خانه مشاوره ایرانیان

انتخاب رشته کارشناسی مهندسی مکانیک

  • انتخاب رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، ظرفیت پذیرش مهندسی
  • رتبه و تراز قبولی مهندسی مکانیک، آخرین رتبه و میانگین درصد دروس مهندسی مکانیک
  • زمان انتخاب رشته مهندسی مکانیک، راهنمای تکمیل ظرفیت مهندسی مکانیک
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به تمامی سؤالات شما
انتخاب رشته صحیح ضامن آینده ی شماست.

رشته ی مهندسی مکانیک از جمله رشته های پرطرفدار مهندسی می باشد که هر ساله داوطلبان بسیار برای پذیرفته شدن در این رشته ی تحصیلی به رقابت می پردازند. یکی از دلایل تأثیرگذار برای علاقه مندی به این رشته، بازار کار مطلوب و تنوع در گرایش های آن می باشد.

داوطلبان پیش از ثبت نام خود می بایست از گرایش های رشته ی مکانیک، بازارکار آن، شرایط شغلی، ادامه تحصیل و بورسیه و تمامی اطلاعاتی که می تواند در آینده ی تحصیلی آن ها نقش داشته باشد. همچنین داوطلبان پیش از انتخاب رشته می بایست از رتبه و ترازهای قبولی در سال های گذشته، ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، آخرین رتبه های قبولی مطلع بوده و با یک دید واقع بینانه و هوشمندانه انتخاب رشته ی خود را انجام دهند.

رتبه و تراز لازم برای قبولی در کنکور سراسری مهندسی مکانیک:

داوطلبان پیش ازا نتخاب رشته ی خود می بایست تمام فاکتورهای تأثیرگذار را بررسی نموده و با یک دید واقع بینانه و منطقی انتخاب رشته ی خود را انجام دهند. یکی از فاکتورهای اصلی، رتبه و تراز داوطلبان می باشد که رتبه نشان دهنده ی ترتیب و اولویت داوطلبین می باشد و تراز معیاری برای سنجش علمی داوطلبان می باشد.

در نظر بگیرید که داوطلبی با تراز ۷۰۰۰ در آزمون شماره ۱ رتبه ی ۲  و در آزمون شماره ۲ با همین تراز، رتبه ی ۲۰۰ را کسب کرده باشد. همان طور که مشاهده می نمایید این داوطلب در دو آزمون یکسان با ترازهای یکسان، رتبه های متفاوتی را کسب کرده است که این نشان دهنده ی سختی و آسانی سؤالات می باشد که این موضوع را با تراز نشان می دهند. در جدول زیر نمونه هایی از رتبه و تراز داوطلبان ر ادر سال های گذشته آورده ایم. جهت مشاهده ی لیست کامل می توانید با مشاوران کنکور مرکز تماس گرفته و از راهنمایی ایشان استفاده نمائید.

ادبیات فارسی

۳%۳۲%۳۵%۲۰%۳۸%
عربی۲۰%۲%۱۵%۲۲%۲۲%
دین و زندگی۱۶%۳۲%۴۷%۵۱%۱۴%
زبان انگلیسی۱۷%۱۲%۵%۰%۴۵%
ریاضی۴%۲%۲%۲%۴%
فیزیک۳%۳%۹%۲%۲%
شیمی۳%۶%۱%۸%۳%
رتبه در منطقه ۱۲۷۴۳۹۲۵۵۲۶۲۵۰۵۴۲۴۶۶۰۲۴۵۸۹
رتبه کشوری۶۸۶۶۰۶۲۴۷۱۶۱۰۰۵۵۹۷۶۲۵۹۵۵۴
شهر محل سکونتشیرازشیرازمشهدمشهدشیراز
رشته محل قبولی

( روزانه )

مجتمع آموزش عالی بمدانشگاه تربت حیدریهدانشگاه بزرگمهر-قائناتدانشگاه تربت حیدریه

مرکز آموزش عالی لار


ادبیات فارسی۱۴%۳۵%۴%           ۱۴%۳۶%
عربی۲۸%۱۱%۸%۲-%۲۸%
دین و زندگی۱۶%۲۳%۷%۲۰%۴۶%
زبان انگلیسی۲۰%۶%۱۲%۰%۰%
ریاضی۳-%۲%۲%۸%۰%
فیزیک۸%۴%۸%۸%۵%
شیمی۷%۲-%۱%۲-%۰%
رتبه در منطقه ۲۳۳۵۱۸۳۳۳۵۶۳۲۱۸۶۳۱۹۳۹۳۱۵۲۰
رتبه کشوری۸۴۲۷۲۸۳۸۸۶۸۱۱۳۸۸۰۵۷۱۷۹۵۸۷
شهر محل سکونتمرودشتقوچاناردبیلبجنوردبندرعباس
رشته محل قبولی

( روزانه )

مجتمع آموزش عالی گناباددانشگاه بزرگمهر-قائناتدانشگاه ولایت – ایرانشهرمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفرایندانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

 

ادبیات فارسی۳۰%۳۰%۳۶%۱۶%۸%
عربی۲%۱۲%۷%۲%۱۱%
دین و زندگی۳۹%۵۰%۲۷%۸%۳۸%
زبان انگلیسی۰%۰%۵%۲-%۰%
ریاضی۱%۲%۳%۷%۱%
فیزیک۲%۰%۲%۶%۳%
شیمی۰%۰%۱-%۰%۶%
رتبه در منطقه ۳۱۷۹۷۱۱۶۸۷۱۱۶۴۹۹۱۵۳۹۱۱۵۲۱۲
رتبه کشوری۸۸۹۲۰۸۴۷۸۶۸۳۳۵۶۷۸۹۷۵۷۸۲۸۵
شهر محل سکونتزابلسربیشهآشخانهاسفراینآق قلا
رشته محل قبولی

( روزانه )

دانشگاه زابلدانشگاه بزرگمهر-قائناتمجتمع آموزش عالی گنابادمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

 

آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور سراسری مهندسی مکانیک:

آخرین رتبه ی قبولی را می توان سوپاپ اطمینانی برای قبول شدن تضمینی در کنکور سراسری مهندسی مکانیک دانست. داوطلبان با اطلاع و آگاهی از رتبه های آخر و درصد دروس آن ها می توانند با یک دید منطقی و واقع بینانه ای انتخاب رشته ی خود را انجام دهند. در نظر داشته باشید که رتبه ی آخر پذیرفته شده ی مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برابر با ۸۵ باشد. با توجه به اینکه هر سال تعداد پذیرش و داوطلبان شرکت کننده در کنکور مهندسی مکانیک تغییر پیدا می کنند و مقداری ثابت نمی باشد، داوطلبان می بایست حداقل رتبه ی ۸۰ را برای پذیرفته شدن در حالتی خوش بینانه داشته باشند. در جدول زیر نمونه هایی از میانگین درصد دروس داوطلبان رشته ی مهندسی مکانیک را در سال های گذشته مشاهده می نمایید.

 

رتبه در منطقه ۱۲۷۴۳۹۲۵۵۲۶۲۵۰۵۴۲۴۶۶۰۲۴۵۸۹۳۳۵۱۸۳۳۳۵۶۳۲۱۸۶۳۱۹۳۹۳۱۵۲۰
رتبه کشوری۶۸۶۶۰۶۲۴۷۱۶۱۰۰۵۵۹۷۶۲۵۹۵۵۴۸۴۲۷۲۸۳۸۸۶۸۱۱۳۸۸۰۵۷۱۷۹۵۸۷
شهر محل سکونتشیرازشیرازمشهدمشهدشیرازمرودشتقوچاناردبیلبجنوردبندرعباس
رشته محل قبولیمجتمع آموزش عالی بمدانشگاه تربت حیدریهدانشگاه بزرگمهر-قائناتدانشگاه تربت حیدریهمرکز آموزش عالی لارمجتمع آموزش عالی گناباددانشگاه بزرگمهر-قائناتدانشگاه ولایت – ایرانشهرمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
 ( روزانه )
میانگین۹%۱۳%۱۶%۱۵%۱۸%۱۶%۱۴%۶%۹%۱۶%

 

برای کسب اطلاعات بیشتر بررروی لینک کلیک نمایید 

ظرفیت پذیرش کنکور سراسری مهندسی مکانیک:

از جمله فاکتورهای تأثیرگذار دیگر در امر انتخاب رشته ی کنکور سراسری مهندسی مکانیک، میزان پذیرش دانشگاه ها می باشد که بسیاری از داوطلبان بدون توجه به ظرفیت پذیرش، رشته های دانشگاهی خود را انتخاب می کنند که نتیجه ی آن عدم قبولی در رشته ی مورد نظر و دانشگاه مورد علاقه شان می شود.  لذا داوطلبان لازم است پیش از انتخاب رشته ی خود از ظرفیت پذیرش رشته های دانشگاهی آگاهی لازم را بدست آورند. در همین خصوص داوطلبان می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته از ظرفیت پذیرش رشته ی مهندسی مکانیک در دانشگاه های مختلف اطلاعات کامل را بدست آورند.

ظرفیت پذیرش مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد

گرایشتعداد کد رشته دانشگاهیجنس پذیرشتعداد نفرات پذیرش
تبدیل انرژی۳۵زن و مرد۵۲۵
ساخت و تولید۱۵زن و مرد۲۲۵
طراحی کاربردی۲۴زن و مرد۳۶۰
کل۷۴زن و مرد۱۱۱۰

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری مهندسی مکانیک

از آنجا که داوطلبان می بایست با اطلاعات و آگاهی کامل انتخاب رشته ی خود را انجام دهند، می بایست از کلیه ی اطلاعات در مورد رشته و دانشگاه های موردنظر خود مطلع شوند؛ به همین دلیل مرکز مشاوره نرم افزار انتخاب رشته ی مهندسی مکانیک را در اختیار داوطلبان قرار داده است تا به وسیله ی آن داوطلبان بتوانند رشته و دانشگاه ها را به تفکیک مشاهده نمایند. داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار انتخاب رشته ی مهندسی مکانیک می توانند با مشاوران مرکز تماس حاصل فرمایند.

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری مهندسی مکانیک:

مرحله ی تکمیل ظرفیت را می توان شانس مجددی برای قبولی داوطلبانی دانست که موفق به پذیرش دانشگاه نشده اند و یا از انتخاب رشته ی خود ناراضی هستند.

پس از ثبت نام داوطلبان در دانشگاه پذیرفته شده، دانشگاه هایی که دارای ظرفیت خالی می باشند در رشته ی مهندسی مکانیک اعلام نیاز برای پذیرش دانشجو می نمایند که از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور این کار صورت می گیرد.

لذا داوطلبان می توانند شانس مجدد خود را برای قبولی در دانشگاه ها امتحان نمایند.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تکمیل ظرفیت کنکور سراسری مهندسی مکانیک می توانند با مشاورین مرکز تماس گرفته و از راهنمایی ایشان استفاده نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بررروی لینک کلیک نمایید 

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور مهندسی مکانیک

در سال های گذشته دانشگاه های بدون کنکور در رشته ی مهندسی مکانیک اقدام به پذیرش دانشجو نموده اند که تععداد این دانشگاه ها هر ساله افزایش پیدا می کند. لذا داوطلبان لازم است پیش از ثبت نام خود از شرایط پذیرش دانشگاه های بدون کنکور، لیست رشته و دانشگاه های بدون کنکور مهندسی مکانیک، شهریه ی داشنگاه ها و موارد دیگری اطلاع پیدا کرده و پس از مقایسه ی دانشگاه های بدون کنکور، مناسب ترین دانشگاه را جهت ادامه تحصیل انتخاب نمایند. همچنین داوطلبان می توانند از مشاورین مرکز در این خصوص مشاوره گرفته تا آن ها با درنظر گرفتن شرایط شما، مناسب ترین دانشگاه را به شما معرفی نمایند.

مرکز مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • انتخاب رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، راهنمای تکمیل ظرفیت کارشناسی مهندسی مکانیک
  • زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی مهندسی مکانیک، مشاوره شغلی کارشناسی مهندسی مکانیک
  • لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی مهندسی مکانیک، بورسیه خارج کشور کارشناسی مهندسی مکانیک
  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی مهندسی مکانیک و پاسخگویی به سؤالات شما

 

شاید شما دوست داشته باشید: