خانه مشاوره ایرانیان

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و درصد دروس

 • آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق بین المللو درصد دروس ، انتخاب رشته کنکور حقوق بین الملل ، انتخاب رشته دانشگاه حقوق بین الملل

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور حقوق بین الملل ، انتخاب رشته کنکور سراسری حقوق بین الملل ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد حقوق بین الملل توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق بین الملل

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته حقوق بین الملل
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته حقوق بین الملل
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق بین الملل و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و درصد دروس

هنگامی که دانشجوی کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب رشته ی دلخواهش می شود فضایی پر از ترس و التهاب را برای داشتن بهترین انتخاب رشته تجربه می کند. آگاهی دانشجو از آخرین رتبه ی پذیرفته شده می تواند از التهاب این فضا کاسته و به دانشجو آرامش بدهد. برای اطلاع از تراز ها و رتبه های دانشجوهای پذیرفته شده در این رشته استفاده از نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره بهترین گزینه برای داشتن انتخابی هوشمندانه و واقع بینانه است ضمن این که از استرس دانشجو کاسته و انتخاب رشته ای بهتر برای او رقم می زند.

درصد دروس آخرین رتبه قبولی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه سراسری

دانشجویان ارشد رشته حقوق که در گرایش حقوق بین الملل رتبه ی بهتری کسب کرده اند با آگاهی از تراز و رتبه و همچنین آخرین رتبه قبولی ارشد در این رشته می توانند انتخاب راحت تر و مطمئن تری داشته باشند. این امر زمانی آسان تر خواهد بود که از برنامه ای مدون و منظم در همین باب بهره ببرند. بهترین گزینه استفاده از نرم افزار خانه مشاوره است تا بتوانند با انتخابی سنجیده و واقع گرایانه موفقیت های بیشتری در رشته ارشد حقوق بین الملل کسب کنند.

درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه آزاد:

دانشجویان ارشد حقوق بین الملل که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه های آزاد هستند می توانند جهت داشتن انتخابی معقولانه و مطمئن از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنند چرا که با توجه به گستردگی اطلاعات و احتمال خطا در آنها همچنین انتخاب محدود دانشجو بهترین گزینه استفاده از روشی مطمئن برای انتخاب رشته ای بهتر است و این نرم افزار به شما این امکان را می دهد که با وارد کردن تراز و رتبه ی خود از دانشگاه و رشته ی پذیرفته شدگان دوره های پیش که رتبه ی آنها تقریباً مشابه با شما بوده مطلع شوید.

 


درصد دروس و آخرین رتبه ی قبولی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه غیر انتفاعی:

دانشجویان ارشد که مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه ها و مؤسسات غیر انتفاعی شده اند می توانند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی خانه مشاوره انتخابی بهتر با توجه به علایق و اولویت های خود داشته باشند. این نرم افزار با توجه به دانشگاه انتخابی شما یا رشته ی مورد علاقه تان، تراز و رتبه ی مورد نیاز را به شما ارائه می دهد و بهترین گزینه برای انتخاب رشته ی دانشجویان ارشد است. به طور مثال در آزمون سال ۹۰ کارشناسی ارشد حقوق بین المللی آخرین رتبه ی مجاز در دانشگاه پیام نور ۱۸۵۶ بوده است.

درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه پیام نور:

دانشگاه پیام نور می تواند بهترین گزینه برای دانشجویان کارشناسی ارشدی باشد که شاغل هستند زیرا با توجه به الزامی نبودن حضر دانشجو نسبت به بقیه ی دانشگاه ها وقت بیشتری برای دانشجو باقی می ماند. با توجه به این امتیاز برای داشتن کسب انتخاب رشته ی متناسب با رتبه و تراز داوطلب بهتر است از نرم افزار انتخاب رشته استفاده شود تا دانشجو از دانشگاه و رشته ی پذیرفته شدگان با توجه به علاقه ی خود مطلع شود.

رتبهترازمتون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسهحقوق بینالملل عمومیحقوق اساسیحقوق مدنیحقوق بینالملل خصوصیمیانگینتوضیحات
۷۹۰۹۹۴۵٫۵۶۵۱٫۶۷۴۲٫۲۲۵۱٫۱۱۷۷٫۷۸۵۳٫۶۶۸
۳۴۸۰۰۵۷۵٫۵۶۴۶٫۶۷۲۴٫۴۴۰۵۵٫۵۶۴۰٫۴۴۶حقوق مدنی سفید زده شده است
۴۲۷۷۱۰۳۶٫۶۷۲۳٫۳۳۴۲٫۲۲۵۵٫۵۶۷۳٫۳۳۴۶٫۲۲۲
۹۱۶۹۷۰۵۰۱۸٫۲۲۴۴٫۴۴۲۲٫۲۲۶۴٫۴۴۳۹٫۸۶۴
۱۲۰۶۶۰۵۶۲٫۲۲۱۸٫۳۳۳۱۰۵۵٫۵۵۳۳٫۴۲حقوق مدنی سفید زده شده است
۱۵۳۶۳۵۲۷٫۷۸۳۱٫۶۷۴۶٫۶۷۲۰۷۷٫۸۷۳۶٫۷۹۸
۱۹۹۶۰۲۱۲۶٫۶۷۲۱٫۶۷۳۳٫۳۳۲۲٫۲۲۵۱٫۱۱۳۱
۲۱۱۵۹۵۱۶۴٫۴۴۲۶٫۶۷۰-۱۵٫۵۵۳۷٫۷۸۲۲٫۶۶۸حقوق اساسی سفید زده شده است
۲۴۱۵۸۰۲۷۵٫۵۶۶٫۶۷۲۶٫۶۷۱۵٫۵۶۰۲۴٫۸۹۲حقوق بین الملل خصوصی سفید زده شده است
۳۱۰۵۴۷۴۵۶۱۹۱۸۳۲۲۴٫۶
۳۵۴۵۳۳۳۹۲٫۲۲۰۰۰۰۱۸٫۴۴۴همه دروس به جز زبان سفید زده شده است
۴۱۳۵۱۲۴۱۷٫۷۸۳۶٫۶۷۴۲٫۰۲۲۲٫۲۲۰۲۳٫۷۳۸حقوق بین الملل خصوصی سفید زده شده است
۴۷۷۴۹۴۹۰۳۶٫۶۷۴۰۰۶۴٫۴۴۲۸٫۲۲۲متون حقوقی انگلیسی و حقوق مدنی سفید زده شده است
۴۸۲۴۹۲۶۲۸٫۹۲۷۰۴٫۰۴۳۳۱۸٫۵۸۸حقوق اساسی سفید زده شده است
۵۳۹۴۷۸۱۰۳۵۷۳٫۳۳-۶٫۶۷۲۰۲۴٫۳۳۲متون حقوقی انگلیسی سفید زده شده است
۶۳۲۴۵۴۴۵۶٫۶۷۰۰۰۲۴٫۴۴۱۶٫۲۲۲حقوق مدنی و اساسی و حقوق بین الملل خصوصی سفید زده شده است
۷۵۱۴۳۳۱۲۳٫۳۳۲۵-۴٫۴۳۶٫۶۷۴۰۱۸٫۱۱۴
۹۱۱۴۰۷۹۳۲٫۲۲۱۸٫۳۳۲۸٫۸۹۰۰۱۵٫۸۸۸حقوق بین الملل خصوصی و حقوق مدنی سفید زده شده است
۱۲۴۸۳۷۰۵۰۲۳٫۳۲۲۲٫۲۲۲۴٫۴۴۲۶٫۶۷۰حقوق بین الملل عمومی سفید زده شده است
۱۳۷۴۳۵۹۳۱۷٫۷۸۱۰۲۰۸٫۸۹۲۰۱۶٫۶۶۶۶۷
۱۴۳۴۳۵۳۹-۱٫۱۳۳٫۳۳۳۷٫۷۸۰۰۰حقوق بین الملل خصوصی و حقوق مدنی سفید زده شده است
۱۹۰۹۳۲۳۸۰۸٫۳۳۶۸٫۸۹۰۱۱٫۱۱۰حقوق بین الملل عمومی و حقوق مدنی سفید زده شده است
۲۹۲۵۲۸۶۲۳۶٫۶۷۰۰۰-۲٫۲۱۰تنها تست متون حقوقی انگلیسی زده شده است
۳۷۰۰۲۶۸۸۱۱٫۱۱-۱۳٫۳۲۴۶٫۶۷۲۲٫۲۲
۴۵۸۲۲۵۳۵۱۲٫۲۲۰۰۲۴٫۴۴۰۰حقوق بین الملل عمومی و خصوصی و حقوق مدنی سفید زده شده است

 

انتخاب رشته حقوق بین الملل امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های حقوق بین الملل هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور حقوق بین الملل با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور حقوق بین الملل تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته حقوق بین الملل و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته حقوق بین الملل و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته حقوق بین الملل با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق بین الملل

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته حقوق بین الملل

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری حقوق بین الملل و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته حقوق بین الملل

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق بین الملل ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته حقوق بین الملل کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته حقوق بین الملل ممکن است برایتان پیش آید
شاید شما دوست داشته باشید: