خانه مشاوره ایرانیان

تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد برق

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد برق

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد برق ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد برق ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد برق
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته برق
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته برق و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

رتبه و تراز کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد برق

رتبه و تراز نقش بسیار بالایی در تعیین انتخاب رشته ی داوطلبان داراست. به گونه ای که معیاری برای سنجش داوطلبان در کنکور ارشد می باشد. به گونه ای که رتبه های بالا در کنکور ارشد با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به داوطلبان دیگر می توانند انتخاب رشته ی خود را انجام دهند. در این جا اشاره ای به رتبه و تراز می نمایی. رتبه ه همان ترتیب و اولویت داوطلبان می باشد و در آزمون کنکور معمولاً از رتبه های یک رقمی شروع و به رتبه های چهار رقمی ختم می شود و تراز داوطلب که اختلاف علمی آن ها را رسانده و نشان دهنده ی مسیر آن اختلاف علمی آن ها در درصد دروس پاسخ داده شده می باشد. بعنوان مثال فرض کنید داوطلبی در کنکور ارشد ترازی ۴۰۰۰ را دارد و داوطلب دیگر دارای تراز ۵۰۰۰ می باشد. این بدان معناست که از لحاظ علمی اختلاف تراز ۱۰۰۰ بین این دو داوطلب وجود دارد. تأثیر معدل روی رتبه و تراز نیز تا حدودی وجود دارد. معدل دانش آموختگان بررسی بر روی آن ها تأثیر ۲۰% را دارد اما برای آن دسته از داوطلبانی که معدل بالای ۱۷ داشته باشند. لذا برای داوطلبانی که معدل بین ۱۴ الی ۱۷ را دارا هستند. چندان تأثیری نداشته و برای داوطلبانی که معدل آن ها ۱۴ می باشد تأثیر منفی دارد. در جداول زیر دانشگاه هایی که امکان قبولی در ارشد برق را دارا می باشند، مشاهده می کنید. همچنین بر اساس تراز داوطلبان رتبه ی ارشد آن ها بدست می آید.

بیشترین مقدار تراز ۱۰٫۰۰۰ بوده که ۸۰% آن مربوط به میانگین درصد دروس پاسخ داده شده در ۲۰% آن مربوط به معدل داوطلب می باشد.

 

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد برق:

رتبه و تراز در کنکور سراسری از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه ای که اختلاف ناچیز در رتبه ی ما می تواند شهر و رشته را دستخوش تغییرات نماید. در هنگام انتخاب رشته، داوطلبان دقت نمایند که کوچکترین کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته را بررسی و انتخاب های آن ها را با توجه به رتبه و تراز و قبولی و مردودی با کارنامه ی خود مقایسه نمایند. با مطالعه ی کارنامه ی داوطلبان در سال های گذشته مشخص می شود که داوطلبان ترازی بین ۸۰۰۰ تا ۸۴۰۰۰ را دارا هستند. اما این طرز تفکر که اگر چنین ترازی نداشته باشیم امکان قبول شدن در دانشگاه و رشته ی خوبی را نداریم اشتباه است. زیرا داوطلبان با ترازهای پایین تر توانسته اند در رشته و گرایش مورد نظرشان را انتخاب نمایند. به شرط آن که دید خود را به انتخاب رشته واقع بینانه نماییم.

البته رتبه و تراز در گرایش های مختلف برق متفاوت بوده که جدول زیر ملاحظه می کنید.

نمونه کارنامه های ارشد برق سال ۹۵ (گرایش الکترونیک)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیریاضیاتمدارهای الکتریکیالکترونیکسیستم‌های کنترل خطیالکترو مغناطیستجزیه و تحلیل سیستم ها
۲۱۷۶۳۶۵۰۵۴٫۵۵۴۲٫۴۲۷۷٫۷۸۱۹٫۴۴۰۶۹٫۴۴
۴۴۶۹۸۰۶۸٫۸۹۲۳٫۲۲۴۲٫۴۲۶۶٫۶۶۰۰۸۸٫۸۸
۵۸۶۷۴۰۵۱٫۱۱۴۰۴۵٫۴۵۳۰٫۵۶۱۶٫۶۷۲۵۵۸٫۳۳
۹۶۶۳۶۷۵٫۵۶۵۶٫۶۷۵۱٫۵۲۶۹٫۴۴۱۹٫۴۴۰۴۱٫۶۷
۱۱۵۶۱۹۶۵۸٫۸۹۰۴۵٫۴۵۷۵۳۶٫۳۶۰۳۸٫۸۹
۱۸۳۵۷۱۰۰۵۳۹٫۰۹۶۱۱۹۱۶٫۶۸۵۸
۲۱۶۵۵۵۲۰۴۰۴۵٫۴۵۵۵٫۵۶۰۱۶٫۶۷۴۱٫۶۷
۳۷۵۴۹۹۹۰۳۰۳۹٫۳۹۵۲٫۷۸۰۰۴۷٫۲۲
۴۴۰۴۸۶۷۰۲۶٫۶۷۴۵٫۴۵۵۰۱۸٫۱۸۰۳۳٫۳۳
۴۹۵۴۷۴۷۲۱٫۱۱۳۰۳۶٫۳۶۲۲٫۲۲۱۸٫۱۸۸٫۳۳۴۱٫۶۷
۵۵۲۴۶۲۹۰۶۰۳۳٫۳۳۲۲٫۲۲۱۵٫۱۵۰۲۵
۵۹۰۴۵۵۶۰۳۰۳۶٫۳۶۲۷٫۷۸۳۶٫۳۶۵٫۵۶۲۵
۶۹۸۴۳۸۲۲۳٫۳۳۱۳٫۳۳۲۴٫۲۴۴۴٫۴۴۰۸٫۳۳۳۸٫۸۹
۸۰۵۴۲۵۹۲۳٫۳۳۱۰۱۵٫۱۵۳۳٫۳۳۱۵٫۱۵۰۵۲٫۷۸
۸۴۹۴۲۱۱۳۸٫۸۹۲۰۲۴٫۲۴۲۵۰۰۳۶٫۱۱
۱۰۱۰۴۰۲۵۰۳۰۲۱٫۲۱۸٫۳۳۰۰۶۶٫۶۷
۱۰۷۰۳۹۶۰۵۰۳۰۱۸٫۱۸۱۱٫۱۱۱۵٫۱۵۰۱۶٫۶۷
۱۱۴۴۳۹۰۰۶۲٫۲۲۶٫۰۶۱۸٫۱۸۰۲۴٫۲۴۲٫۷۸۳۰٫۵۶
۱۲۶۵۳۸۰۵۲٫۲۲۳۹٫۳۹۳۰٫۳۴۴٫۴۴۰۰۰
۱۴۳۷۳۶۶۴۲۰۲۴٫۲۴۲۷٫۲۷۱۳٫۸۹۰۰۲۲٫۲۲
۱۶۸۲۳۵۱۲۱۰٫۱۶۳٫۶۴۱۵٫۱۵۰-۶٫۰۶۲۲٫۲۲۰
۱۶۸۲۳۵۱۲۱۰٫۱۶۳٫۶۴۱۵٫۱۵۰-۶٫۰۶۲۲٫۲۲۰
۱۹۱۶۳۳۹۱۳۰۳۳٫۳۳۳۹٫۳۹۱۱٫۱۱-۱۱٫۱۸٫۳۳-۱۱٫۱
۲۰۰۰۳۳۵۶۰۱۶٫۶۷۳۳٫۳۳۳۳٫۵۶۶٫۰۶۰۰
۲۲۷۱۳۲۴۱۰۰۴۵٫۴۵۳۰٫۵۶۰۰۸٫۳۳
۲۴۲۱۳۱۷۵۲۵٫۵۶۲۷٫۲۷۱۸٫۱۸۰۲۱٫۲۱۰

 

 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبولی ارشد برق:

دانشگاه آزاد در بین داوطلبان آزمون ارشد نیز از طرفداران زیادی برخوردار می باشد. در کنکور ۹۶ با توجه به یکی بودن آزمون های ارشد آزاد و سراسری این امر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. در جدول زیر نمونه کارنامه های داوطلبان دانشگاه آزاد در سال گذشته را مشاهده می نمایید.

نمونه کارنامه پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
۱زبان تخصصی انگلیسی۵۳.۳۷تجزیه و تحلیل سیستم۳۳.۳
۲ریاضیات۴۵۸
۳مدارهای الکتریکی (۱و۲)۷۶.۷۹
۴الکترونیک (۱و۲)۵۳.۳۱۰
۵سیستمهای کنترل خطی۵۰۱۱
۶الکترومغناطیس۳.۳۱۲
نام رشتهمهندسی برق – الکترونیکرتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیتهران علوم و تحقیقات۹۲
نمره کل۶۲۹۱حد نصاب۴۰۰۰توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۶۰۲۶رتبه آخرین نفر انتخاب اول۱۶۱قبول
نتیجه کلی آزمونقبول در انتخاب اولواحد قبولیتهران علوم و تحقیقات

 


 

 

نمونه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (سهمیه بسیج) سال ۸۷
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
۱زبان تخصصی انگلیسی۸۶.۷۷تجزیه و تحلیل سیستم۱۳.۳
۲ریاضیات۷۶.۷۸
۳مدارهای الکتریکی (۱و۲)۷۰۹
۴الکترونیک (۱و۲)۶.۷۱۰
۵سیستمهای کنترل خطی۲۵۱۱
۶الکترومغناطیس۰۱۲
نام رشتهمهندسی برق – الکترونیکرتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیاراک۴۷
نمره کل۵۷۸۶حد نصاب۴۰۰۰توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۵۷۲۵رتبه آخرین نفر انتخاب اول۵۱قبول
نتیجه کلی آزمونقبول سهمیه در انتخاب اولواحد قبولیاراک

 

نمونه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۸۶
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
۱زبان تخصصی انگلیسی۶.۷۷بررسی سیستمهای قدرت۳۰
۲ریاضیات۷۰۸
۳مدارهای الکتریکی (۱و۲)۶۹.۷۹
۴ماشین های الکتریکی(۱و۲)۵۸.۳۱۰
۵سیستمهای کنترل خطی۳۸.۳۱۱
۶الکترومغناطیس۰۱۲
نام رشتهمهندسی برق – قدرترتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیتهران علوم وتحقیقات۳۱
نمره کل۶۴۴۴حد نصاب۵۲۰۰توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۶۲۳۲رتبه آخرین نفر انتخاب اول۵۱قبول
نتیجه کلی آزمونقبول در انتخاب اولواحد قبولیتهران علوم وتحقیقات

 

نمونه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۸۶
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
۱زبان تخصصی انگلیسی۱۰۷بررسی سیستمهای قدرت۵-
۲ریاضیات۱۶.۷۸
۳مدارهای الکتریکی (۱و۲)۲۴.۲۹
۴ماشین های الکتریکی(۱و۲)۲۰۱۰
۵سیستمهای کنترل خطی۲۵.۶۱۱
۶الکترومغناطیس۲۸.۳۱۲
نام رشتهمهندسی برق – قدرترتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیساوه۹۹
نمره کل۵۲۱۸حد نصاب۵۲۰۰توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۵۹۵۲رتبه آخرین نفر انتخاب اول۲۲مردود
نتیجه کلی آزمونمردودواحد قبولی

 

نمونه کارنامه پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
۱زبان تخصصی انگلیسی۱۰۰۷تجزیه و تحلیل سیستم۵۸٫۳
۲ریاضیات۹۵۸
۳مدارهای الکتریکی (۱و۲)۹۰۹
۴الکترونیک (۱و۲)۱٫۷۱۰
۵ماشین های الکتریکی(۱و۲)۳۸٫۳۱۱
۶سیستمهای کنترل خطی۳۵۱۲
نام رشتهمهندسی برق – کنترلرتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیتهران علوم و تحقیقات۴
نمره کل۷۰۴۵حد نصاب۴۰۰۰توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۶۳۶۷رتبه آخرین نفر انتخاب اول۴۴قبول
نتیجه کلی آزمونقبول در انتخاب اولواحد قبولیتهران علوم و تحقیقات

 

نمونه کارنامه پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
۱زبان تخصصی انگلیسی۲۶٫۷۷تجزیه و تحلیل سیستم۳۰
۲ریاضیات۱۰۰۸
۳مدارهای الکتریکی (۱و۲)۹۰۹
۴الکترونیک (۱و۲)۸۶٫۷۱۰
۵سیستمهای کنترل خطی۷۳٫۷۱۱
۶الکترومغناطیس۸٫۳۱۲
نام رشتهمهندسی برق – الکترونیکرتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیقزوین۱
نمره کل۷۰۸۶حد نصاب۴۰۰۰توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۶۰۳۰رتبه آخرین نفر انتخاب اول۲۱قبول
نتیجه کلی آزمونقبول سهمیه در انتخاب اولواحد قبولیقزوین

 

نمونه کارنامه پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۶
درسنام درسنمره خام درسدرسنام درسنمره خام درس
۱زبان تخصصی انگلیسی۸٫۳-۷تجزیه و تحلیل سیستم۲۷٫۳
۲ریاضیات۷۰۸
۳مدارهای الکتریکی (۱و۲)۳۹٫۴۹
۴الکترونیک (۱و۲)۳۵۱۰
۵سیستمهای کنترل خطی۴۶٫۲۱۱
۶الکترومغناطیس۰۱۲
نام رشتهمهندسی برق – مخابراترتبه در انتخاب
نام واحد انتخابیبوشهر۶
نمره کل۵۴۵۹حد نصاب۵۰۰۰توضیحات
نمره آخرین نفر انتخاب اول۵۰۰۴رتبه آخرین نفر انتخاب اول۱۹قبول
نتیجه کلی آزمونقبول در انتخاب اولواحد قبولیبوشهر

 

رتبه و تراز کنکور غیر انتفاعی قبولی ارشد برق:

دانشگاه غیر انتفاعی که زیر مجموعه ی دانشگاه های سراسری بوده و مستلزم هزینه می باشد، در رشته ی ارشد برق در گرایش های مختلف ارائه می شود که ترازهای داوطلبان این دانشگاه بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ می باشد که با توجه به تعداد دانشگاه ها در این مرحله و امکان تحصیل هر دانشجو در شهر محل سکونت خود متقاضیان این دانشگاه ها بیشتر از سال های گذشته شده است.

رتبه و تراز کنکور پیام نور قبولی ارشد برق:

با توجه به امکان تحصیل بدون حضور در کلاس ها، علاقه مندان این دانشگاه ها بیشتر دانش آموختگان شاغل و آن دسته از افرادی هستند که امکان حضور در کلاس را نداشته اند. لذا متقاضیان ارشد برق در این دانشگاه ها هم زیاد بوده و داوطلبان باید با دقت تمام نسبت به انتخاب رشته ی خود اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشتهبرق و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته برق توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد برق
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد برق ، معرفی رشته برق و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد برق ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد برق
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد برق
شاید شما دوست داشته باشید: