خانه مشاوره ایرانیان

آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور سراسری مهندسی برق

  • آخرین رتبه قبولی کارشناسی مهندسی برق و درصد دروس، انتخاب رشته کارشناسی مهندسی برق
  • ظرفیت پذیرش کارشناسی مهندسی برق، راهنمای تکمیل ظرفیت کارشناسی مهندسی برق
  • بورسیه خارج کشور کارشناسی مهندسی برق، زمان انتخاب رشته کارشناسی مهندسی برق
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی و پاسخگویی به سؤالات شما
داوطلبان پیش از انتخاب رشته ی کنکور سراسری مهندسی برق می بایست از تمامی اطلاعاتی که می تواند در انتخاب دانشگاه و گرایش رشته ی مهندسی برق تأثیرگذار باشد، مطلع شوند. یکی از فاکتورهای اساسی اطلاع از آخرین رتبه ی قبولی در دانشگاه ها می باشد. چرا که با اطلاع از این آمار و ارقام می توانیم رتبه ی خود را با رتبه ی نفرات آخر پذیرفته شده در کنکور سراسری مهندسی برق سال های گذشته مقایسه کرده و با یک دید  واقع بینانه و هوشمندانه انتخاب های خود را انجام دهیم. هر چند که نمی توان به طور قطع بر روی این آمار و ارقام تکیه کرد. به همین جهت که هر ساله کنکور تعداد نفرات شرکت کننده و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها تغییر می کند ولی می تواند دید ما را نسبت به انتخاب هایمان تغییر دهد.


اضافه می گردد مشاورین مرکز نیز می توانند شما را از آخرین رتبه های پذیرفته شده در دانشگاه های کنکور سراسری مهندسی برق مطلع سازند.

در جدول زیر نمونه هایی از آخرین رتبه های پذیرفته شده ی مهندسی برق در شهرهای مختلف را مشاهده می نمایید:

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهجنسیتشهررشته قبولی
۶۹۳۹منطقه ۱دخترتهرانمهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۱۹۹۵۹منطقه ۲پسراصفهانمهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۴۳۳۶منطقه ۳پسرتنکابنمهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۳۳۴۲۲۴منطقه ۱پسرتهرانمهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه
۵۴۳۱۶۰منطقه ۲پسرکرجمهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه
۱۴۳۲۷۴منطقه ۳پسرشبسترمهندسی برق -دانشگاه تهران-روزانه
۸۹۳۵۴۶منطقه ۱پسرتهرانمهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۱۰۵۲۳۳۶منطقه ۲دخترساریمهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۲۱۴۸۱۲۶منطقه ۳پسرزرندمهندسی برق -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-روزانه
۱۷۱۲۱۰۱۶منطقه ۱پسرتهرانمهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۱۸۲۲۶۰۰منطقه ۲پسرکرمانمهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۲۹۰۴۲۰۱منطقه ۳پسربیجارمهندسی برق -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران-روزانه
۲۷۰۷۱۵۴۳منطقه ۱دخترتهرانمهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۲۷۹۰۹۴۶منطقه ۲پسرقممهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۴۸۹۱۳۷۷منطقه ۳پسرتنکابنمهندسی برق -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران-روزانه
۳۴۳۰۱۹۳۴منطقه ۱پسرتهرانمهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
۳۵۴۰۱۲۲۰منطقه ۲پسراراکمهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
۶۲۸۵۵۱۲منطقه ۳پسراسفراینمهندسی برق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
۲۶۱۳۱۴۹۳منطقه ۱دختراصفهانمهندسی برق -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه

 

مرکز مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • آخرین رتبه قبولی کارشناسی مهندسی برق و درصد دروس، زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی مهندسی برق
  • احتمال قبولی کارشناسی مهندسی برق، لیست دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی مهندسی برق
  • شرایط بورسیه خارج کشور کارشناسی مهندسی برق، مشاوره شغلی و تحصیلی کارشناسی مهندسی برق
  • سامانه هوشمند مشاوره تلفنی آخرین رتبه قبولی کارشناسی مهندسی برق
شاید شما دوست داشته باشید: