خانه مشاوره ایرانیان

تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 • تراز و رتبه کنکور برای قبولی در کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت بازرگانی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت بازرگانی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت بازرگانی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت بازرگانی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

گام اول برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد آگاهی از رتبه های مورد پذیرش در رشته مورد نظر می باشد که دانشجویان ارشد می توانند با توجه به رتبه و تراز قبولی در این رشته ها در سال های گذشته از آن آگاهی پیدا کنند هم چنین می توانند با مراجعه به انتخاب رشته نرم افزاری، رتبه و تراز رشته ی مربوطه را در سال های گذشته در مقطع ارشد ملاحظه نمایند. بد نیست اشاره ای داشته باشیم به مفهوم تراز و رتبه،‌رتبه همانطور که از اسم آن مشخص است ترتیب داوطلبان را مشخص می نماییم و اما تراز تفاوت بین داوطلبان را مشخص می نماییم. مثلاً  رتبه ی ۱ دارای تراز ۷۵۰۰ می باشد و رتبه ی ۲ دارای تراز ۷۰۰۰، این به این معناست که تفاوت بین رتبه ۱و۲ از نظر علمی ۵۰۰ می باشد که این مقدار با توجه به ضرایب دروس و درصد درس مربوطه در کنکور می باشد. دانشجویان عزیز با مطالعه این مقاله می توانند دید عمیق تری نسبت به انتخاب خود در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داشته باشند.

 

رتبه و تراز کنکور سراسری برای قبولی ارشد مدیریت بازرگانی:

کنکوری سراسری با توجه به شرایط و امکانات دانشگاه های مجموعه ی آن اهمیت بالایی نسبت به کنکور های دیگر مقطع ارشد دارا می باشد. در زیر لیستی از رتبه  تراز دو گرایش مدیریت بازرگانی و بازاریابی و مدیریت بازرگانیمدیریت بین المللی را مشاهده می کنید.

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱ رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی

 

زبانریاضیتئوریاقتصادپژوهشمالیبازاریابیمعدلتراز
(نمره کل)
رتبه کل
۱۸٫۸۹۱۴٫۵۳۵۰٫۶۷۷۶٫۶۷۹۵٫۲۴۵۵۶۶٫۶۷۱۸٫۱۱۹۶۴۳۳
۷۵٫۵۶۰۵۰٫۶۷۵۰۳۹٫۶۸۴۱٫۶۷۶۰۱۸٫۳۵۹۰۶۴۵
۳۷٫۷۸۵۸٫۱۲۳۲۵۱٫۶۷۵۹٫۰۹۵۳٫۳۳۵۶٫۶۷۱۵٫۸۵۸۸۶۷۸
۱٫۱۱۳٫۴۲۴۹٫۳۳۶۶٫۶۷۸۳٫۳۳۶۰۸۶٫۶۷۱۳٫۲۶۸۴۶۱۱۲
۲۶٫۶۷۴۶٫۱۵۱۸٫۶۷۵۳٫۳۳۶۳٫۶۴۴۵۷۵۱۷٫۲۴۸۳۹۱۱۳
۱۲٫۲۲۱۶٫۲۴۲۵٫۳۳۷۳٫۳۳۹۳٫۶۵۲۸٫۳۳۶۶٫۶۷۱۷٫۲۹۸۰۸۲۲۳
۰۲۲٫۲۲۳۶۷۱٫۶۷۶۳٫۴۹۴۱٫۶۷۷۵۱۷٫۶۵۷۹۹۵۲۴
۰۰۲۸۷۳٫۳۳۷۴٫۲۴۶۳٫۳۳۸۶٫۶۷۱۵٫۴۶۷۹۹۴۲۵
۷۰۴۸٫۷۲۲۱٫۳۳۵۶٫۶۷۰۱۸٫۳۳۷۰۱۵٫۶۸۷۸۴۸۳۰
۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۵٫۳۳۴۸٫۳۳۸۰٫۳۲۳٫۳۳۶۱٫۶۷۱۵٫۶۲۷۸۴۸۳۰
۳۳٫۳۳۶٫۸۴۳۶۶۵۲۸٫۵۷۳۶٫۶۷۸۰۱۶٫۶۷۷۵۶۳۳
۷۰۲۳٫۰۸۴۶٫۶۷۵۳٫۳۳۵۲٫۳۸۰۰۱۷٫۷۲۷۵۴۰۴۴
۱۴٫۴۴۱۵٫۳۸۳۳٫۳۳۴۸٫۳۳۷۸٫۷۹۱٫۶۷۷۳٫۳۳۱۸٫۶۹۷۳۵۹۵۷
۱۶٫۶۷۳۱٫۶۲۴۸۳۶٫۶۷۵۱٫۵۲۳۱٫۶۷۴۸٫۳۳۱۷٫۰۱۷۳۳۷۶۰
۵۶٫۶۷۱۱٫۹۷۱۸٫۶۷۵۱٫۶۷۱۷٫۴۶۳۸٫۳۳۶۸٫۳۳۱۵٫۵۴۷۲۶۶۶۹
۱۸٫۸۹۳۴٫۱۹۳۶۲۱٫۶۷۵۰٫۷۹۳۵۵۸٫۳۳۱۸٫۶۶۷۲۲۷۷۳
۲۳٫۳۳۴۹٫۵۷۱۷٫۳۳۳۸٫۳۳۶۳٫۴۹۳۸٫۳۳۴۵۱۵٫۰۷۷۱۲۱۸۸
۳۳٫۳۳۳۶٫۷۵۵۲۲۸٫۳۳۴۰٫۹۱۰۶۱٫۶۷۱۴٫۶۸۷۰۸۲۹۳
۵۵٫۵۶۲۳٫۰۸۳۲۶۶٫۶۷۶۵٫۲۲۰۰۱۶٫۳۸۷۰۷۵۹۴
۱۲٫۲۲۴۲٫۷۴۲۰۴۰۴۷٫۶۲۳۵۵۸٫۳۳۱۸٫۲۷۶۹۹۲۱۰۹
۳۵٫۵۶۳۵٫۰۴۴۰۵۰۱۵٫۱۵۰۶۵۱۶٫۴۶۶۹۳۵۱۱۶
۱۱٫۱۱۳۱٫۶۲۴۸۳۸٫۳۳۷۱٫۲۱۰۵۳٫۳۳۱۵٫۴۶۹۱۶۱۲۱
۰۳۰٫۷۷۳۸٫۶۷۴۸٫۳۳۳۶٫۵۱۴۸٫۳۳۵۸٫۳۳۱۵٫۹۶۹۱۱۱۲۳
۱۱٫۱۱۶٫۸۴۳۳٫۳۳۴۶٫۶۷۶۳٫۶۴۲۱٫۶۷۷۳٫۳۳۱۵٫۹۵۶۸۸۹۱۲۴
۴۴٫۴۴۵۲٫۱۴۲۵٫۳۳۶۱٫۶۷۶۳٫۶۴۰۰۱۴٫۷۳۶۸۲۹۱۳۰
۱۵٫۵۶۱۵٫۳۸۲۰۵۰۶۵٫۰۸۱۶٫۶۷۶۵۱۷٫۳۳۶۷۷۳۱۳۸
۱٫۱۱۳۶٫۷۵۱۸٫۶۷۶۶٫۶۷۷۲٫۷۳۱۶٫۶۷۶۱٫۶۷۱۳٫۷۵۶۷۷۱۱۴۰
۰۶۱٫۵۴۲۰۳۳٫۳۳۸۰٫۳۲۱٫۶۷۴۶٫۶۷۱۵٫۶۵۶۷۵۹۱۴۳
۱۳٫۳۳۳۲٫۴۸۳۲۷۸٫۳۳۸۷٫۳۰۰۱۷۶۷۵۲۱۴۶
۱٫۱-۲۸٫۲۱۲۶٫۶۷۵۵۵۰۴۶٫۶۷۶۶٫۶۷۱۳٫۲۱۶۷۳۰۱۵۲
۸٫۸۹۶٫۸۴۳۰٫۶۷۲۶٫۶۷۶۳٫۴۹۳۸٫۳۳۷۰۱۶٫۸۳۶۷۰۸۱۵۷
۲۰۴۷٫۸۶۱۶۳۵۶۸٫۱۸۰۴۵۱۹٫۳۸۶۶۸۶۱۵۸
۰۳۲٫۴۸۲۱٫۳۳۳۶٫۶۷۵۰٫۷۹۴۳٫۳۳۷۳٫۳۳۱۵٫۸۴۶۶۸۳۱۶۱
۷٫۷۸۳۸٫۴۶۲۱٫۳۳۴۰۴۶٫۰۳۲۱٫۶۷۶۸٫۳۳۱۷٫۳۵

 

رتبه و تراز کنکور آزاد برای قبول شدن در ارشد مدیریت بازرگانی:

قبولی در مقطع تحصیلی ارشد دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه سراسری نسبتاً راحت تر می باشد اما همچنان رقابت بالایی در بین دانشجویان آن هم برای دانشگاه های آزاد مطرح وجود دارد. یکی از مزیت های این دانشگاه که باعث گرایش دانشجویان به آن می شود تعداد دانشگاه های آزاد و ایجاد امکان انتخاب رشته در شهر محل سکونت با احتمال قبولی بالای آن می باشد.

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱ رشته مدیریت بازرگانی

  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

کد و عنوان رشته/محل انتخابینمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات۶۴۲۰۲۳۲
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران مرکزی۶۰۹۴۵۶۰
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران شمال۶۰۴۲۶۱۳
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران جنوب۶۰۰۸۶۵۸
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس۵۸۰۱۳۴۳
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان۵۷۸۰۱۴۸
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد فیروزکوه۵۶۶۳۵۲۴

 

 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل

کد و عنوان رشته/محل انتخابینمره آخرین نفر قبولرتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات۶۴۸۴۱۹۳
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد تهران مرکزی۶۰۸۰۵۲۸
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد تهران شمال۶۰۴۵۵۰۷
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد تهران جنوب۵۹۶۶۶۱۳
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد قزوین۵۶۹۷۵۶۷
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد فیروزکوه۵۶۶۷۵۰۶
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / واحد رشت۵۵۰۱۴۴۴
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی / مرکزبین الملل خلیج فارس۵۴۳۹۲۵۰

 


رتبه و تراز کنکور پیام نور برای قبولی ارشد مدیریت بازرگانی:

یکی از دانشگاه های مورد نظر در مقطع ارشد دانشگاه پیام نور می باشد که قبولی در این دانشگاه به نسبت راحت و شرایط تحصیل نیز در این دانشگاه ها راحت تر از دانشگاه های دیگر می باشد و دانشجویان باید به این نکته توجه داشته باشند که برای تحصیل در این دانشگاه ها باید شهریه ای را به صورت ترمی به دانشگاه مربوطه پرداخت نمایند که میزان مبلغ شهریه با توجه به دانشگاه و رشته متفاوت می باشد.

مدیریت بازرگانی پیام  نور رتبه و تراز ۳

رشته – محلنمونه ترازهایی که قبول شده اندنمونه ترازهایی که قبول نشده اند
کرج -بهمن ۹۱۱۶۳۸، ۱۳۹۴۱۳۱۸، ۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
کرج -مهر۹۲۱۳۹۴، ۱۳۱۸۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
کرج – آموزش محور – بهمن ۹۱۱۶۳۸، ۱۳۹۴، ۱۳۱۸۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
کرج – آموزش محور – مهر۹۲۱۶۳۸، ۱۳۹۴، ۱۳۱۸۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
تهران -بهمن ۹۱۱۶۳۸۱۳۹۴، ۱۳۱۸، ۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
تهران -مهر۹۲۱۳۹۴۱۳۱۸، ۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
تهران – آموزش محور – بهمن ۹۱۱۶۳۸۱۳۹۴، ۱۳۱۸، ۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
تهران – آموزش محور – مهر۹۲۱۶۳۸، ۱۳۹۴، ۱۳۱۸۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
ری -بهمن ۹۱۱۶۳۸، ۱۳۹۴۱۳۱۸، ۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
ری -مهر۹۲۱۳۹۴، ۱۳۱۸۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
ری – آموزش محور – بهمن ۹۱۱۶۳۸، ۱۳۹۴، ۱۳۱۸۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
ری – آموزش محور – مهر۹۲۱۶۳۸، ۱۳۹۴، ۱۳۱۸۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
گرمسار -بهمن ۹۱۱۳۹۴، ۱۳۱۸۱۱۳۱، ۱۰۳۴، ۱۰۳۳
گرمسار -مهر۹۲۱۳۹۴، ۱۳۱۸، ۱۱۳۱۱۰۳۴، ۱۰۳۳
گرمسار – آموزش محور – بهمن ۹۱۱۶۳۸، ۱۳۹۴، ۱۳۱۸، ۱۱۳۱۱۰۳۴، ۱۰۳۳
گرمسار – آموزش محور – مهر۹۲۱۶۳۸، ۱۳۹۴، ۱۳۱۸، ۱۱۳۱۱۰۳۴، ۱۰۳۳
بین الملل قشم -بهمن ۹۱۱۳۹۴، ۱۱۳۱۱۰۳۴، ۱۰۳۳
بین الملل قشم -مهر۹۲۱۳۹۴، ۱۱۳۱۱۰۳۴، ۱۰۳۳
بین الملل قشم – آموزش محور – بهمن ۹۱۱۳۹۴، ۱۱۳۱۱۰۳۴، ۱۰۳۳
بین الملل قشم – آموزش محور – مهر۹۲۱۳۹۴، ۱۱۳۱، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴

انتخاب رشته مدیریت بازرگانی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت بازرگانی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت بازرگانی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت بازرگانی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت بازرگانی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت بازرگانی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت بازرگانی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت بازرگانی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت بازرگانی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت بازرگانی ممکن است برایتان پیش آید
شاید شما دوست داشته باشید: