خانه مشاوره ایرانیان

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد معماری و درصد دروس

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد معماری ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد معماری
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته معماری
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته معماری و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

آخرین رتبه ی فرد قبول شده در سال های گذشته در کد رشته ی محل انتخابی می تواند داوطلب را به سمت مسیری کارا و مورد اطمینان در انتخاب رشته برود. دانش آموختگان با بررسی کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته و بررسی درصد دروس پاسخ داده شده می توانند آن ها را با کارنامه ی خود سنجیده و معیاری برای انتخاب رشته ارشد خود قرار دهند. هم چنین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد از آخرین رتبه قبول شده در رشته و گرایش مورد نظرشان اطلاع پیدا کنند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد معماری در دانشگاه سراسری:

در آزمون ارشد معماری هر ساله هزاران نفر داوطلب بر سر صندلی های این دانشگاه رقابت کرده و انتخاب رشته در این مقطع از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. یکی از دلایل این رقابت امکانات و شرایط ویژه ارائه دهنده دانشگاه های دولتی به داوطلبین بوده و دیگر شرایط رایگان آن نیز می باشد. همانطور که در کارنامه داوطلبان سال های گذشته مشاهده می شود. همانطور که در کارنامه داوطلبان و میانگین درصد دروس آن ها مشاهده می کنیم رتبه ی بالاتر از ۷۰۰۰ رتبه ی مرزی می باشد که برای انتخاب رشته مطلوب خود داوطلبان اگر رتبه ای پایین تر از آن را دارند در دانشگاه های دولتی اقدام به ثبت نام نمایند.

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیدروس فنی ساختماندروس تاریخ و مبانی نظریدرک عمومی معماریدرک عمومی معماری منظرمیانگین توضیحات
۵۵۸۴۰۵۵۴٫۰۲۶۵٫۵۶۳۰۷۱٫۶۷۷۱٫۶۷۵۸٫۵۸۴
۸۶۸۱۴۴۶۵٫۵۲۶۶٫۶۷۵۵٫۵۶۵۰۳۱٫۶۷۵۳٫۸۸۴
۱۰۵۸۰۲۹۴۸٫۲۸۵۴٫۴۴۵۳٫۳۳۶۱٫۶۷۶۳٫۳۳۵۶٫۲۱
۱۴۶۷۸۵۰۵٫۷۵۶۶٫۶۷۴۲٫۲۲۷۵۷۶٫۶۷۵۳٫۲۶۲
۲۰۶۷۶۰۰۳۶٫۷۸۴۸٫۷۹۴۶٫۶۷۶۶٫۶۷۳۵۴۶٫۷۸۲
۲۶۲۷۴۰۳۳۵٫۶۷۶۰۴۴٫۴۴۴۱٫۴۷۶۸٫۳۳۴۹٫۹۸۲
۲۹۸۷۳۰۹۱۴٫۹۴۴۷٫۷۸۳۶٫۶۷۷۳٫۳۳۶۱٫۶۷۴۶٫۸۷۸
۳۵۹۷۱۳۲۶۰٫۹۲۶۳٫۳۳۲۷٫۷۸۳۳٫۳۳۴۱٫۶۷۴۵٫۴۰۶
۳۹۹۷۰۳۷۱۷٫۲۴۴۶٫۶۷۵۲٫۲۲۵۱٫۶۷۵۱٫۶۷۴۳٫۸۹۴
۴۳۲۶۹۷۷۴۱٫۳۸۴۳٫۳۳۴۴٫۴۴۴۱٫۶۷۶۶٫۶۷۴۷٫۴۹۸
۴۸۵۶۸۸۶۲۱٫۸۴۵۱٫۱۱۳۰۵۸٫۳۳۴۵۴۱٫۲۵۶
۶۸۵۶۵۶۰۵۴٫۰۲۵۲٫۲۲۸٫۸۹۴۶٫۶۷۴۱٫۶۷۴۰٫۶۹۴
۷۳۷۶۴۹۰۴۳٫۶۸۵۱٫۱۱۲۵٫۵۶۳۶٫۶۷۵۳٫۳۳۴۲٫۰۷
۹۰۰۶۳۶۳۴۲٫۵۳۴۳٫۳۳۴۷٫۷۸۲۵۳۶٫۶۷۳۹٫۰۶۲
۱۱۳۰۶۰۹۴۵۴٫۰۲۳۸٫۸۲۲۸٫۸۹۳۵۳۰۳۷٫۳۴۶
۱۲۷۸۵۹۴۶۳۵٫۶۳۲۶٫۶۷۳۷٫۷۸۳۸٫۳۳۵۸٫۳۳۳۹٫۳۴۸
۱۳۲۶۵۹۱۱۴۱٫۳۸۳۵٫۵۶۲۴٫۴۴۴۶٫۶۷۱۶٫۶۷۳۲٫۹۴۴
۱۵۷۸۵۷۱۶۰۳۰۴۰۵۸٫۳۳۳۵۳۲٫۶۶۶درس زبان پاسخ داده نشده است
۱۹۴۱۵۴۴۷۲۶٫۴۴۳۵٫۵۶۲۶٫۶۷۲۸٫۳۳۴۱٫۶۷۳۱٫۷۳۴
۲۵۳۸۵۱۰۱۱۳٫۷۹۴۵٫۵۶۱۷٫۷۸۳۰۳۳٫۳۳۲۸٫۰۹۲
۲۸۳۵۴۹۵۱۱۷٫۲۴۲۵٫۵۶۲۱٫۱۱۳۶٫۶۷۴۳٫۳۳۲۸٫۷۸۲
۳۵۶۶۴۶۴۴۳۶٫۷۸۲۷٫۷۸۷٫۷۸۲۱٫۶۷۴۰۲۶٫۸۰۲
۳۸۷۸۴۵۲۳۰۲۷٫۷۸۲۵٫۵۶۳۳٫۳۳۳۳٫۳۳۲۴
۴۲۲۶۴۴۱۷۱۶٫۰۹۱۱٫۱۱۲۴٫۴۴۴۱٫۶۷۲۰۲۲٫۶۶۲
۵۰۴۹۴۱۶۸۴٫۶۱۴٫۴۴۷٫۷۸۴۳٫۳۳۲۱٫۶۷۱۸٫۳۶۴
۵۸۳۱۳۹۷۵۲۴٫۱۴۲۲٫۲۲۱۴٫۴۴۱۸٫۳۳۵۱۶٫۸۲۶
۷۰۵۱۳۷۵۳۳٫۳۳۷٫۷۸۲۶٫۶۷۵۳٫۳۳۱۵٫۲۱۶
۲۵۵۰۴۸۳۱۱۸٫۳۹۳۷٫۷۸۱۶٫۶۷۳۳٫۳۳۴۱٫۶۷۲۹٫۵۶۸
۴۵۱۹۴۱۷۰۰۳۸٫۸۹۶٫۶۷۴۰۳۸٫۳۳۲۴٫۷۷۸درس زبان پاسخ داده نشده است
۴۵۰۳۳۹۲۲۰۲۳٫۳۳۲۵٫۵۶۳۰۲۳٫۳۳۲۰٫۴۴۴درس زبان پاسخ داده نشده است
۲۴۰۵۴۷۹۷۰۱۳٫۳۳۲۸٫۸۹۳۰۳۵۲۱٫۴۴۴درس زبان پاسخ داده نشده است
۳۹۹۸۳۹۲۴۴۰٫۲۳۱۴٫۴۴۱۴٫۴۴۳۰۰۱۹٫۸۲۲درس درک عمومی پاسخ داده نشده است

 

درصد دروس و آخرین رتبه بندی قبولی ارشد معماری دانشگاه آزاد:

در جدول زیر نمونه رتبه و ترازهای دانشگاه آزاد ارشد معماری را به تفکیک واحدهای ارائه دهنده آورد ایم. داوطلبان می توانند که این نمونه ترازها را ملاکی برای پذیرفته شدن در دانشگاه آزاد قرار دهند.

شهرترازظرفیت پذیرش آذر ۹۰تراز شهریور ۹۰ظرفیت پذیرش شهریور ۹۰تراز سال ۸۹ظرفیت پذیرش سال ۸۹تراز سال ۸۸ظرفیت پذیرش سال ۸۸
شوشتر۵۲۰۰۲۰۰۵۳۲۰۲۰۱۵۳۷۲۱۵۶۵۳۲۴۹۸
خوراسگان۴۸۶۰۲۰۰۴۹۷۱۱۹۸۵۸۳۳۷۰۵۶۲۰۷۰
تفت۴۸۷۶۲۰۰۵۰۲۳۲۰۰۵۰۰۷۱۴۶۵۱۰۱۱۲۳
کرمان۵۰۳۵۲۰۰۵۱۸۰۲۱۳۵۱۹۹۸۰۵۰۸۵۱۱۹
کرمانشاه۴۸۹۹۱۶۰۵۰۵۱۱۵۸۵۵۷۵۱۳۲۵۴۲۰۱۲۰
سپیدان۴۹۸۷۱۴۰۵۰۲۰۱۶۱۵۱۵۵۱۵۷۵۶۳۱۱۵۹
زاهدان۵۷۳۰۱۴۰۵۸۹۰۱۷۲۵۵۱۲۴۹۵۱۱۲۴۹
شیراز۵۱۹۸۲۰۰۵۳۰۰۱۵۴۶۰۲۶۱۰۰۵۸۸۲۸۰
بندرعباس۴۹۶۵۱۰۰۴۹۸۱۱۱۹۵۲۳۵۷۵۴۶۶۸۱۱۴
بوشهر۴۸۱۳۱۸۰۴۹۸۲۱۲۰۵۰۰۳۶۸۵۰۴۰۹۵
تبریز۵۳۸۹۲۰۰۵۵۲۳۱۲۰۵۷۰۷۱۶۳۵۵۳۴۱۲۰
ورامین۵۵۰۰۲۰۰۵۶۵۰۲۰۱۵۸۰۰۱۰۰۵۸۱۳۱۱۹
رودهن۵۳۲۲۲۰۰۵۶۸۳۲۰۰۵۷۶۸۹۰۶۰۰۲۱۱۹
قزوین۵۷۰۲۲۰۰۵۸۱۷۲۰۰۶۷۹۹۱۱۵۶۵۴۹۱۲۰
دزفول۵۲۰۰۱۸۰۵۳۲۱۱۸۳۵۷۵۱۱۱۰۵۲۸۷۱۰۰
همدان۵۱۸۹۲۰۰۵۳۱۴۱۱۹۵۶۹۰۷۴۵۷۰۰۱۲۰
بجنورد۴۹۹۷۲۰۰۵۱۰۰۲۰۰۵۳۱۰۷۸۵۵۶۳۱۱۵
مشهد۵۵۱۰۲۰۰۵۶۵۰۱۹۳۵۹۵۵۷۵۶۰۵۰۱۱۰
ابهر۵۲۹۰۲۰۰۵۴۲۰۱۰۵۵۶۸۷۱۱۳۵۹۶۶۱۲۵
شهرکرد۵۰۹۳۱۲۰۵۲۱۱۱۲۰۵۳۴۵۶۱۵۱۲۰۱۰۳
بم۴۸۱۲۱۲۰۴۹۲۰۱۲۰۵۰۰۲۵۳۴۵۷۸۵۳
تهران جنوب۶۱۳۲۸۰۷۶۰۵۸۰۷۸۷۲۸۰۷۲۶۰۸۰
بناب۴۹۰۰۱۲۰۵۰۸۷۱۲۰۵۴۴۳۱۲۰۵۳۳۰۱۲۱
ایلام۴۳۸۰۲۰۰۴۵۶۰۲۰۲۵۰۰۰۸۲۴۹۹۱۶۵
ملایر۴۶۰۰۲۰۰۴۷۸۳۱۸۷۵۲۳۲۷۳۵۶۰۸۱۴۰
شاهرود۴۴۲۰۲۰۰۴۵۶۲۱۵۰۵۰۰۷۱۱۶۵۰۱۰۸۲
هریس۴۳۵۰۲۰۰۴۴۲۵۱۸۰۵۰۰۷۹۵۵۰۰۰۱۶۴
شهر بابک۴۷۰۰۱۲۰۴۸۰۹۱۳۲۵۰۲۹۱۰۰۵۲۰۰۱۰۱
استهبان۴۶۴۰۱۶۰۴۷۸۹۱۴۰۵۰۰۱۶۳۴۹۹۰۱۰۲
بیرجند۴۵۰۱۱۰۰۴۶۳۴۱۱۱۵۰۰۹۷۴۴۹۹۰۸۸
گنبد کاووس۵۹۲۷۸۰۵۰۵۳۱۰۵۵۵۲۳۹۷۵۱۲۰۸۰
سواد کوه۴۹۸۷۲۰۰۵۱۲۶۱۸۰۵۲۲۰۶۲۵۳۰۰۶۷
چالوس۴۸۲۱۲۰۰۴۹۵۶۲۰۰۵۳۷۲۱۳۲۵۶۴۵۱۲۳
اهر۴۸۵۰۲۰۰۵۰۰۰۱۵۰۵۱۰۰۱۵۷۵۵۱۰۱۰۱
ایلام۵۵۹۸۱۰۰۵۷۸۳۱۰۰۵۹۱۱۱۱۱۶۱۲۰۸۸
ارومیه۴۸۷۰۲۰۰۵۰۰۱۱۵۰۵۵۲۳۸۸۵۵۲۴۱۰۱
مهاباد۴۵۶۰۱۰۰۴۷۰۶۸۰۵۱۲۲۱۰۱۵۲۱۰۱۲۹
سلماس۴۷۳۰۱۲۰۴۸۹۵۱۰۰۵۱۷۰۱۳۲۵۰۱۶۱۱۴
بوکان۴۵۳۰۱۰۰۴۷۸۹۱۰۰۵۱۰۰۱۱۹۵۰۰۰۵۷
اردبیل۵۳۵۹۱۲۰۵۵۰۶۱۶۰۵۷۲۹۱۰۰۵۴۲۱۱۲۰
اسلامشهر۵۱۱۹۲۰۰۵۴۱۱۲۰۰۵۳۳۰۲۰۰
نجف آباد۴۹۲۰۲۰۰۵۰۸۹۲۰۰۵۵۰۲۱۲۰۵۶۰۰۱۱۹
اردستان۵۱۰۰۲۰۰۵۲۰۴۶۰۵۵۶۱۶۲۵۰۸۵۱۰۰
نور۵۱۹۹۱۲۰۵۳۰۹۱۲۰۵۷۹۰۱۴۹۵۵۰۰۱۲۰
زنجان۵۰۰۰۲۰۰۵۱۰۵۱۸۰۵۶۰۰۶۸۵۲۳۳۱۲۰
نیشابور۴۶۰۹۱۲۰۴۸۰۵۱۲۳۵۲۵۰۱۳۲۵۱۵۰۱۲۰
تویسرکان۴۸۱۰۲۰۰۴۹۷۹۸۰۵۱۲۰۱۵۶۴۹۴۹۶۲
خمین۴۷۰۴۲۰۰۴۸۲۰۱۲۰۵۱۰۰۱۱۱۵۰۲۴۱۴۹
رودسر۴۶۱۰۱۰۰۴۸۲۵۱۰۰۵۰۰۰۱۶۳۴۹۰۰۸۸
اسلام آباد غرب۴۲۸۷۸۰۴۴۰۲۵۳۴۶۰۲۱۱۴۴۵۰۰۶۲
دهاقان۴۱۹۰۱۰۰۴۳۷۹۱۰۰۴۷۹۰۹۵۴۸۹۴۸۰
میانه۴۱۱۵۱۲۰۴۲۸۵۱۲۰۴۶۵۳۱۱۵۳۸۰۰۶۵
ایلخچی۳۶۳۰۸۴۳۷۹۰۷۹۴۰۰۰۱۲۵۳۹۰۰۱۴۰
مهدی شهر۴۸۲۰۱۶۰۴۹۹۶۱۲۰۵۲۱۲۱۲۰۵۱۰۰۱۰۲
میاندوآب۴۴۳۱۸۰۴۵۸۷۸۴۴۸۸۰۱۲۷۴۶۰۰۱۰۱
هیدج۴۷۹۸۱۲۰۴۸۲۶۸۲۵۱۶۲۱۱۹۵۰۰۰۱۲۱
هشتگرد۵۱۱۴۲۰۰۵۳۷۱۲۰۰۵۶۷۰۲۰۰
شبستر۳۹۵۰۲۰۰۴۰۸۹۱۲۰۴۳۲۰۱۰۰۴۱۰۰۸۸
دماوند۵۳۲۱۲۰۰۰۵۴۶۹۲۰۰۵۸۶۰۱۲۰۵۶۱۲۸۰
فیروزکوه۴۷۵۱۲۰۰۴۸۶۵۲۰۰۵۱۱۱۱۲۰۵۱۰۵۱۵۶
قیام دشت۵۵۳۲۲۰۰۵۴۷۹۲۰۰۵۶۲۳۱۵۷۵۶۱۳۷۰
نطنز۴۵۱۸۲۰۰۴۶۴۵۱۰۰۴۹۱۰۱۰۰۴۸۲۳۱۴۶
دامغان۳۷۹۸۱۸۰۳۹۳۰۱۸۰۴۰۰۰۶۸۳۹۰۰۱۳۲
تفرش۴۹۱۶۲۰۰۵۰۳۷۱۸۰۵۳۱۶۱۴۶۵۰۱۴۱۵۷
ساری۴۹۰۳۲۰۰۵۰۵۳۱۲۰۵۲۷۱۱۲۰۵۱۶۲۱۰۰
مشکین شهر۳۷۱۷۱۲۰۳۸۲۵۱۷۰۴۰۴۴۱۲۳۴۱۰۶۱۱۵
پرند۵۳۴۱۲۰۰
کاشان۴۸۳۸۲۰۰۴۹۶۴۲۰۰۵۱۲۰۱۳۰۵۲۱۱۱۱۰
بهشهر۵۰۶۳۱۲۰۵۱۸۶۱۸۰۵۲۹۰۱۱۹۵۴۶۳۷۰
بیضاء فارس۴۴۶۸۱۰۰۴۵۹۳۱۶۰۴۸۱۹۹۰۴۷۵۱۷۵
هرند۴۲۲۸۲۰۰۴۳۸۲۱۹۰۴۵۰۱۷۵۴۴۵۶۱۶۳
ممقان۴۲۰۰۱۰۰۴۳۱۰۱۱۵۴۶۷۰۱۶۳۴۸۷۸۸۰
شهر ری
زرند۳۶۸۷۱۰۰۳۸۳۰۱۱۰۴۰۹۳۱۰۰۴۱۹۰۴۹
سیرجان۴۲۷۸۱۰۰۴۴۱۵۱۲۵۴۶۵۱۱۱۵۳۹۴۶۶۳
فومن۵۲۱۴۲۰۰۵۳۳۲۱۱۰۵۶۱۳۱۲۰۵۵۰۰۷۳
شهر قدس۵۲۱۹۲۰۰۵۶۵۰۲۰۰۵۸۲۱۲۰۰
هشترود۴۹۴۰۸۰۵۰۸۰۷۰۵۳۷۳۱۲۳۵۰۳۵۶۹
بندر انزلی۴۸۳۰۱۶۰۴۹۹۰۱۴۶۵۲۶۳۱۲۰۵۱۰۶۱۵۶

 

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد معماری دانشگاه غیر انتفاعی:

از دیگر دانشگاه های مطرح دولتی دانشگاه غیر انتفاعی بوده که تحصیل در این دانشگاه ها مستلزم هزینه می باشد. در جدول زیر داوطلبان میانگینی از درصد دروس پاسخ داده شده داوطلبان و رتبه های کسب شده آن ها به همراه نام دانشگاه قبول شده را ملاحظه می فرمایند.

مبانی بازسازی تاریخ شهرمعماری منظردرک عمومیتاریخ و مبانیدروس فنی ساختمان زبانرتبهمیانگین درصد دروستوضیحات دانشگاه قبول شده
۰۰۴۳٫۳۳۴۶٫۶۷۲۵٫۲۹۳۲٫۲۲۱۹٫۵۴۱۲۶۰۲۳٫۸۶۴۲۹دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی پاسخ داده نشده استموسسه غیرانتفاعی روز بهان -ساری
۰۰۲۵۳۳٫۳۳۳۳٫۳۳۳۱٫۱۱۴۱٫۱۱۱۳۰۸۲۳٫۴۱۱۴۳دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی پاسخ داده نشده استموسسه غیرانتفاعی حافظ شیراز
۰-۱٫۶۶۳۳٫۳۳۳۰۳۲٫۱۸۴۷٫۷۸۸٫۰۵۱۸۹۹۲۱٫۳۸۲۸۶دروس مبانی بازسازی پاسخ داده داده نشده استموسسه غیرانتفاعی ساریان -ساری
۰۰۰۲۸٫۳۳۳۷٫۹۳۴۶٫۶۷۱۲٫۶۴۲۱۶۲۱۷٫۹۳۸۵۷دروس تاریخ شهر و مبانی بازسازی و معماری منظر  پاسخ داده نشده استموسسه غیر انتفاعی گرگان

جهت کسب اطلاعات بیشتر برروی لینک کلیک نمایید

باتوجه به اهمیت موضوع در

انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد

پیشنهاد میگردد داوطلبان کارشناسی ارشد رشته معماری

از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

استفاده نمایند.علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته معماری با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد معماری میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

 • معماری و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته معماری با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟ با استفاده از

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته معماری

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  ،انتخاب رشته ارشد ،

  انتخاب رشته ارشد آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری،

  انتخاب رشته کارشناسی ارشد معماری

  کنکور آزاد

شاید شما دوست داشته باشید: