۳۲۴٫۶۳۴۹٫۲۲۲۵۳۸٫۸۸۰۱۳٫۰۸۵۷٫۶۳۱۸٫۰۷
۶۹۸۴۴۷۴۰۶۰۱۳٫۳۳۱۳٫۳۳۳۵٫۵۶-۱٫۶۶۴۴٫۴۴۳۸٫۸۹
۷۵۹۴۳۰۷۰۲۸٫۸۹۱۳٫۳۳۶٫۶۷۰۴۶٫۶۷۳۵٫۵۶۱۸٫۵۲
۸۳۱۴۱۱۱۰۲۴٫۴۴۲۶٫۶۷۱۱٫۱۱۰۲۶٫۶۷۲۴٫۴۴۳۷٫۰۴
۹۵۱۳۸۴۳۰۳۵۰۰۰۲۳۵۳۳۷
۱۰۲۶۳۶۹۴۰۳۷٫۷۸۱۸٫۳۳۰۰۳۵۲۸٫۸۹۰
۱۱۲۹۳۵۲۵۰۴۸٫۸۹۲۰۱۱٫۱۱۰۱۱٫۶۷۱۱٫۱۱۱۶٫۶۷
۱۲۸۷۳۲۵۵۰۲۰۳۱٫۶۷-۴٫۴۳۰۲۵۱۳٫۳۳۹٫۲۶
۱۳۹۲۳۱۲۹۸٫۰۵۴۸٫۸۹۲۸٫۳۳۰۰۰۱۳٫۳۳۰
۱۵۶۲۲۹۴۳۵٫۷۵۲۸٫۸۹۳۲٫۲۲۰۲۰۳۷٫۷۸۰
۱۷۵۷۲۷۳۹۱۰٫۳۴۴۲٫۲۲۱۶٫۶۷۰۰۶٫۶۷۰۰
۱۹۲۴۲۶۱۷۴۱٫۳۸۳۳٫۳۳۰۱۱٫۱۱۰۳٫۳۳۰۳٫۷
۲۰۴۷۲۵۳۹۴٫۰۶۴۶٫۶۷۶٫۶۷-۲٫۲۱-۴٫۴۳۸٫۳۳۰-۹٫۲۵
۲۳۷۵۲۳۵۵۸٫۰۵۱۱٫۱۱۲۰۲٫۲۲۱۱٫۱۱۶٫۶۷۱۱٫۱۱-۳٫۶۹
۳۰۲۵۲۱۱۸۲٫۳۱۷٫۷۸-۱٫۶۶۰۰۸٫۳۳۱۱٫۱۱۹٫۲۶

 


رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد مهندسی شیمی :

رتبه و تراز در دانشگاه غیر انتفاعی از مجموعه های دانشگاه سراسری مستلزم هزینه بوده که با این حال رقابت در این دانشگاه ها در بین داوطلبان بالا بوده و علاقه مندان خود را در گرایش های مختلف دارا می باشد.

رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد مهندسی شیمی :

دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه هایی می باشد که شرایط تحصیل بصورت غیر حضوری را برای علاقه مندان خود مهیا سازد. این دانشگاه بیشتر ویژه ی شاغلین و یا افرادی که دارای محدودیت زمانی هستند بوده و در رشته ی مهندسی شیمی دانشگاه های ارائه دهنده ی آن نسبت به دانشگاه های دیگر کمتر می باشد. برای نمونه دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال در سال ۹۵، ۱۲ نفر ظرفیت پذیرش در این رشته را دارا بوده است.

جهت اطلاعات بیشتر راهنمای کارشناسی ارشد مدیریت کلیک نمایید

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته مهندسی شیمی و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته مهندسی شیمی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی ، معرفی رشته مهندسی شیمی و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مهندسی شیمی ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی
شاید شما دوست داشته باشید: