خانه مشاوره ایرانیان

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت اجرایی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت اجرایی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت اجرایی توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت اجرایی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت اجرایی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

یکی از مسائل مهمی که داوطلبین در هنگام انتخاب رشته باید به آن دقت کنند آخرین رتبه ی فرد قبول شده در آزمون سراسری ارشد، آزاد ارشد و … می باشد. مقایسه رتبه آخر و رتبه ی کسب شده باعث می شود دید واقع بینانه و منطقی تر نسبت به انتخاب رشته خود داشته باشیم. همچنین داوطلبین می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد  و بهره گیری از تجربه مشاوران خانه مشاوره از  آخرین رتبه و تراز رشته مورد نظر خود را مشاهده نمایند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت اجرایی در دانشگاه سراسری:

یکی از دانشگاه های پر طرفدار در بین داوطلبان ارشد دانشگاه سراسری به علت امکانات و شرایط خاص آن بوده و هر ساله داوطلبان زیادی بر سر میزهای این دانشگاه به رقابت می پردازند. پذیرش محدود این دانشگاه ها در مقطع ارشد باعث شده که داوطلبان در هنگام انتخاب رشته و شهر مورد نظر خود حساسیت بیشتری به خرج داده و با انتخابی دقیق پذیرش خود را در دانشگاه مورد نظرشان بگیرند.

در جدول زیر رتبه و تراز و میانگین درصد دروس را به تفکیک در چند نمونه داوطلب شرکت کننده در آزمون ارشد مشاهده می نمایید. هم چنین در ستون توضیحات نیز می توانید دروس پاسخ داده نشده را مشاهده نمایید.

جدول درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی دانشگاه سراسری

زبان انگلیسیاستعداد تحصیلیدانش مسائل روزنظریه های مدیریتزبان فارسیمعدلنمره کل (تراز)رتبهمیانگینتوضیحات
۰۱۷٫۵۲۱٫۳۳۴۷٫۰۶۱۷٫۳۳۱۳٫۰۶۴۵۱۰۱۱۲۹۲۰٫۶۴۴درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۰۱۶٫۶۷۲۵٫۳۳۴۱٫۱۸۱۳٫۳۳۱۴٫۵۱۴۴۹۵۱۱۵۴۱۹٫۳۰۲درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۳۵٫۵۶۲۵-۱٫۳۲۴۴٫۱۲۰۱۵٫۸۴۴۸۱۱۱۸۱۲۰٫۶۷۲درس زبان فارسی پاسخ داده نشده است
۶۸٫۸۹۱۰٫۸۳۹٫۳۳۲۶٫۴۷۸۱۵٫۶۷۴۴۵۰۱۲۳۱۲۴٫۷۰۴
۴۱٫۱۱۳۱٫۶۷-۲٫۶۶۱۴٫۷۱۴۱٫۳۳۱۴٫۸۷۴۳۶۶۱۳۵۷۲۵٫۲۳۲
-۶٫۶۶۲۳٫۳۳۲۵٫۳۳۲۵٫۴۹۲۲٫۶۷۱۵٫۷۴۳۵۴۱۳۷۸۱۸٫۰۳۲
۳۷٫۷۸۲۴٫۱۷۸۲۶٫۴۷۱۴٫۶۷۱۴٫۰۶۴۲۸۲۱۴۹۵۲۲٫۲۱۸
۲۰۱۷٫۵۲۱٫۳۳۲۴٫۵۱۱۸٫۶۷۱۴٫۵۶۴۲۵۸۱۵۴۷۲۰٫۴۰۲
۲۰۲۲٫۵۰۴۲٫۱۶۵٫۳۳۱۵٫۸۲۴۲۰۲۱۶۳۹۱۷٫۹۹۸درس دانش مسائل پاسخ داده نشده است
۰۸۰۰۰۰۱۴٫۴۹۴۱۶۰۱۷۱۲۱۶دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۳٫۳۳۳۰٫۸۳۱۶۲۴٫۵۱۰۱۶٫۸۶۴۱۶۰۱۷۱۲۱۴٫۹۳۴درس زبان فارسی پاسخ داده نشده است
۰۱۵۲۵٫۳۳۲۸٫۴۳۲۲٫۶۷۱۴٫۱۳۴۱۲۷۱۷۹۹۱۸٫۲۸۶درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۲۰۱۰۱۷٫۳۳۲۵٫۴۹۳۰٫۶۷۱۲٫۹۸۳۹۴۷۲۲۱۲۲۰٫۶۹۸
۰۳۵۱۲۱۷٫۶۵۲۴۱۳٫۴۸۳۹۴۵۲۲۱۸۱۷٫۷۳
۲٫۲۲۲۵٫۸۳۱۲۲۳٫۵۳۳۲۱۲٫۶۳۹۱۹۲۲۷۲۱۹٫۱۱۶
۱۴٫۴۴۱۸٫۳۳۴۲۰٫۵۹۳۰٫۶۷۱۴٫۸۳۶۹۹۲۹۴۳۱۷٫۶۰۶
۰۵۹٫۱۷۰۰۰۱۶٫۳۶۳۶۴۱۳۱۶۴۱۱٫۸۳۴دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۱۷٫۷۸۲۰۸۲۳٫۵۳۲۰۱۲٫۴۵۳۶۳۲۳۲۰۹۱۷٫۸۶۲
۰۵۴٫۱۷۰۰۰۱۷٫۴۳۵۷۵۳۴۰۵۱۰٫۸۳۴دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۰۶۰٫۸۳۰۰۰۱۴٫۴۶۳۵۰۸۳۶۸۶۱۲٫۱۶۶دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل پاسخ داده نشده است
۰۱۱٫۶۷۱۸٫۶۷۲۱٫۵۷۲۸۱۲٫۷۲۳۵۰۶۳۶۹۳۱۵٫۹۸۲
۰۱۵-۹٫۳۲۲۹٫۴۱۶۰۱۲٫۵۱۳۴۵۶۳۹۳۰۱۹٫۰۱۸درس زبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
۱۲٫۲۲۷٫۵۲۵٫۳۳۲۲٫۵۵۰۱۳٫۴۵۳۴۲۸۴۰۵۴۱۳٫۵۲درس زبان فارسی پاسخ داده نشده است
۰۵۱٫۶۷۰۰۰۱۵٫۵۳۳۰۱۴۶۹۸۱۰٫۳۳۴دروس زبان فارسی،نظریه های مدیریت و دانش مسائل وزبان انگلیسی پاسخ داده نشده است
-۴٫۴۳۲۳٫۳۳۱۰٫۶۷۱۱٫۷۶۲۱٫۳۳۱۴٫۴۴۳۲۸۰۴۸۲۲۱۲٫۵۳۲
۳٫۳۳۹٫۱۷۸۱۰٫۷۸۳۸٫۶۷۱۵٫۱۵۳۱۷۴۵۴۶۰۱۳٫۹۹
۰۱۷٫۵۱۷٫۳۳۳٫۹۲۱۷٫۳۳۱۴٫۲۱۳۰۲۷۶۵۴۲۱۱٫۲۱۶
-۵٫۵۵۵۱٫۶۷۴۰-۱٫۳۲۱۲٫۴۳۳۰۱۳۶۶۵۰۹٫۷۶درس نظریه های مدیریت پاسخ داده نشده است
۱۶٫۶۷۸٫۳۳۴۱۷٫۶۵۱٫۳۳۱۶٫۴۴۲۹۶۵۷۰۰۷۹٫۵۹۶

 

در جدول زیر نیز مقایسه ای از رتبه و محل قبول شدگان رشته مدیریت اجرایی در کنکور ارشد را سال ۱۳۹۴ مشاهده می نمایید.

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت اجرایی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

رتبه مدیریت اجراییمحل قبولی
۱مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – روزانه
۱۷مدیریت اجرایی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه
۲۷مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
۳۰مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
۳۴مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی – تکمیل ظرفیت
۴۲مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
۵۲مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
۵۳مدیریت اجرایی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
۵۷مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه
۵۹مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت – روزانه
۸۶مدیریت اجرایی- دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه
۹۱مدیریت اجرایی- دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه
۱۰۶مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
۱۱۳مدیریت اجرایی – دانشگاه سمنان – روزانه
۱۲۰مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
۱۴۴مدیریت اجرایی – دانشگاه یزد – روزانه
۲۹۷مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
۳۴۰مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
۳۶۶مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور
۴۴۵مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج
۴۵۳مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور
۴۵۳مدیریت اجرایی – سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی – تکمیل ظرفیت
۵۰۱مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری
۵۲۳مدیریت اجرایی – دانشگاه فردوسی مشهد – پردیس خودگردان
۶۸۹مدیریت اجرایی – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین – آموزش محور
۱۰۳۲مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
۱۱۲۹مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور
۱۴۹۵مدیریت اجرایی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – مجازی آموزش محور
۱۵۴۷مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – مجازی آموزش محور
۲۲۱۲مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری – مجازی آموزش محور
۲۹۴۳مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور- تکمیل ظرفیت
۲۹۴۳مدیریت اجرایی – مؤسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج – آموزش محور
۳۲۰۹مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – مجازی آموزش محور- تکمیل ظرفیت
۳۲۰۹مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان سمنان  – مرکز گرمسار – مجازی آموزش محور
۳۹۳۰مدیریت اجرایی -دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری – مجازی آموزش محور

 


درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد:

در جدول زیر آخرین رتبه ی قبول شدگان ارشد مدیریت اجرایی در سال ۱۳۹۴ را مشاهده می کنیم که آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی بوده و آخرین رتبه و تراز سهمیه ها (بسیج، رزمنده، جانباز و ..) متفاوت می باشد. در جدول زیر همه ی دانشگاه ها ذکر نشده علت آن هم در دسترس نبودن اطلاعات آن ها می باشد. همچنین ترتیب ترازها به معنای کیفیت دانشگاه ها نمی باشد و عواملی مثل ظرفیت، دوری و نزدیکی واحد دانشگاهی به شهرهای بزرگ و … می تواند در بالا و پایین بودن تراز نقش اساسی داشته باشد.

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سال ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد

رتبه آخرین نفر قبولنمره آخرین نفر قبولعنوان رشته / محل انتخابی
۱۸۱۶۶۰۰مدیریت اجرایی / واحد علوم و تحقیقات
۴۶۵۶۲۲۶مدیریت اجرایی / واحد تهران مرکزی
۵۹۱۶۱۲۶مدیریت اجرایی / واحد تهران شمال
۶۵۶۶۰۶۳مدیریت اجرایی / واحد تهران جنوب
۷۲۴۶۰۱۸مدیریت اجرایی / واحد تهران غرب
۷۸۸۵۸۴۷مدیریت اجرایی / واحد کرج
۲۵۷۵۸۱۷مدیریت اجرایی / واحد اهواز
۲۸۴۵۷۷۰مدیریت اجرایی / واحد نجف آباد
۹۰۵۵۷۵۹مدیریت اجرایی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
۸۵۵۵۷۳۰مدیریت اجرایی / واحد الکترونیکی
۱۰۰۵۵۶۹۸مدیریت اجرایی / واحد رودهن
۲۹۱۵۶۹۵مدیریت اجرایی / واحد بوشهر
۱۱۰۸۵۶۲۶مدیریت اجرایی / واحد اسلامشهر
۱۰۴۵۵۷۷مدیریت اجرایی / واحد الکترونیکی- تکمیل ظرفیت ۱
۱۳۰۷۵۵۵۴مدیریت اجرایی / واحد پرند
۱۲۶۷۵۵۴۵مدیریت اجرایی / مرکز شهریار
۱۲۳۷۵۵۳۹مدیریت اجرایی / واحد دماوند
۲۵۴۵۴۹۳مدیریت اجرایی / واحد نیشابور
۱۱۵۶۵۴۸۸مدیریت اجرایی / واحد قزوین
۱۱۲۵۵۴۶۲مدیریت اجرایی / واحد صفادشت
۴۴۶۵۴۴۳مدیریت اجرایی / واحد کرمانشاه
۱۲۴۰۵۴۳۷مدیریت اجرایی / واحد فیروزکوه
۴۸۲۵۴۲۲مدیریت اجرایی / واحد یزد
۳۶۱۵۴۱۹مدیریت اجرایی / واحد بندرعباس
۶۵۷۵۳۸۹مدیریت اجرایی / واحد همدان
۱۹۵۳۶۸مدیریت اجرایی / واحد الکترونیکی- تکمیل ظرفیت ۲
۳۹۹۵۳۵۵مدیریت اجرایی / واحد اردبیل
۱۱۲۶۵۳۴۳مدیریت اجرایی / واحد ساوه
۴۸۱۵۳۳۵مدیریت اجرایی / واحد ارومیه
۴۶۶۵۳۳۱مدیریت اجرایی / واحد سنندج
۱۷۳۵۳۲۳مدیریت اجرایی / واحد ورامین- تکمیل ظرفیت ۱
۹۶۴۵۳۱۷مدیریت اجرایی / واحد اراک
۷۶۵۵۲۴۶مدیریت اجرایی / واحد زنجان
۱۶۵۵۱۴۹مدیریت اجرایی / واحد قائم شهر- تکمیل ظرفیت ۲
۷۸۵۵۱۳۰مدیریت اجرایی / واحد خمین
۷۵۲۵۰۸۱مدیریت اجرایی / واحد تفرش
۲۸۴۹۸۵مدیریت اجرایی / واحد آیت ا… آملی- تکمیل ظرفیت ۲
۱۱۸۴۹۸۲مدیریت اجرایی / واحد کرمان- تکمیل ظرفیت ۱
۴۷۳۴۸۲۲مدیریت اجرایی / واحد قائم شهر- تکمیل ظرفیت ۱
۵۰۰۴۸۱۵مدیریت اجرایی / واحد بابل- تکمیل ظرفیت ۱
۵۱۲۴۷۵۶مدیریت اجرایی / واحد لاهیجان- تکمیل ظرفیت ۱
۵۰۹۴۵۳۶مدیریت اجرایی / واحد بهشهر- تکمیل ظرفیت ۱

 

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور:

با توجه به شرایط ویژه تحصیل در دانشگاه پیام نور امکان حضور نداشتن در کلاس ها موجب شده است بسیاری از علاقه مندان به ادامه تحصیل که شاغل بوده و محدودیت زمانی داشته علی رغم هزینه ی آن تمایل به شرکت در این آزمون را داشته باشند که پیش از انتخاب رشته آنها اطلاع از آخرین رتبه و تراز و درصد دروس پاسخ داده شده می تواند کمک زیادی به آن ها نماید.

جدول درصد دروس پیام نور

زبان تخصصی  (۳ واحد)مدیریت مالی واقتصادمدیریت (۲واحد)حسابداری مدیریت (۲واحد)سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (۲واحد)معدلمحل قبولیرتبه در محل قبولیترازمیانگین
۱۵٫۳۳۱۵۱۲۱۹۱۵٫۴۳تهران غرب۱۱۹۰۹۱۵٫۳۳۲۵
۱۰٫۶۷۱۷۸۱۸۱۶٫۳تهران غرب- آموزش محور۱۰۱۶۹۴۱۳٫۴۱۷۵
۱۴۹۷۱۵۱۶٫۷۷تهران غرب- آموزش محور۳۶۱۵۴۱۱۱٫۲۵
۱۲۱۲۶۴۱۵٫۲مردود۱۲۳۲۸٫۵
۵٫۳۳۱۴۵۱۰۱۴٫۰۴مردود۱۱۳۹۸٫۵۸۲۵

 

در جدول زیر نمونه ترازهای دوره های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور را در واحد های مختلف رشته مدیریت اجرایی مشاهده می کنید. هم چنین ترازها ی قبول شده و مردود شده از هم تفکیک شده اند.

نمونه ترازهای قبولی و مردودی  رشته مدیریت اجرایی

رشته – محلنمونه ترازهایی که قبول شده اندنمونه ترازهایی که قبول نشده اند
کرج۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۳۲
کرج – آموزش محور۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۳۲
تهران غرب۱۹۰۹، ۱۶۹۴۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۵۴۱، ۱۲۳۲
تهران غرب – آموزش محور۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۳۲
ورامین۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۳۲
ورامین – آموزش محور۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹، ۱۲۳۲
گرمسار۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹
گرمسار – آموزش محور۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹
بابل۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹
بابل – آموزش محور۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹
ساری۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹
ساری – آموزش محور۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹
ساوه۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹
ساوه – آموزش محور۱۹۰۹، ۱۶۹۴، ۱۵۴۱۱۱۱۵، ۱۱۳۹
بین الملل قشم۱۹۰۹، ۱۲۳۲۱۱۱۵، ۱۱۳۹
بین الملل قشم – آموزش محور۱۹۰۹۱۱۱۵، ۱۱۳۹

 

انتخاب رشته مدیریت اجرایی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت اجرایی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت اجرایی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت اجرایی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت اجرایی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت اجرایی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت اجرایی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت اجرایی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت اجرایی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت اجرایی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت اجرایی ممکن است برایتان پیش آید
شاید شما دوست داشته باشید: